MICHA DWINGT MARTIN ‘MEGADEAL’ VRIJLAND TOT STOPPEN

MARTIN VRIJLAND PROBEERT MICHA NA TE DOEN ALS KAMPIOEN ‘ZIELIG’ MAAR VERZWIJGT DE WERKELIJKE REDEN OM TE STOPPEN: EEN SOMMATIE VAN MICHA’S ADVOCAAT WAARMEE HIJ DEFINITIEF WORDT EXPOSED ALS SUPER-TROL IN DIENST VAN MICHA’S VIJANDEN

martinvrijlandThijs Stapel
vr 23-9-2016 14:37

Geachte heer Vrijland,

Van mijn cliënt Micha Kat vernam ik dat op de door u beheerde website www.beyondthematrix.nl een door cliënt gemaakte video van enkele jaren geleden te zien is, waarin hij zich negatief zou uitlaten over Mark Rutte. Het gaat om de video, te vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=pKUdfcub150. Wellicht realiseert u zich het niet, maar met de vertoning van deze video op uw website en YouTube-kanaal maakt u inbreuk op het auteursrecht van cliënt, die u nimmer toestemming heeft gegeven de betreffende video op openbaar te maken. Daarnaast is de video buitengewoon belastend voor cliënt, reden waarom hij niet wil dat deze voor het publiek beschikbaar is. Het openbaarmaking daarvan tegen de wil van cliënt is dan ook onrechtmatig. Hierbij verzoek en – voorzover nodig – sommeer ik u dan ook, de betreffende video zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór maandagmiddag 26 september a.s. om 17.00 uur van uw YouTube-kanaal te verwijderen en deze daarvan vervolgens verwijderd te houden en de video evenmin op andere wijze openbaar te maken. Mocht u hieraan niet voldoen, dan zal ik u namens cliënt in kort geding dagvaarden om op die wijze ongedaanmaking van de publicatie van de betreffende video te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Kenaupark 24

WordPress Themes