Dood Milosevic: media raken massaal de kluts kwijt

Joegoslavië-tribunaalHet NOS Journaal verkoopt vaak de meest baarlijke nonsens, zoals bekend. Maar de manier waarop ze daar nu sollen met het lijk van Milosevic, dat tart werkelijk elke beschrijving. Zo verzekerde het Journaal ons onmiddellijk na ’s mans overlijden met grote stelligheid dat Milosevic een natuurlijke dood was gestorven. Op gezag van het Joegoslavië Tribunaal uiteraard. Want het Journaal geeft altijd klakkeloos de officiële lezing door, hoe ongeloofwaardig die ook is.
Voor de oplettende lezertjes onder ons was toen meteen al duidelijk dat de dood van Milosevic nooit zuivere koffie kon zijn. Het Tribunaal kwam goddorie al met deze diagnose aanzetten terwijl Milosevic nog met zijn hoofd in zijn ontbijtbordje lag en zijn lijk nog niet eens koud was! Carla del Ponte kón op dat moment nog met geen mogelijkheid weten wat er was gebeurd! (Tenzij ze hem zelf had laten vermoorden natuurlijk; maar ook alleen dàn.) Niettemin is haar woord wet voor het Journaal. Zelfs als het voor iedere boerenkarhengst zonneklaar is dat ze gezwam in de ruimte verkoopt. (Als het Tribunaal op 10 maart een persbericht had rondgestuurd met de tekst: ‘Mòcht Milosevic morgen onverhoopt de pijp uit gaan, dan komt dat door zijn zwakke hart en nergens anders door’ dan zou Aldith Hunkar dat ook met een stalen smoel hebben voorgelezen, u het mij vraagt.)

Normaal gesproken zou het Journaal vervolgens, gewoontegetrouw, alle ‘indianenverhalen’ over foul play verzwegen hebben (want ze ‘geloven daar niet in complotten’), ware het niet dat die verhalen ditmaal van officiële zijde werden bevestigd. Dus ze moesten wel bekend maken dat Milosevic al sinds november stoffen toegediend kreeg die de medicijnen tegen zijn hartkwaal neutraliseerden en dat het Leids Medisch Centrum die stoffen op 12 januari in zijn bloed had aangetroffen en dat zowel Milosevic als het Tribunaal daarvan pas twee maanden later op de hoogte waren gebracht en dat Milosevic één dag voor zijn dood nog aan de Russische ambassadeur had geschreven dat hij voor zijn leven vreesde omdat hij naar eigen zeggen werd vergiftigd.

Desalniettemin bestaat datzelfde Journaal het om, in dezelfde uitzending, deze officieel bevestigde feiten tóch nog te kwalificeren als ‘wilde speculaties’. Een medium dat zijn eigen berichtgeving als ‘wilde speculaties’ betitelt: hoe vindt u die? Want dit is wat reporter Kees van Dam, in diezelfde uitzending, tot Hunkar hakkelde (ik heb het even letterlijk opgeschreven, inclusief de abominabele verhaspelingen): ‘De voorlopige conclusie van de lijkschouwer (doodsoorzaak: hartkwaal) is waarschijnlijk vervroegd om allerlei wilde speculaties over moord of zelfmoord de kop in te drukken. Maar het wachten is nu natuurlijk op het toxiologisch onderzoek. Er lijkt in elk geval het volgende op te zijn gebeurd: Milosevic had die hartproblemen, kreeg van het Tribunaal medicijnen, en nu zou het zo zijn dat hij medicijnen heeft geslikt om de positieve werking van die medicijnen van het Tribunaal te neutraliseren. Zo heeft ie als het ware een verkapte zelfmoord heeft gepleegd; dit alles om het Tribunaal in diskrediet te brengen. Want hij wilde voor alles voorkomen dat ie dus ten overstaan van de wereld zou moeten bekennen dat ie echt fout is geweest bij het uiteenvallen van Joegoslavië.’

