NRC en de farmaceutische horror: leugens!

TeGeneroGEUPDATE
Het is werkelijk niet te geloven: een paar weken na de in journalistieke zin unieke Rimonabant-reportage van ‘journalist’ Wim Kohler in het magazine M (‘Wim’s wonderpil’) moeten we nu lezen hoe een experiment van ‘big farma’ zoals de farmaceutische mafia ook wel wordt genoemd ontaardt in een horrorfilm. NRC dat zich met het schandalige wonderpil-verhaal heeft blootgegeven als propaganda-verhikel van big farma besteedde gisteren ook aandacht aan het drama in Engeland. Maar uit de wijze van berichtgeving blijkt eens te meer dat de krant elke onafhankelijkheid heeft afgelegd. Alleen de kop al: ‘Brits experiment pakt verkeerd uit’. Op de BBC-site lezen we dat er sprake was van de meest gruwelijke gebeurtenissen die iemand zich maar kan voorstellen.

En dan het stuk zelf: het is een grote apologie voor de farmaceutische criminelen. ‘De hevige bijwerking kwam volkomen onverwacht’. My god! Dit is toch een volstrekt stopzinnige en ook overbodige opmerking? ‘Bij eerdere proeven op dieren waren er voor zover bekend geen aanwijzingen voor zulke neveneffecten’. Idem dito. De woorden ‘voor zover bekend’ kunnen in journalistieke zin zelfs als misdadig worden gezien. Waren er nu wel of niet aanwijzingen voor zulke neveneffechten? Dan daarna: ‘Het experiment is ogenblikkelijk gestaakt.’ Nou, dat is dan in elk geval mooi meegenomen. Maar NRC heeft nog veel meer goed nieuws te melden: ‘De Britse autoriteiten hebben inmiddels wereldwijd een waarschuwing doen uitgaan om te voorkomen dat elders soortgelijke experimenten plaatsvinden’. Wat een holle, doorzichtige en stompzinnige, Costera ‘goed nieuws’ Meijer-achtige non-informatie! We gaan verder: ‘Daarnaast is er een onderzoek gelast om precies vast te stellen hoe het experiment zo verkeerd heeft kunnen aflopen’. Om de zaak af te maken mag iemand van big farma nog iets roepen in Lux et Libertas. Richard Ley: “Ik kan me geen vergelijkbaar geval herinneren”. Deze quote slaat werkelijk alles. O ja, producent Paraxel mag ook nog roepen dat het bedrijf ‘zich strikt aan de vaste procedure heeft gehouden die voor de invoering van nieuwe medicijnen geldt.’ Vergelijk dit NRC-stuk met het stuk van de BBC waar bijvoorbeeld een van de deelnemers aan de trial aan het woord komt die aan de horror ontsnapte omdat hij een placebo kreeg.Toen ik nog op borrels van de NRC mocht komen sprak ik daar wel eens met Rob Meines, een oud-redacteur. Aardige kerel met een groot netwerk. Is op jacht gegaan naar het grote geld als spindoctor in opdracht van het grootkapitaal. No big deal wat mij betreft. Maar op een gegeven moment bracht hij een dame mee die iets heel hoogs was bij Nefarma, de machtige belangenclub van de farmaceutische industrie. Die dame liep daar gewoon farmaceutisch te netwerken bij NRC-redacteuren. Het zou kunnen dat het Rimonabant-verhaal via Meines is ingestoken. Lezers, het is bij NRC zo’n corrupte bende dat alles mogelijk is! Ik moet wel eens denken aan die 25 jonge journalisten van Next die denken dat ze bij een respectabel kwaliteitsmedium kunnen gaan werken aan een glanzende loopbaan net als ik dat ooit dacht. Ik heb medelijden met ze. Want de enige keuze die ze hebben is net zo gecorrumpeerd te raken als de rest van de Lux et Libertas- en PCM-boevenbende!

De laatste berichten op de site van de BBC tonen aan hoe geraffineerd de farmaceutische leugenmachine van NRC te werk gaat. In het NRC-stuk staat: ‘Bij eerdere proeven op dieren waren er voor zover bekend geen aanwijzingen voor zulke neveneffecten’. Ik wees al eerder op de aburde woorden ‘voor zover bekend’. Immers: als er proeven met dieren zijn geweest, zou ook bekend moeten zijn of de bijwerkingen optraden of niet. Waarom hou je anders zulke proeven? Wat lezen we nu bij de BBC? ‘A sollicitor representing one man said it was not clear if succesful animal tests had been previously held. There is confusion about whether the drug had actually been tested succesfully and safely on animals before the tests on these volunteers.”

WordPress Themes