De ware reden van de aftocht van F. Jensma, V

folkert2.jpgIn dit laatste deel van deze serie gaat uw ombudsman in op de wijze waarop de media zijn omgegaan met het vertrek van de hoofdredacteur van de meest gezaghebbende krant van Nederland, en dat in een tijd waarin elke scheet die in medialand wordt gelaten breed wordt uitgemeten. Voor zover uw ombudsman het kan beoordelen is het vertrek van Jensma grotelijks doodgezwegen! Dat zegt al heel wat. Waarom geen speculaties over coups, paleisrevoluties en andere ongein zoals vroeger schering en inslag was bij ‘nieuws’ over bijvoorbeeld Vrij Nederland? Uw ombusman weet wel waarom. Alles wordt eigenlijk gezegd in een bericht dat op 6 september verscheen op Teletext naar aanleiding van het vetrek van Jensma. Hierin stond de zin: zijn positie was onomstreden. Waarom zou die zin in het bericht terecht zjn gekomen? En: wat deden de andere media?

Bij Elsevier lezen we dat Jensma is afgetreden omdat hij ‘het schrijven te veel mist’. Ook lezen we hier dat zijn aftreden eigenlijk een must was omdat hij een soort contract schrijnt te hebben getekend dat hij precies tien jaar hoofdredacteur zal zijn. Op Mediafacts lezen we daarbij nog dat Jensma zijn functie ‘op eigen verzoek’ heeft neergelegd. Ook lezen we hier, net als in NRC zelf, dat hij ‘juridisch commentator wordt voor NRC en NRC Next’. De Volkskrant die altijd zo tuk is op medianieuws als het gaat over de overstap van Frank Masmeijer naar SBS 17 weet nog te melden dat er ‘uitsluitend persoonlijke afwegingen’ in het spel zijn. Tevens doet Jensma ‘geruchten’ dat zijn vertrek te maken zou hebben met ’tegenvallende cijfers’ in deze krant af als ‘speculaties en fantasie’. De quote dat mensen die dat denken ‘met hun potje plas naar de dokter moeten’ is ook afkomstig uit de (papieren) Volkskrant. Het enige geluid waaruit enig realiteitsbesef doorklinkt kwam van Sylvain Ephimenco in Trouw. Hij schrijft: “Er zal wel malaise en onenigheid bij NRC zijn. Ander zou een hoofdredacteur niet binnen 24 uur zijn functie neerleggen, zonder vooroverleg en gezorgd te hebben dat zijn opvolging geregeld is. Dat past niet in de cultuur van een krant die zich als ultra-serieus profileert.’ Geen van de ‘serieuze’ media wijdden ook maar een woord aan de vraag: waarom juist nu? Waarom geen opvolger? Maar een ding (Teletext) staat vast: zijn positie was onomstreden!

WordPress Themes