De wraak van Pim Fortuyn

pim.jpgRuim vier jaar na zijn publicatie van het meest ontluisterende hoofdcommentaar uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek treedt demonisator F. Jensma dan eindelijk terug als hoofdredacteur van Lux et Libertas. Jensma bracht een politicus die op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen en van onbesproken gedrag was direct en rechtstreeks in verband met Nazi-Duitsland en de holocaust. Vanaf dat moment is zijn hoofdredacteurschap een hel geweest en heeft hij zijn krant enorme (misschien zelfs onherstelbare) schade toegebracht. Jensma belandde in een morele vrije val die heeft geleid tot leugens en manipulaties die we in ons land nimmer tevoren hebben gezien. Dit alles is uitgebreid beschreven in het boek Lux, Libertas en Leugens van de hand van uw ombudsman. Dieptepunten waren de leugens rond het vetrek van ‘fictie-journaliste’ Marjon van Royen en de manipulatie (door Jensma zelf toegegeven) van een enquete naar de mening van ons volk over de Europese grondwet. Met de deconfiture van demonisator Jensma heeft Pim Fortuyn een posthume wraak te pakken.

Afgelopen maandag stuurde uw ombudsman Jensma een email. Deze had betrekking op een klacht die hij tegen hem had ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Aanleiding voor deze klacht was de wijze waarop NRC hem bejegende toen hij een melding van een klokkenluider wilde verifieeren dat economiechef R. Giebels in dienst treedt van de AIVD. NRC verbond uw ombudsman door met het Hoofd Beveiliging van PCM die hem te verstaan gaf dat NRC maatregelen tegen hem zou nemen als hij de krant nog langer zou lastigvallen. Tevens had NRC alle telefonistes opdracht gegeven mij niet langer door te verbinden. De Raad schreef in antwoord op deze klacht dat het nog maar te bezien valt of uw ombudsman ontvankelijk is daar de Raad alleen kan oordelen over ‘journalistieke gedragingen’. Of de intimidatie in kwestie een ‘journalistieke gedraging’ vormt zou nog maar te bezien vallen; hierover zal de Raad zich eerst buigen alvorens de klacht zelf in behandeling te kunnen nemen. Uw ombudsman schreef hierop aan de Raad en cc aan Jensma: “Wat betreft de vraag of mijn klacht ziet op een ‘journalistieke gedraging’ het volgende. Een krant zoals NRC Handelsblad heeft zich in statuten en stijlboeken min of meer verplicht de waarheid te dienen in onpartijdigheid. Vandaar ook het motto van NRC ‘lux et libertas’ hetgeen betekent: licht en vrijheid. Als deze krant vervolgens waarheidsvinding blokkeert en journalisten intimideert als deze betrekking heeft op zichzelf, is er sprake van een ultieme ‘journalistieke gedraging'”. De intimidaties geven volgens uw ombudsman aan, dat Jensma moreel aan het einde van zijn Latijn was. Verdere middelen om de onthullingen over de corrupte wijze waarop hij met zijn krant opereerde te blokkeren stonden hem niet meer ten dienste. Jensma had uw ombudsman ook reeds eerder in 2004 vlak voor het uitkomen van zijn boek bedreigd met juridische stappen, maar gaf aan deze bedreiging geen gevolg. In het licht van dit alles is het een gotspe dat Jensma (volgens De Volkskrant) ‘juridisch commentator’ zegt te gaan worden.

De escalatie die leidde tot Jensma’s vertrek werd getriggerd door de onthutsende overstap van economiechef R. Giebels naar de AIVD als Hoofd Communicatie. Zoals bekend is de AIVD twee maal door de rechter op de vingers getikt wegens het afluisteren van journalisten. Deze overstap vormt een direct bewijs voor de stelling dat NRC geen onafhankelijke journalistiek meer bedrijft, hetgeen ook al bleek uit de manipulatie van de Europese enquete. In de week voorafgaand aan het bekend worden van de overstap (die geheim had moeten blijven: de AIVD geeft slechts de namen prijs van twee functionarissen: het hoofd en de voorlichter) bracht NRC twee grote artikelen over de AIVD waarin hun ‘afluisterbeleid’ werd verdedigd.