Nou breekt mijn klomp: eerst op denigrerende toon alle geluiden over moord dan wel zelfmoord afdoen als wilde speculaties, en dan zelf met een wilde speculatie aan komen zetten van Olympische proporties: namelijk dat Milosevic zichzelf opzettelijk héél langzaam heeft vergiftigd om het Tribunaal een hak te zetten! Zonder zelfs maar een schijn van bewijs voor deze complot-theorie aan te voeren! (Het doet me een beetje denken aan de dood van een Amerikaanse onderzoeksjournalist die ooit dood werd gevonden nadat hij een paar stukken had geschreven die de Amerikaanse regering onwelgevallig waren. Hij werd gevonden met twee (2!) kogels in zijn kop, maar de mainstream media houden tot de huidige dag vol dat het zelfmoord is geweest. En ze komen er nog mee weg ook.)

Heikelien Verrijn Stuart, de vaste Tribunaalcorrespondente van de NOS, scheepte de arme kijkers ook al op met twee volstrekt tegenstrijdige mededelingen: eerst meldde ze zelf dat Milosevic pas op 7 maart op de hoogte was gebracht van het feit dat er in zijn bloed kwalijke stoffen waren aangetroffen. Maar uit ‘zeer betrouwbare bron’ (lees: Carla del Ponte) had Heikelien tevens het volgende vernomen, namelijk ‘dat het de grote vraag is hoe Milosevic aan die medicijnen is gekomen. En daaruit kun je opmaken’ vervolgde zij met grote stelligheid, ‘dat Milosevic al sinds november bezig is geweest met het slikken van deze medicijnen, waarvan hij heel goed wist dat ze zijn dood zouden veroorzaken.’ ????? Ik heb nog geprobeerd Heikelien te bellen om te vragen waaruit je dat kunt opmaken, dat Milosevic expres medicijnen nam waarvan hij wist dat hij eraan dood zou gaan. Maar ze was niet thuis, en ze belt niet terug.
Apropoo, U weet toch hopelijk wel dat Heikelien betaald wordt door Buitenlandse Zaken, de grootste propagandist van het Tribunaal dat er is? Buitanlandse Zaken, dat Milosevic min of meer eigenhandig heeft ontvoerd naar Den Haag om hem veroordeeld te krijgen nadat de Amerikanen de Serviers hadden ‘omgekocht’ met miljarden dollars? Heikelien is lid van de AIV, de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, die de regering van advies dient over buitenlands beleid. Het wemelt in die Raad trouwens van de ‘onafhankelijke’ journalisten: Frank Kuitenbrouwer (NRC), Bart Tromp, Ivan Wolffers, en eertijds ook Ben Knapen (NRC), maar die is er inmiddels uitgestapt. Ik heb Buitenlandse Zaken maar eens gebeld met de vraag hoeveel die gasten daar eigenlijk verdienen (onder het motto nee, hep je, ja kun je krijgen), maar hoewel het volgens voorlichting op de website van die Raad vermeld stond, konden ze het zelf ook niet vinden. Ze zullen blijven zoeken, hebben ze beloofd.

Het is bijna genant om aan te zien hoe de media thans eendrachtig alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat Nederland het grootste pleefiguur slaat op het internationale wereldtoneel sinds Srebrenica. Ook de Volkskrant laat zich niet onbetuigd: die kan evenmin om de gif-affaire heen, maar blijft nochtans volhouden dat ‘het feit dat Milosevic in zijn bed is gestorven, een natuurlijke dood het meest aannemelijk maakt’. How stupid can you get? Die krant refereert tenminste nog wel aan het feit dat er, na vier jaar modderen, nog geen spat bewijs was tegen Milosevic, althans niet van zijn leidinggevende rol bij etnische zuiveringen en genocide, oftewel: misdaden tegen de menselijkheid. ‘Maar’ concludeert dat ochtendblad ‘dat Milosevic wijdlopig zijn eigen verdediging kon voeren, wordt dan ook alom gezien als een van de grootste inschattingfouten van het Tribunaal. (Alom??? Speak for yourself, Volkskrant! Ik voor mij hecht er nog wel degelijk aan dat een verdachte zich mag verdedigen, maar het gros der mensheid denkt daar tegenwoordig blijkbaar heel anders over, als ik de Volkskrant geloven mag.)

