MSM ZWIJGEN BILDERBERG NU HELEMAAL DOOD

ZELFS HET OPTREDEN VAN DIEDERIK SAMSOM WORDT DOOR DE NEDERLANDSE MSM VOLLEDIG DOODGEZWEGEN * OOK IN DE VS GEEN ENKEL BERICHT MEER OVER DE BILDERBERG-CONFERENTIE; IN VOORGAANDE JAREN NOG WEL EENS HER EN DER

samsom.bilder

Het ‘klassieke’ MSM-verhaal over de Bilderberg-conferenties werkt niet meer. Deden de MSM Bilderberg tot dit jaar vaak af in incidentele stukken waarin werd gewezen op ‘complottheorieen’ en op een ‘gezellig en ongedwongen samenzijn van topmensen’ die zich terecht de gelegenheid scheppen met elkaar ‘op nivo’ en ‘buiten het zicht van camera’s en journalisten’ te ‘sparren’, dit jaar blijft zelfs dat verhaal achterwege. De reden? Het is niet langer houdbaar. En omdat de MSM de waarheid niet mogen opschrijven, heerst er nu de doodse stilte. Wellicht is deze situatie de reden van de bizarre escapade van Diederik Samsom, dat de Bilderbergers op die manier proberen greep te krijgen op de alternatieve media die wel uitgebreid over de conferentie berichten. Hoe het ook zij, de MSM hebben zichzelf opnieuw een stap dichter bij de ondergang gebracht.

WordPress Themes