WAAROM ARNOLD KARSKENS ER NIETS VAN HEEFT BEGREPEN

BOEK ‘JOURNALIST TE KOOP’ BEPERKT ZICH TOT GESPREKKEN MET COLLEGA’S WAARVAN VELEN NIET EENS MEER ACTIEF ZIJN IN DE NIEUWS-JOURNALISTIEK -OF NOOIT ZIJN GEWEEST * MAAR DE KERN WORDT GEMIST: DE MSM ZIJN NIET ‘GEWOON’ CORRUPT, ZE ZIJN ONDERDEEL VAN EEN MONDIAAL COMPLOT DE MENSHEID TE VERNIETIGEN

karskensArnold zei bij de presentatie van zijn boek [via Nico van den Ham] dat hij altijd open staat voor kritiek. Bij deze dan. In feite is het voor zo’n boek een aanfluiting dat er geen eigen onderzoek heeft plaatsgevonden maar slechts wat gesprekjes worden gepresenteerd met ‘mensen’ -want de namen op de cover kun je niet eens allemaal ‘journalist’ noemen. Velen dateren bovendien uit de tijd dat de krant nog met de hand werd ‘gezet’ of gingen met pensioen toen de eerste floppy disk zijn intrede deed en kunnen dus wat betreft het onderwerp van het boek niet serieus worden genomen. Het boek is ook in geen enkel opzicht te vergelijken met dat van Udo Ulfkotte waarvan het een soort van imitatie lijkt te willen zijn hetgeen nog eens wordt onderstreept door het optreden van de Duitser in de rij ‘mensen’ die Karskens heeft gesproken. Ulfkotte werkte voor een leading dagblad in het belangrijkste land van Europa en was als zodanig prime target voor de propaganda van met name de VS, de CIA en de NATO. Alles wat hij schrijft vertelt hij uit eigen ervaring. Dat maakt zijn boek zo sterk en onderscheidt het zo fundamenteel met de slappe was van Karskens die nooit heeft geschreven voor leading media. We zeggen ‘slappe was’ zonder het boek te hebben gelezen: we zijn totaal niet geinteresseerd in wat hypocriete grachtengordel-witte wijn drinkers als Xandra Schutte, Max Pam en Theodor Holman (geen van allen is ooit actief geweest als serieuze journalist) te vertellen hebben. Kan Karskens zich er iets bij voorstellen dat de CIA of de NATO
zou proberen de eeuwig door depressies gekwelde Theodor Holman ‘om te kopen’? Nee, de door Karskens ‘blootgelegde’ corruptie -hij noemde het zelf al in zijn redevoering- gaat niet verder dan een positief artikel over de nieuwe Audi in ruil voor een gratis ’testrit’ van zes maanden -ja, het is een vorm van ‘kopen van journalisten’- maar vergelijkbaar met het ‘onthullen’ dat A. Hitler de belastingen ontduikt terwijl hij in werkelijkheid bezig is met de Holocaust. Want over wat er werkelijk speelt binnen de MSM zwijgt Karskens in alle talen. En dat is dat de MSM een cruciaal onderdeel zijn van het geheime programma van de elites de NWO te vestigen. De bij de uitreiking aanwezige Jan Roos zit qua begrip van de MSM een aantal nivo’s hoger dan Karskens als hij het tegenover Nico van den Ham heeft over de symbiose tussen politiek en media -dus niet over die tussen autoverkopers of uitgevers en media. Maar ook hij zegt (nog) niet wat er werkelijk speelt. Wat dat is, kwam aan het licht bijvoorbeeld in de affaire Judith Miller bij The New York Times. Terwijl Miller en de krant wisten dat er in Irak geen WMD’s aanwezig waren, werd dat toch opgeschreven in opdracht van de NWO voor wie de oorlog in Irak een cruciale stepping stone was op weg naar die NWO. Het gaat bij de MSM dus niet om ‘corruptie’, maar om ‘collaboratie’ in de sfeer van De Telegraaf tijdens de oorlog. Deze collaboratie van de NYT had miljoenen doden tot gevolg. Met andere woorden: de sinistere en diabolische krachten van de NWO gebruiken de MSM als tool voor het implementeren van hun criminele agenda. In Nederland zien het hetzelfde in de zaak-Demmink: terwijl de media weten dat de pedofiel schuldig is, blijven ze hem beschermen -ook weer in opdracht van satanische krachten in Den Haag. Deze collaboratie heeft tot gevolg het verwoesten van de levens van duizenden Nederlandse kinderen. Het boek van Karskens zal wel goed bedoeld zijn en oprecht een a charge-poging de kwaliteit van de journalistiek te verbeteren. Maar Karskens is zelf te zeer onderdeel van de ‘gevestigde journalistiek’ om over de muren van het establishment heen te kunnen kijken naar wat er anno 2016 werkelijk speelt in de journalistiek en alleen te vinden is op het www.

WordPress Themes