OORLOG MET RUSLAND NU OPENLIJK AANGEKONDIGD

BLENDLE (EEN GROTE ZWENDLE) BEREIDT ‘HET NEDERLANDSE VOLK’ NU IN ALLE OPENHEID VOOR OP OORLOG MET RUSLAND * VOOR 0,29 CENT MAG U LEZEN HOE U DOOR DE NWO ZAL WORDEN AFGESLACHT

Elsevier doet verslag van de situatie en oefeningen op de Nederlandse kazernes en constateert: we bereiden ons voor op Koude Oorlog 2.0. €0,29. Wie zit er in godsnaam te wachten op een verslag ‘vanuit de Nederlandse kazernes’? Maar goed, daar gaat het bij zo’n artikel natuurlijk helemaal niet om. Waar het wel om gaat is het verspreiden van de boodschap: er komt oorlog!

WordPress Themes