Wil niemand meer hoofdredacteur worden van NRC?

bono.jpgWaarom gaf Jensma na tien jaar trouwe dienst aan Lux et Libertas zijn pijp zo subiet en onverwachts als een dief in de nacht aan Maarten? Zal het ooit eerder zijn gebeurd dat een hoofdredacteur op zo’n manier vertrekt? Het feit dat er geen opvolger wordt gepresenteerd lijkt me reeds een bewijs voor de stelling dat zijn vetrek een paniekactie is geweest van NRC en PCM. Birgit Donker is nadrukkelijk niet in beeld als opvolger en wordt expliciet gepresenteerd als tussenpaus. Volgens uw ombudsman is het nog niet eerder gebeurd bij een grote krant in Nederland dat een hoofdredacteur ‘vrijwillig’ opstapt zonder dat er een opvolger klaarstaat. Bij het AD was wel korte tijd een ‘interimmer’ actief, W. Ammerlaan, maar dat was nadat O. Garschagen naar huis was gestuurd na een motie van wantrouwen zijdens de redactie. Kortom: F. Jensma schrijft opnieuw persgeschiedenis. Maar de vraag rijst: waarom kon er eigenlijk geen opvolger worden gepresenteerd? De positie van Jensma was immers al lange tijd onhoudbaar. Was de druk om snel af te treden nu zo groot dat deze het belang van het presenteren van een opvolger oversteeg? Dat deze druk acuut was, kwam ondermeer door een zware klacht tegen Jensma bij de Raad voor de Journalistiek wegens het intimideren van uw ombudsman. NRC heeft zelf aangegeven de opvolger te willen recruteren uit de eigen gelederen. Dat maakt het des te opmerkelijker dat dit nog niet is gebeurd. Zou het kunnen dat ze zich massaal drukken bij Lux et Libertas?

Redenen te over om als ‘gezaghebbend’ NRC-journalist niet enthousiast naar voren te stormen, zo lijkt me. Wat valt er nog te winnen voor iemand die anno 2006 het hoofdredacteurschap van NRC Handelsblad op zich wenst te nemen? Het stoppen van de leegloop aan abonnees? Het beconcurreren van steeds meer en steeds betere gratis media? Het tegen beter weten in ophouden van een schijn van kwaliteit en eerbiedwaardigheid terwijl hij achter zijn rug wordt uitgelachten en afgezeken als ‘oude mediaman’ die het allemaal niet begrepen heeft? Het zich steeds weer moeten verantwoorden tegenover woedende lezers over de zoveelste nieuwsmanipulatie, leugen en commerciele belangenverstrengeling? Nee, iedereen die langer dan enkele secondes nadenkt zal tot de conclusie moeten komen dat het hoofdredacteurschap van NRC Handelsblad een van de minst aantrekkelijke banen is van dit moment. Waarom staat Sjoerd de Jong niet op met zijn grote bek en zijn volle boekenkast? Omdat hij een laffe schijtbak is. Waar is de filosoof Juurd Eijsvogel? Als Claudius in het keizerlijke Rome staat hij te sidderen achter een Lux et Libertas-gordijn uit angst dat de redactie hem zal vinden en op de troon zal hijsen. Professor Marc Chavannes? Is drie keer dan eindelijk scheepsrecht voor de megalomane kakbal? Hij zal wel gek zijn en is bovendien rancuneus: anderen mogen de hoofden wat hem betreft op het hakblok leggen. Waarom wordt Hansje Next Nijenhuis niet met klaterend klaroengeschal gepresenteerd als de nieuwe man? Nee, dat kan weer niet ‘omdat hij met zijn vrouwtje heeft afgesproken een deel van de opvoeding van de kinderen helemaal zelf ter hand te nemen’. Waarom is Coen van Zwol niet teruggehaald uit Moskou waar hij ten onder dreigt te gaan aan de drank? Hij wordt nog liever doodgevroren gevonden op een bankje in het Gorki-park dan hoofdredacteur te moeten zijn.
In het vluchtgedrag van de meer of minder capabele mensen schuilt een enorm risico: dat opportunisten en halve garen zich over de walmende Lux en Libertas-boedel zullen ontfermen, een trend die je thans ook ziet op de kieslijsten van de partijen voor de komende verkiezingen. Ik heb het dan over de Ton Eliassen, de Jan Schinkelshoeken en de Fred Teevens: megalomane, machtsbeluste idioten die maar een doel voor ogen hebben: eigenbelang. Mensen die even een ‘korte kick’ willen halen, de zakken willen vullen en dan vertekken naar bedrijfsleven of AIVD. Tracy Metz heeft vast en zeker al gesolliciteerd en is reeds begonnen met haar campagne vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Roel Janssen zal binnenkort een eigen webiste openen: www.roeljanssenhoofdredacteur.nl. Prinses Maxima zal zich persoonlijk voor hem hardmaken. Elsbeth Etty heeft een keur aan schrijvers en dichters samengebracht in een comite dat een zware lobby gaat voeren en bovendien zullen op tal van pleinen in den lande beelden van Elsbeth worden geplaatst ‘zodat het volk vast aan haar kan wennen’. Frank Vermeulen tenslotte heeft zich verschranst in Nieuwspoort waar hij alle politici uit Den Haag op een lijn probeert te krijgen: niet meer praten met NRC als ik geen hoofdredacteur wordt!

Uw ombudsman houdt serieus rekening met de mogelijkheid dat de weerstand van binnenuit voor de functie zo groot is, dat er niemand kan worden gevonden. Dan moet er extern worden gegaan en wordt het risico van de megalomane idoten nog weer groter. Felix Rottenberg? Arthur Docters van Leeuwen? Charles Groenhuijsen? De strijd om de opvolging van Jensma belooft veel spektakel. Uw ombudsman blijft alles volgen en houdt u op de hoogte!

Other Links to this Post

WordPress Themes