JOODSE MEDIA: SHAME ON YOU, NOS

WEARECHANGEROTTERDAM GRILLT DE NOS OVER DE BERICHTGEVING INZAKE DE JOODSE TAKEOVER VAN DE WERELD * NOS-‘VERSLAGGEEFSTER’ TANJA BRAUN VOELT ZICH ‘NIET AANGESPROKEN’

 • By Bosgeus, 16 juli, 2014 @ 0:06

  In een artikel op Klokkenluider.is vroeg Micha Kat aan Hans Holtrop te reageren, waarop heer Holtrop reageerde met een verhaal wat ik 100% kon onderschrijven, behalve dan de opmerking over de conventie van Geneve.

  Er zijn DNA onderzoeken geweest onder Palestijnen, waar uit bleek, dat Palestijnen erg veel Joods DNA hebben, omdat veel van hun voorouders gedwongen werden zich te bekeren tot Islam vanuit het Jodendom. In de 20ste eeuw zijn Europeanen begonnen de Joden te beschermen, maar als Micha Kat een Jood is, dan dat beschermen blijkbaar vooral tegen zichzelf.

  Islam wil de hele planeet moslim maken, net als de Rooms Katholieken dat willen en doen met hun eigen satanische variant van romanisme. Voor macht. Maar Joden zijn niet uit op bekering van anderen, maar is een normaal volk met eigen traditie en cultuur dat probeert te overleven.

  Wat ook de waarheid moge zijn rond de publicaties van Anne Frank, in de Gaskamers werden eerst psychiatrisch patienten vergast, daarna dissidenten, zoals lagere graad vrijmetselaars en RK priesters, ook wel communisten genoemd, daarna mensen met Bijbelkennis en vrije mensen zoals Zigeuners. Joden zijn mensen met Bijbelkennis, net als Jehova’s getuigen. Mensen met Bijbelkennis worden uitgemoord in Europa sinds het Concilie van Nicea, deze uitroeiing van Mensen met Bijbelkennis kwam aan het licht dankzij de Reformatie, Erasmus van Rotterdam, de boekdrukkunst, de beschaving.

  Hamas promoot geen beschaving, ze promoot propaganda, net als minister Goebbels, Generaal Francesco Franco, Benito Mussolini, de Mufti van Jeruzalem. Holocaust 1940-1945 was een onderdeel van een genocide die al duizenden jaren bezig is, later gedefinieerd als de contrareformatie met het Concilie van Trente. Er zijn meer dan 100.000 Joden uit Nederland vermoord in de Holocaust, het herinneren daar aan is even belangrijk als het in herinnering brengen van de Martelaren ten tijde van Willem de Zwijger en de genocides in Nederland onder Napoleon Bonaparte. Maar van dat laatste is niets bekend, omdat dit niet herdacht wordt.

  Dus bedankt voor het ontkennen van de Holcaust Micha, dan kan iedereen dat gaan controleren, om dan vervolgens te concluderen dat dit wel degelijk plaatsvond LoL.

Other Links to this Post

WordPress Themes