Uw ombudsman heeft niet de illusie dat het vertrek van Jensma als hoofdredacteur hem een nieuw podium biedt zijn boodschap over de gecorrumpeerdheid van NRC breder over het voetlicht te krijgen. Hij is door geen enkel medium benaderd. Toen ging hij dus zelf maar wat bellen. Met NOVA bijvoorbeeld. Daar werd hij door een redacteur met onverholen hoon en spot te woord gestaan. Netwerk: “Geen schijn van kans” riep een redacteur. “Maar leuk dat je gebeld hebt!” Pauw en Witteman: een redactrice nam notitie en zei dat ik zal worden teruggebeld. Dat is nu meer dan twee uur geleden. In De Volkskrant wordt als reden voor het terugtreden van Jensma alleen genoemd dat er ‘persoonlijke afwegingen’ aan de orde zijn. Dat er meer aan de hand is, blijkt alleen al uit het feit dat zijn plaats ’tijdelijk wordt waargenomen’ (De Volkskrant) door plaatsvervangend hoofdredacteur Birgit Donker.

Het vertrek van Jensma luidt ook een nieuw hoofdstuk in in de stijd tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ media. Waar de oude media weigeren onder ogen te zien dat NRC Handelsblad is verworden tot een soort Pravda (wel begrijpelijk: de verwijten aan NRC zien voor een groot deel ook op henzelf) staat Jensma in de nieuwe media te boek als demonisator en leugenaar. Welke krant kan het zich permitteren een hoofdredacteur te handhaven die op Google in de eerste twee vermeldingen te boek staat als iemand die ‘de hele dag neukt’ dan wel ‘onder zo’n grote druk kwam te staan door deze zaak’?

De berichtgeving in NRC zelf staat weer zo bol van de verdraaiingen en leugens dat de krant met de huidige journalistieke koers geen toekomst meer lijkt te hebben. Zaterdag komt er een interview met Jensma in het Zaterdags Bijvoegsel.

 • By Ton Biesemaat, 6 september, 2006 @ 22:14

  Beste Micha,

  Citaat van je : “In de week voorafgaand aan het bekend worden van de overstap (die geheim had moeten blijven: de AIVD geeft slechts de namen prijs van twee functionarissen: het hoofd en de voorlichter)…”

  In ’s rijks publicaties kan je veel meer medewerkers vinden van AIVD-hoofden dan jij denkt.

  Blijf binnen het emotie-spectrum wel de feiten checken. Met dit soort ‘minor items’ zoals ik ze eenvoudig weg constateer gaan de oude media op de hol. (Telegraaf is dat geen oude media?)

 • By uw ombudsman, 6 september, 2006 @ 22:53

  Hi Ton!
  Nou, dat is wat ze me bij Binnenlandse Zaken zelf hebben verteld. Ik mocht wel een formulier invullen. Dat laat natuurlijk onverlet dat er in bepaalde stukken meer namen te vinden zijn…
  groet
  Micha

 • By Ton Biesemaat, 7 september, 2006 @ 14:19

  Adjunct-hoofd Bot (van wie zou die toch familie zijn?) vind je zelfs in de kranten terug. In een zeer openbaar stuk als ‘De AIVD in verandering’ van de ‘Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD’ stikt het van de afdelingshoofden. Is niks geheims aan.

  Bldz. 309 van het rapport:
  Directeur Beveiliging Sikkel (nu overgegaan naar de MIVD -gewoon een persbericht geweest)
  Directeur Inlichtingen Buitenland Klompenhouwer
  Directeur Bijzondere Inlichtingenmiddelen Veenstra
  Directeur Strategische en Juridische Zaken Van der Heide

  Andere namen van de mannen in het veld worden dus expres niet gegeven. Logisch. Maar Binnenlandse Zaken geeft je verkeerde informatie gezien het openbare rapport wat ik citeer.

Other Links to this Post

WordPress Themes