DIRECTIE TMG ONTPOPT ZICH ALS JUNTA, TERREUR TEGEN PERSONEEL

CHAOS BIJ TMG WORDT MET DE WEEK GROTER * WE HOREN EN LEZEN ER BIJNA NIETS MEER OVER * ‘BOEKENONDERZOEK‘ NAAR GIGA-FRAUDE BIJ TMG LOOPT BLJKBAAR NOG

De directie van de Holland Media Combinatie (HMC) heeft de redactieraad van de regionale dagbladen meegedeeld dat het tijd is om te ‘de-escaleren’. Vrij vertaald: dat de redactie weer normaal met hoofdredacteur Arjan Paans verder gaat. Daarbij gaat de directie er van uit dat de redactie inbindt. De directie houdt zelf onverkort vast aan haar plan een kwart van de redactie te ontslaan. ‘Er ligt een plan voor een reorganisatie. Dat proces moet nog gelopen worden. En daar moeten we over praten’ , zegt Dagna Hoogkamer woordvoerder van de directie. De redactie van HMC komt donderdag bij elkaar om de situatie te bespreken. Paans ligt al een tijdje onder vuur. Bijna de voltallige redactie stemde eerde deze maand voor een motie van wantrouwen. De redactie vindt dat Paans weg moet, omdat hij de aangekondigde bezuiniging accepteert.

WordPress Themes