DE SPARROW-TAPES EN DE HETZE VAN DE TELEGRAAF TEGEN MICHA -HAND IN HAND MET DE CORRUPTE RECHTERS WESTENBERG EN KALBFLEISCH

DEZE TAPVERSLAGEN KOMEN UIT HET STRAFDOSSIER-WESTENBERG * DE TELEGRAAF SPRONG IN DE BRES VOOR DE CRIMINELE RECHTERS WESTENBERG EN KALBFLEISCH DIE WERDEN GEADVISEERD DOOR PR-BUREAU SPARROW & PARTNERS DAT EEN SATELLIET IS VAN DE TELEGRAAF * DE OPMERKING VAN SPARROW IN HET LAATSTE FRAGMENT GAAT OVER DE AANGIFTE VAN BART MOS: ‘DE TELEGRAAF HEEFT EEN KLACHT TEGEN MICHA INGEDIEND’

Passages over Micha Kat uit strafdossiers Westenberg en Kalbfleisch. Dit is slechts op bassis van een summier onderzoek naar een zeer klein deel van het totale dossier.

Sessienr. 92, 4-10-2011; Westenberg belt zijn broer

Daarna hebben zij het even over ‘de man met de camera’ Kat en hoe zij daar tegen op zullen treden

Zo’n klokkenluidster, hoe komt ze erbij? Ik zou dan denken van ik zou nog maar eens goed onderzoeken of daar toch geen richting meneer Poot of Kat verbanden te leggen zijn. Broer: Of een douceurtje.

Je zuivert je naam nooit helemaal, want daar zal meneer Kat wel voor zorgen, dat er dan weer een stuk komt van ach zie je wel hij heeft zijn vriendjes omgekocht.

Sessienr. 263, 11-04-2011; Peggy (vrouw van Westenberg) wgd R. Delfgauw

Vervolgens spreken zij over Micha Kat. Westenberg vertelt dat Kat ook Solleveld heeft gevonden. In die zaak had Westenberg curatoren van de zaak geschopt en uiteindelijk heeft Kalbfleisch het faillissement bij gebrek aan baten opgeheven.

[Solleveld verwijst naar het faillissement van Serco, het langst lopende faillissement uit de Nederlandse geschiedenis waarbij Westenberg en Kalbfleisch de boel in samenspanning hebben bedrogen. De zaak heeft veel kenmerken van de Chipshol-zaak; ook toen zijn beiden onder ede gehoord als getuigen. MK heeft hierover op zijn website een uitvoerig artikel geschreven. Westenberg lijkt hier het bedrog impliciet toe te geven.]

Sessienr. 855, 18-04-2011; Kalbfleisch belt Sparrow & Partners

Vervolgens over Micha Kat en de wijze waarop je deze moet aanpakken.

Sessienr. 858; 18-04-2011; Sparrow & Partners belt Kalbfleisch op de Nma

Dan hebben we nog Micha Kat. Kalbfleisch zegt dat die zich zondag ochtend om 6 uur gemeld had. Hij begon een pedofielentirade. Kalbfleisch heeft hem weggedrukt. Jeroen Sparrow zeht dat hij ook over hem schrijft. Kalbfleisch wil ze wel steunen als zij hem gaan aanpakken, maar dat moeten zij met meerderen doen. Sparrow zegt dat De Telegraaf een klacht tegen hem heeft ingediend. Zij vinden dat hij gestoord is en misschien nog wel eens met een pistool naar Demmink gaat. Kalbfleisch overweegt zich tot de politie te wenden als Kat hem hinderlijk blijft volgen, want hij is ook bij Westenberg voor de deur gesignaleerd, dus dat kan ook bij hem gebeuren.

WordPress Themes