P & W: ALS DIEVEN DOOR DE ACHTERDEUR

IN TOTALE ONTREDDERING EN PANIEK IS OP STEL EN SPRONG BESLOTEN HET MEEST ‘GEZAGHEBBENDE’ JOURNALISTIEKE PROGRAMMA VAN ONS LAND OP TE DOEKEN * BEGIN MEI DACHT MET NOG TE KUNNEN VOLSTAAN MET HET ‘OP SLOT DOEN’ VAN DE STAATS-PROPAGANDA SHOW * DEMMINK-UITZENDING MET PETER R. DE VRIES EN HANS BAKKER WERD PROGRAMMA NOODLOTTIG

pauwenwitteman

In maart 2010 zegt kardinaal Simonis bij Pauw & Witteman aan tafel over het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk. ‘Wir haben es nicht gewusst’. Een zuiverder en walgelijker voorbeeld van witwassen is nauwelijks te bedenken: over de lijken van misbruikte en zelfs vermoorde weerloze kinderen probeert en vette, volgevreten pedo-kardinaal zichzelf en zijn kerk te redden in het met belastinggeld betaalde programma van de VARA dat vanavond de laatste uitzending beleeft. Maar in lijn hiermee zijn er legio voorbeelden te noemen. Het goede nieuws is dat parallel aan de ineenstorting van de MSM de burger het bedrog en de manipulaties van Pauw en Witwasman steeds minder vrat; de kijkcijfers stortten het laatste seizoen ineen en steeds vaker gebeurden er ‘incidenten’ zoals mensen die vanuit het publiek dingen dingen roepen of mensen die de presentatoren en hun gasten buiten met camera stonden op te wachten om verhaal te halen. En dus is gekozen voor de achterdeur waar de keuze natuurlijk had moeten zijn: eerlijke en onafhankelijke journalistiek. Maar dat is in Nederland anno 2014 helaas al lang niet meer mogelijk, reden waarom ook KRO’s Een op Een van de buis is gehaald, het enige programma dat de laatste jaren nog wel eens tegen de officiele lijn in durfde te gaan.

WordPress Themes