De ware reden van de aftocht van F. Jensma, IV

NRC.jpgDe vorige aflevering eindigde met de reactie van F. Jensma op mijn klacht tegen hem wegens intimidatie bij de Raad voor de Journalistiek. Uw ombudsman moest hierbij weer denken aan een verhaal dat hem ooit door Theo van Gogh is verteld die het weer had van zijn vriendin Joyce Roodnat, toenmalig chef van de Kunstredactie. Folkert is nooit aangenomen bij NRC wegens gebrek aan talent! Hij is bij de krant blijven hangen omdat ze vergeten waren hem naar huis te sturen of zoiets en toen ze dat wilde doen begon de kersverse jurist Folkert met de wet te zwaaien zeggende dat ze hem allang hadden moeten wegsturen of een aanbieding hadden moeten doen. Dat deden ze toen dus maar. De moraal van dit alles is dat het tot enorme schade kan leiden als je incompetente mensen toelaat tot je organisatie. Dat Folkert het tot hoofdredacteur bracht is logisch in een verziekte organisatie waar incompetentie wordt beloond en competentie wordt afgestaft. Enfin, als reactie op de reactie van Jensma stuurde uw ombudsman de volgende email naar de Raad en ook weer naar Jensma:

Geachte Raad,

Bij deze een reactie op het laatste schrijven van Jensma. De ex-hoofdredacteur van NRC Handelsblad geeft als rechtvaardiging voor de intimidaties die mij ten deel vielen dat ik onder valse naam toegang heb gezocht tot zijn redactie. Opnieuw maakt Jensma zich schuldig aan een foutieve voorstelling van zaken. Ik meldde mij wel degelijk onder mijn eigen naam toen de intimidaties in kwestie werden geuit. Enige dagen daarvoor had ik NRC inderdaad gebeld als zijnde S. van Hulst van de AIVD, maar toen vielen mij gek genoeg geen intimidaties ten deel, maar werd ik als een eregast van Lux et Libertas direct doorgezet naar de mobiele telefoon van redacteur J. Verlaan die ik om opeldering vroeg wegens gemanipuleerde en partijdige berichtgeving ten gunste van de AIVD. Ik meldde mij bij die gelegenheid als Van Hulst nadat mij als Micha Kat tot drie maal toe de toegang tot Verlaan onmogelijk was gemaakt.

Ik wijs er nogmaals op dat de reden dat ik (onder mijn eigen naam) belde was, dat nota bene een klokkenluider vanuit NRC mij tipte over de overstap van economiechef R. Giebels naar de AIVD. Tevens wijs ik erop dat Jensma vanaf 2004 alle contact van NRC met mij willens en wetens frustreert cq. verbiedt waardoor het mij de facto onmogelijk wordt gemaakt mijn berichten te verifieeren. Zoals ik al eerder stelde, vormt het beletten dat een journalist zijn werk kan doen wel degelijk een ‘journalistieke gedraging’ in de zin van uw Statuten. Ik durf u hierbij in overweging mee te geven, dat Jensma inmiddels een dermate ernstig spoor van list en bedrog door journalistiek Nederland heeft getrokken, dat ik er toch wel een beetje op reken dat uw Raad zijn woord niet zwaarder zal laten wegen dan het mijne.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

WordPress Themes