Gerry in Belgrado mocht Hunkar nog even vertellen dat de Serviërs hartstikke blij waren dat Milosivic de pijp uit was ‘want de kranten die we in onze reportage hebben laten zien waren helemaal niet uitverkocht’ en hij wist ook zeker ‘dat jongeren gisteravond tamelijk veel feest hebben gevierd met drankfestijnen en danspartijen; alleen niet openlijk, maar bij de mensen thuis. Maar het is wel op grote schaal gebeurd’ aldus Gerry, die al die privéfeestjes kennelijk persoonlijk heeft bezocht. Zonder cameraploeg blijkbaar, want beelden van die uitzinnige vreugdedansen kregen we niet te zien.

Een vraagje aan het NOS Journaal. Als Milosevic echt zelfmoord wilde plegen om het Tribunaal een hak te zetten, waarom heeft hij daar dan zo lang mee gewacht? Waarom heeft hij zich dan eerst vier jaar als een gek uitgesloofd om zich met hand en tand (en met onverwacht veel succes) tegen de aanklacht te verdedigen? Waarom heeft hij zich dan van kant gemaakt, net op het moment dat het Tribunaal, met nog maar een maand te gaan, voor de onplezierige keus stond om hem óf te veroordelen zonder wettig en overtuigend bewijs, óf hem vrij te spreken van misdaden tegen de menselijkheid? Als ik Milosevic was zou ik mijn zelfmoord tot na de uitspraak hebben uitgesteld, al was het alleen maar om te zien hoe het Tribunaal zich uit dit netelige parket zou gaan redden.

En als ik Carla del Ponte was zou ik nu een zucht van verlichting slaken, en de champagne ontkurken. Saved by the bell! Wist u trouwens dat er intussen verdacht veel verdachten onder de handen van het Tribunaal zijn overleden, zonder dat het Journaal daar bij mijn weten ooit melding van heeft gemaakt? Acht stuks maar liefst: Milan Babic, Slavka Dokmanovic, Momir Talic, Mehmed Alagic, Milan Kovacevic en Dkordje Djukic. Allemaal Serviërs, op één na. Servische oorlogsmisdadigers hebben wel een hele slechte gezondheid, als ik het zeggen mag. Of ze zijn van huis uit allemaal behoorlijk suïcidaal. Het sterftecijfer is dan misschien niet zo hoog als in Guantanamo Bay, maar als ik Servië was, dan zou ik voor de zekerheid toch maar geen ene onderdaan meer uitleveren aan dat schertstribunaal. En dan zou ik er op aandringen dat Carla del Ponte nu eens stevig aan de tand wordt gevoeld over al die sterfgevallen. Onder ede graag, als het effe kan..

 • By Jaap de Wreede, 14 maart, 2006 @ 19:05

  De spijker op de kop!

 • By ko de dok, 18 maart, 2006 @ 21:46

  De vraag die hierop volgt is:

  Wat zou er in een vervolg van het tribunaal naar voren zijn gekomen dat het daglicht niet kon verdragen?

  De rol van de Clinton, Clark en de NATO?

  Dat zijzelf met hun bombardementen oorlogsmisdaden pleegden?

  Dat blijkt dat ze in de Balkan hetzelfde spelletje speelden als in Afghanistan, door er door de CIA opgeleide moslimterroristen tegen communisten te laten vechten?

  Dat vuile spelletje wordt natuurlijk voortdurend gespeeld door de Vuiligheidsdiensten van de NWO…

Other Links to this Post

WordPress Themes