De ware reden van de aftocht van F. Jensma, III

volkenvaderland.jpgEen dag na het versturen van de email waarmee de vorige aflevering eindigde trad Jensma af. Hierbij dienen zich twee vragen aan die nog niet zijn beantwoord, maar dat wel zouden moeten worden omwille van de geschiedschrijving van de Nederlandse journalistiek. Had Jensma reeds besloten af te treden toen hij de email ontving? En twee: werd het besluit om af te treden door Jensma zelf genomen, of kwam het tot stand onder druk van de redactie die meende dat het aanblijven van Jensma NRC te veel schade zou berokkenen, ondermeer vanwege de beschreven klacht tegen hem bij de Raad voor de Journalistiek? De andere optie is dus dat Jensma zelf besloot dat het gevecht tegen zijn vernietigde reputatie en geloofwaardigheid niet meer te winnen viel en de handdoek gooide. Dat Jensma geestelijk aan het eind van zijn Latijn moet zijn, blijkt niet alleen uit de intimidaties aan het adres van uw ombudsman, maar ook uit een quote die in de media is opgetekend uit zijn mond: “Wie denkt dat mijn vetrek iets te maken heeft met tegenvallende cijfers, moet met zijn potje plas in de hand naar zijn dokter toe gaan.” Kort na zijn aftreden schreef Jensma het volgende verweer aan de Raad voor de Journalistiek:

Geachte leden van de Raad,

Bij de beoordeling van uw bevoegdheid in deze zaak voer ik wellicht ten overvloede als argument aan het feit dat het handelen van telefonisten en beveiligingsmedewerkers van PCM Uitgevers niet aangemerkt kan worden als ‘journalistieke gedraging’ in de zin van uw Statut. Mocht de Raad wel toekomen aan een beoordeling van hun optreden dan wijs ik u erop dat klager onder valse naam telefonisch toegang tot de redactie probeerde te krijgen. (zie zijn produktie artikel HP/de Tijd). Het is standaardbeleid in onze organisatie om dergelijke telefoontjes niet te accepteren. In dit geval was het handelen van onze medewerkers redelijk en in proportie tot de poging tot misleiding van klager.

Met vriendelijke groet,

Folkert Jensma

Hoofdredacteur NRC Handelsblad

cc hoofd beveiliging PCM Uitgevers.

 • By J.M. Slagter, 22 september, 2006 @ 14:18

  “Post hoc, ergo prosper hoc”, drs Kat (classicus)!

 • By WFHermans, 22 september, 2006 @ 16:05

  “Wie denkt dat mijn vetrek iets te maken heeft met tegenvallende cijfers, moet met zijn potje plas in de hand naar zijn dokter toe gaan.” – Volkert Jensma.

  Bedenkelijk hoe Volkert is afgedaald tot het pies en poep niveau. Hij is geen minuut te laat opgestapt.

 • By Gribus, 22 september, 2006 @ 20:52

  Daar gaat onze Hermans weer, naam fout gespeld. Of was dat opzet.

 • By uw ombudsman, 23 september, 2006 @ 7:45

  Dag JM Slagter! Je bedoelt het Latijnse adagium ‘post hoc ergo PROPTER hoc’. Dat betekent: het is erna gebeurt dus is het er een gevolg van. Dit is een bekende drogreden. Enige uitleg voor de lezer (uw ombudsman is inderdaad classicus): in de zin: ‘de zon schijnt en de straten worden droog’ is er duidelijk sprake van een causaal verband tussen het eerste deel van de nevenschikking en het tweede. Er is ook sprake van een tijdsverloop. Dus: post hoc (erna) en proper hoc (erdoor, nl. doordat de zon schijnt).
  Vanuit deze casuspositie wordt vaak een drogreden opgebouwd door OP GROND VAN het feit dat er sprake is van tijdsverloop een causaal verband te suggerern dat niet bestaat. De Italiaanse schrijver/filosoof Luciano De Crescenzo geeft hiervan een hilarisch voorbeeld als hij in een verhaal een groep supporters opvoert van FC Napoli die steeds met een bus naar de uitwedstrijden van hun club gaan. De bus heeft echter altijd pech dus halen ze de wedstrijd nooit. Oud en jong zitten ergens langs de kant van de weg met radiotjes aan het oor geluisterd de westrijd te volgen. Er gaat ook altijd een incontinente grijsaard mee en wat wil de tradtitie? Steeds als deze bejaarde de broek vol pis laat lopen scoort Napoli binnen twee minuten! Een duidelijk voorbeeld van ‘post hoc’ maar de causaliteit tussen het pissen van de incontinente grijsaard en het scoren van Napoli is niet aanwezig en dus een drogreden.
  Slagter suggereert nu in zijn posting dat uw onmudsman zich bezondigt aan net zo’n drogreden als De Crencenzo (al doet die dat natuurlijk opzettelijk): net zomin als et scoren van Napoli het gevolg is van het pissen van de grijsaard, is volgens Slagter het aftreden van jensma het gevolg van mijn actie.

Other Links to this Post

WordPress Themes