Weer een nieuwe Jensma-doctrine

antisemitisme.jpgFolkert Jensma, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, heeft dit weekeind opnieuw een nieuwe journalistieke doctrine toegevoegd aan zijn reeds rijke arsenaal van moderne journalistieke uitgangspunten. De nieuwe Jensma-doctrine luidt: we laten andere kranten onze leugenachtige berichtgeving rectificeren. Aanleiding voor dit nieuwe leerstuk vormde een artikel van Israel-correspondent Oscar Garschagen over Palestijnse schoolboeken. Het is opnieuw een bizar staaltje van lezersbedrog gevolgd door het schoonvegen van de eigen beerput wat Jensma ons voorschotelt. Bizar door het nivo van Jesma’s argumentatie. Het begon allemaal met die afscheidsrede van professor Jodenkunde Van der Horst te Utrecht. Deze prof wilde vertellen dat de schoolboekjes die Palestijnse kinderen voorgeschoteld krijgen bol staan van antisemitische retoriek a la Nazi-Duitsland. Dat mocht al niet worden gezegd. Maar blijkbaar moest deze boodschap, die door de rel te Utrecht toch in de openbaarheid kwam, door NRC ook nog eens worden ‘weerlegd’ via een staaltje ‘onafhankelijke en objectieve Lux et Libertas-journalistiek’ van Garschagen. De correspondent ter plekke ‘ontdekte’ namelijk dat er helemaal geen sprake is van antisemitische schoolboekjes!

Hierop stuurde Arabist Hans Jansen een opinietstuk naar NRC om de ‘bevindingen’ van Garschagen te weerleggen. Dat stuk, zo blijkt uit de door NRC gepubliceerde lezersbrief van dit weekeind, werd vervolgens geweigerd. Conclusie: NRC houdt tegen dat de eigen foute berichtgeving wordt gecorrigeerd! Het is toch onvoorstelbaar in Nederland anno 2006 hoe de censuurmachine opereert: eerst wordt er ingegrepen in een afscheidsrede van een professor die toch onder de academische vrijheid zou moeten vallen (we berichtten reeds eerder over deze zaak), vervolgens komt NRC met een stuk dat moet ‘aantonen’ dat de boodschap van de prof niet klopt en weigert daarna correcties hierop te publiceren ook al zijn ze afkomstig van een alom gerespecteerd wetenschapper zoals Jansen!

Schreef ik nou dat het stuk van Jansen werd ‘geweigerd’ door NRC? Nee, natuurlijk niet! NRC doet zoiets niet! Volgens Jensma werd het stuk ‘ingehaald door publicatie in Trouw’. Wat zullen we nou krijgen? Een oud leerstuk in de journalistiek was toch altijd: we corrigeren geen berichtgeving uit andere media? Maar dat is blijkbaar allemaal achterhaald. Sterker nog: nu laat Jensma andere media zelfs de eigen leugenachtige berichtgeving corrigeren omdat hij te laf en schijterig is de blunders en manipulaties van zijn krant zelf toe te geven! Wat glijden ze af daar bij NRC! Uit de reactie van Jesma blijkt dat ze het stuk van Jansen blijkbaar zo lang hebben laten liggen (het moest eerst nog langs Garschagen, waarom eigenlijk?) dat de Arabist maar uitweek naar Trouw (Jensma: “Dat is zijn goed recht!”). Het allerergste is nog wel dat de lezers van NRC nu nog altijd geen antwoord hebben op de kernvraag: zijn de Palestijnse schoolboekjes nu wel of niet antisemitisch? Aan de ene kant ‘staat de redactie achter het stuk van Garschagen’ (niets aan de hand met de Palestijnse schoolboekjes) maar aan de andere kant erkent Jensma de relevantie van het stuk van Jansen dat hij best had willen publiceren ware het niet dat Trouw ‘hem voor was’.

Door de Utrechts affaire is natuurlijk wel duidelijk wie er hier gelijk heeft. Het is natuurlijk de boodschap die met zo veel fanatisme moet worden onderdrukt die de waarheid bevat. Wat niet mocht op de universiteit van Utrecht, mag ook niet in Lux et Libertas: zeggen dat Palestijnen zwaar antisemitisch zijn. Dat Garschagen zich schuldig maakte aan propaganda-journalistiek blijkt ook nog uit iets anders dat Jensma schrijft: hij baseerde zich op ‘onderwijskundigen uit Israel, de Verenigde Staten en Duitsland, de Europese Unie en de UNESCO.’ Wacht effe…. Garschagen is toch correspondent? Hij kan toch zelf kijken wat er in die schoolboekjes staat? Nee, dat kan hij niet. Want als hij dat zou hebben gedaan zou hij hebben gezien hoe antisemitisch ze zijn, iets wat Jansen dus gewoon weet. Daarom vlucht hij in raporten van corrupte instituties om zijn lezers zijn leugens door de strot te kunnen duwen. Vaarwel, ‘kwaliteitsjournalistiek’!

  • By digger, 29 augustus, 2006 @ 12:02

    Geachte ombudsman,

    Vaak hebt u gelijk, maar vaak ook niet. In dit geval gat het over de “Arabist Hans Jansen”. Eigenlijk had u gewoon moeten weten dat er bij de affaire Van der Horst twee deskundigen zijn betrokken die allebei Hans Jansen heten. De een is arabist, de ander is theoloog. Het is de theoloog die zich in de palestijnse schoolboekjes heeft verdiept en die ook in de rede van Van der Horst wordt aangehaald.

    Het wordt allemaal uitgelegd op de site van de arabist: http://www.arabistjansen.nl/naamgenoot.doc

Other Links to this Post

WordPress Themes