Jensma: benoeming Giebels verbaasde redactie

jensma1.jpgUw ombudsman kreeg onderstaande email doorgespeeld van een verontruste NRC-lezer uit Aerdenhout en het antwoord van Jensma. De briefwisseling heeft de krant niet mogen halen.

Aan de heer Folkert Jensma
Hoofdredactie NRC Handelsblad
Rotterdam

Geachte heer Jensma,

Enige verbazing maakte zich van mij meester toen ik gisteren in de krant op pagina 3 een berichtje zag staan dat meldde dat een uwer redacteuren per 1 september aanstaande is benoemd tot hoofd communicatie van de AIVD.

Natuurlijk staat het eenieder vrij iedere baan, zeker bij een overheidsinstelling, te accepteren. Toch denk ik dat in dit geval in een zich als onafhankelijke kwaliteitskrant afficherende NRC eerder een bericht op zijn plaats was geweest waarin werd medegedeeld dat de AIVD had geprobeerd een uwer redacteuren weg te kopen, maar dat deze poging – uiteraard – niet was gelukt.

De AIVD immers schroomt niet journalisten (en de benoemde redacteur ís een journalist) met richtmicrofoons en telefoontaps af te luisteren omdat zij hebben onthuld dat een of meer medewerkers van deze Sectie Stiekem staatsgeheimen stukken delen met beruchte criminelen. Deze journalisten, in dit geval van de Telegraaf, zijn als verdachten van het schenden van staatsgeheimen langdurig en buitengewoon bruut en intimiderend verhoord, terwijl zij de inhoud van de stukken slechts in heel algemene termen hebben gepubliceerd en de nadruk legden op het feit dat er gelekt werd. De stukken zelf zijn terugbezorgd bij de AIVD. In de Tweede Kamer prees Justitieminister Donner deze handelwijze.

Het proces tegen deze journalisten, collega’s dus van uw redacteur, die nu ook over hen gaat voorlichten, loopt nog. Nu evenwel al kan worden vastgesteld dat de AIVD hier een ongekend staaltje minachting van de persvrijheid heeft getoond. De betrokken journalisten zijn dankzij de AIVD feitelijk gekneveld; het werken is hen in belangrijke mate onmogelijk gemaakt omdat mogelijke informanten contacten met hen mijden.
More…
De AIVD treedt dus op als schenner van het Nederlands grondwettelijk recht op vrijheid vam meningsuiting en persvrijheid. Dat is een zware overtreding.

Dat een journalist van uw redactie zich geroepen voelt bij zo’n organisatie te gaan werken is zijn zaak en dient dat te blijven, al kost het mij moeite de term matennaaierij niet te gebruiken. Door de benoeming te melden toont de NRC een zekere mate van instemming met, wellicht zelfs trots over die benoeming.

Ik hoop niet dat de komende tijd uit berichtgeving in de NRC blijkt dat mijn donkerbruine vermoeden dat de AIVD met de benoeming een positieve grondhouding jegens deze vaderlandse geheime dienst heeft gekocht helaas juist is. Als dit onverhoopt het geval is zullen we het voortaan ook op dit punt met De Telegraaf, De Volkskrant en Het Parool moeten.doen.

Hoogachtend,

Op deze email volgde de volgende reactie van Jensma:

Geachte heer XXX, dank voor uw reactie. Uw verbazing over deze benoeming werd gedeeld op de redactie, maar, zoals u terecht schrijft, het is de zaak van de betreffende redacteur en dient dat ook te blijven. Uw vrees dat de redactie deze overstap zo positief zou waarderen dat de houding van de krant er minder kritisch door wordt, lijkt me niet gegrond en voorlopig (wat een raar woord hier!) ook nergens op gebaseerd (wat een infame leugen! Een week voordat de ovestap dankzij uw ombudsman bekend werd bracht NRC een absurd propagandistisch stuk over de AIVD!). Maar uiteraard blijven we waakzaam en kritisch op onszelf (wat zijn we daar blij mee, Folkert!). Onze krant is in het verleden voorwerp van AIVD-belangstelling geweest (zeg dat wel, Folkert! Heldring spioneerde al en Frank Kuitenbrouwer speelde waarschijnlijk ook onder een hoedje met de gleufhoeden!) dus we weten met wie we te maken hebben. Graag spreek ik uw observatie tegen dat uit het simpele feit van deze benoeming ‘instemming’ van de redactie afgeleid kan worden, ‘wellicht zelfs trots’. (waarom heeft NRC deze benoeming uberhaupt gemeld? Omdat ze niet anders konden!). Dat lijkt me een hoogst eenzijdige interpretatie van uw kant. Als we bij alles wat we in de krant zetten en bij iedere benoeming die we vermelden ook ‘instemming’ worden geacht te voelen, dan zou het wel heel vreemd met ons zijn gesteld (dat is het ook, Folkert!).

Met vriendelijke groet
Folkert Jensma
Hoofdredacteur

WordPress Themes