Uw ombudsman introduceert: de HAM

Nijenhuis.jpgJazeker, de Hoofdredacteuren Aandelen Markt! Volg de koersen van de diverse kanshebbers op het hoofdredacteurschap van de meest gezaghebbende krant van Nederland! Wie zijn de dalers, wie de stijgers? Wie gaat er met de begeerde buit vandoor? Uw ombudsman? Hij is nog altijd kandidaat en waarschijnlijk de enige die officeel in de media is getipt. Maar er zijn meer kanshebbers. In diverse afleveringen introduceert uw ombudsman de voornaamste kandidaten en stelt een koers vast. Bij tijd en wijle wordt deze bijgesteld, met name op basis van uw postings en opemerkingen! Hoe meer bijval een kandidaat dus krijgt van de talrijke lezers van deze site, hoe hoger zijn of haar koers. In deze eerste aflevering beginnen we met wat algemene opmerkingen en dan introduceren we kandidaat nummer een: Hans Nijenhuis!

NRC heeft zelf reeds aagegeven de nieuwe leider bij voorkeur uit eigen gelederen te recruteren. Dat is bij NRC altijd zo geweest, dus nihil novi sub sole. Toch denkt uw ombudsman dat de nieuwe hoofdredacteur ditmaal van buiten zal komen. Maar daarover later meer. Eerst de interne kandidaten. Wat zijn de belangrijkste eisen waaraan een hoofdredacteur van NRC moet voldoen? Uw ombudsman is nog niet officieel benaderd, dus heeft hij geen enkele aanleiding te veronderstellen dat NRC zijn noodlottige koers van heulen met de macht, leugens en bedrog zal afzweren. Daarom dient de nieuwe hoofdredacteur iemand te zijn die:

1. Zeer nauwe banden heeft met de macht/het establishment

2. Beschikt over geen enkel moreel journalistiek besef, cq. bereid is de oekazes van hogerhand zonder talmen uit te voeren.

3. Een uiterlijk dat niemand aanstoot kan geven, een ‘ideale schoonzoon-achtig’ Wouter Bos-imago, zogenaamd vlot en snel, maar in feite laf en conservatief.

4. Bereidheid om de vaste nepotisme-politiek van NRC onverdroten voort te zetten, dus: ruim baan voor partners, kinderen en minnaars van redacteuren, bevriende ‘denkers’ uit het veld en andere vaste ‘vrienden en vriendinnen’ van het ‘huis NRC Handelsblad’.

5. De eigenschap om die spaarzame oprispingen van authentieke journalistiek die er bij NRC nog af en toe zijn op subtiele wijze uit de krant te houden.

Wie scoort op al deze punten hoog tot zeer hoog? Jazeker: Hans Nijenhuis, thans de man van NRC Next dat door een ieder als ‘succes’ wordt aangemerkt maar dat waarschijnlijk niet is omdat de werkelijke cijfers niet worden prijsgegeven. Wie is Hans Nijenhuis? To be continued!

WordPress Themes