Broertjes spreekt de ultieme crisiswoorden!

broertjespieter.jpg“Er is geen reden tot paniek”. Als er een uitspraak is die wijst op juist het bestaan dan wel het ontstaan van een enorme paniek is het wel deze. De piloot van het neerstortende vliegtuig tot de passagiers: “Let goed op wat ik nu ga zeggen. Op het oog lijkt het er wellicht op dat we aan het neerstorten zijn en inderdaad, de grond komt nu wel gevaarlijk dichtbij, maar er is geen enkele reden tot paniek! Ik herhaal: geen paniek!” Pieter Broertjes deed deze uitspraak tegen zijn redactie nadat hij door de charismatische leider Ton aan de Stegge op onvoorstelbare wijze in zijn hemd is gezet: zijn gratis krantje dat hij met zoveel bombarie aankondigde gaat (voorlopig) niet door. Hubert Smeets citeert Broertjes aldus in De Groene. Onder Broertjes verloor De Volkskrant de helft van zijn lezers. Broertjes heeft zijn redactie bovendien de opdracht gegeven maar niet meer te schrijven over de ondergang van PCM en de interne conflicten die het ‘oude media-concern’ verlammen en verscheuren. Op naar het internet!

WordPress Themes