De ware reden van de aftocht van F. Jensma, I

sturmer.jpgHet mag toch opmerkelijk worden genoemd dat geen enkel medium (voor zover ik dat kan beoordelen) op zoek is gegaan naar de achtergronden van het opmerkelijke en plotse vertrek van Folkert Jensma na tien jaar hoofdredacteurschap van NRC. In een serie onthullende artikelen geeft uw onbudsman de serie gebeurtenissen prijs die de directe aanleiding vormden voor Jensma’s vertrek. Ik zeg met opzet de ‘directe aanleiding’, want medio 2006 was de positie van Jensma door reeksen blunders en leugens al enorm verzwakt, een proces dat is ingezet in mei 2002 toen hij zijn beruchte ‘demoniseringscommentaar’ schreef. De serie blunders en flaters van Jensma sedert is op deze site reeds uitgebreid beschreven. Wat we hier doen is de aanleiding voor Jensma’s vertrek reconstrueren, niet de oorzaak.
De journalistieke thriller begon in de week van 14 augustus. In die week kreeg uw ombudsman een cruciale melding van een klokkenluider bij NRC: R. Giebels, de sous-chef van de Economieredactie, zou per 1 september verkassen naar de AIVD. Deze onthulling was om twee redenen explosief. Uno: de AIVD was op dat moment verwikkeld in een felle rechtsstrijd met De Telegraaf over het afluisteren van twee journalisten. Secundo: NRC had in de week daarvoor twee hoogst propagandistische artikelen gepubliceerd waarin de krant volledig partij koos voor de AIVD en tegen De Telegraaf. Deze melding van de klokkenluider heeft een serie gebeurtenissen in gang gezet, die direct heeft geleid tot het aftreden van Jensma. Op 31 augustus diende uw ombudsman een klacht tegen Jensma in bij de Raad voor de Journalistiek. Hier volgt de tekst van deze klacht.

Ik dien opnieuw een klacht in tegen (de hoofdredacteur van) NRC Handelsblad. De feiten die tot deze klacht hebben geleid zijn de volgende.

In de week van 14 augustus kreeg ik een tip van een klokkenluider vanuit NRC Handelsblad luidende dat de plv. chef van de redactie Economie, R. Giebels, per september de functie zal gaan bekleden van hoofd Communicatie bij de AIVD. Deze melding achtte ik van groot journalistiek belang daar de AIVD immers in een felle rechtsstrijd is verwikkeld nadat bekend werd dat het twee journalisten van De Telegraaf maandenlang heeft afgeluisterd. Deze journalisten zijn keihard aangepakt en verhoord en nog immer hangt hen strafrechterlijke vervolging boven het hoofd.

Ik besloot de melding van de klokkenluider te checken bij NRC Handelsblad. Hier werd ik echter niet doorverbonden met de Economieredactie, maar met het Hoofd Beveiliging c.q. iemand van de betreffende facilitaire dienst van PCM. Deze zei mij dat ik ‘NRC voortdurend lastig val’ en dat ‘ik maatregelen tegemoet kan zien’ als ik daarmee niet ophoud. Tevens meldde deze functionaris dat ‘alle telefonistes van NRC zijn geinstrueerd om mij niet door te verbinden’. Ik heb dat gechecked bij de telefonistes en dat bleek inderdaad het geval.

Inmiddels was vast komen te staan, ondermeer via publicaties op de site van de NVJ www.villamedia.nl, dat de melding van de klokkenluider juist was. Op deze site wordt uitvoerig verwezen naar mijn eigen website www.nrcombudsman.nl waarop ik de primeur van dit spectaculaire nieuws mocht brengen.

Ik acht het ongehoord en in strijd met al hetgeen als journalistiek betamelijk moet worden geacht dat NRC Handelsblad zich verlaagt tot dergelijke intimidaties en praktijken als ik niets anders doe dan het verifieeren van meldingen. Dit klemt te meer daar NRC-hoofdredacteur F. Jensma mij er bij herhaling van heeft beschuldigd ‘feiten niet te checken’. Nu blijkt dat hij zijn ondergeschikten opdraagt het mij onmogelijk te maken deze meldingen te checken.

Bij deze klacht gaat een productie mee, een artikeltje dat het weekblad HP/de Tijd aan de kwestie wijdde.

Hoogachtend,

Micha Kat

  • By Gribus, 20 september, 2006 @ 15:09

    Waarom moet we weer wachten op het volgende deel, of zijn de muntjes voor de internetverbinding op?

Other Links to this Post

WordPress Themes