De ware reden van de aftocht van F. Jensma, II

pravda.jpgNadat ik de klacht bij de Raad voor de Journalistiek had gedeponeerd waarmee de eerste aflevering van deze reconstructie eindigde ontving ik op 1 september een reactie van de Raad waarvan de bottom line was dat de Raad nog niet kon zeggen of het de klacht ging behandelen. Immers, de statuten van de Raad schrijven voor dat alleen ‘journalistieke gedragingen’ voor behandeling in aanmerking komen en de Raad moet zich eerst buigen over de vraag of de intimidaties van NRC Handelsblad aan het adres van hun eigen ombudsman wel ‘journalistieke gedragingen’ vormen in de zin van de statuten. De zitting waarin de Raad hierover zal beslissen moet nog plaatsvinden. Als reactie op deze stellingname van de Raad stuurde ik de Raad op maandag 4 september de volgende email die ik ook aan F. Jensma toezond.

Ik heb uw brief van 1 september ontvangen. Het is een beetje flauw mijn klacht ongedateerd en niet ondertekend te noemen; ik heb hem ook per email verstuurd en emails zijn altijd gedateerd.
Wat betreft de vraag of mijn klacht ziet op een ‘journalistieke gedraging’ zoals bedoeld in de statuten het volgende. Een krant zoals NRC Handelsblad heeft zich in statuten en stijlboeken min of meer verplicht de waarheid te dienen in onpartijdigheid. Vandaar ook het ‘motto’ van NRC ‘Lux et Libertas’ wat betekent: licht en vrijheid. Als deze krant vervolgens waarheidsvinding blokkeert en journalisten intimideert als deze betrekking heeft op zichzelf, is er sprake van een ultieme ‘journalistieke gedraging’.
Met vriendelijke groet,

Micha Kat

WordPress Themes