Folkert: demonisator wordt rechtsgeleerde

martelen.jpgJensma is dan eindelijk terug in de kolommen. Nu begrijpt uw ombudman waarom het zo lang moest duren: Jensma heeft drie maanden in de bibliotheek gezeten en gestudeerd op jurisprudentie over marteling! Alle vonnissen en arresten heeft vlijtige Folkert doorgeworsteld, en maar op en neer naar Straatsburg want het Europese Hof voor de Rechten van de Mens mocht in zijn stuk natuurlijk niet ontbreken net zomin als een optocht professoren. Pariuntur montes, nascitur ridiculus mus, om met Horatius te spreken. “Martelen mag niet” concludeert de demonisator. Wat een farce! Met journalistiek heeft het werkeljk niets te maken wat Folkert ons voorschotelt, op z’n best is het een collegedicaat Internationaal Recht voor eerstejaars studenten. Maar het ergste is nog wel dat dit eerste stuk van Vlijtige Folkert deel uitmaakt van een afschuwelijke hype aan non-nieuws die helemaal nergens over gaat! “Wat nu in deze hype wordt beschreven als martelen is minder erg dat wat we hier meemaken bij ontgroeningen in de studentenwereld” aldus een posting op de website klokkenluideronline. Dus als Folkert niet demoniseert, dan neemt hij deel aan een macabere geregisseerde mediahype die als doel heeft links in het zadel te helpen.

Hetzelfde doel dus als wat hij nastreefde met zijn ‘demoniseringscommentaar’ uit 2002. Linksom of rechtsom, wat Folkert doet is dus geen journalistiek bedrijven maar pure propaganda in dienst van de linkse kerk. Laat het allemaal even rustig op u inwerken: Nederlandse mlitairen spuiten in Irak wat mensen nat (een zegen met die temperaturen zou ik zeggen) en Folkert studeert maanden op jurisprudentie over marteling en komt met zinnen als deze: “En dan is het nog het Europees verdag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt in artikel 3 categorisch: niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Folkert is compleet hysterisch geworden! Dat artikel 3 geldt trouwens niet voor Pim Fortuyn en andere ‘incorrecte politici’. Die mogen immers straffeloos worden beschimpt, worden vergeleken met Nazi’s en worden bekogeld met taarten vol kots zonder dat er enige sanctie op volgt. Nee, het besprenkelen met water van gevangenen in Irak is eindeloos veel erger en kwalijker dan het gooien van kotstaarten naar politici! ‘Wangedrag in Irak” staat er boven het artikel van Folkert. De kop: ‘Hardhandig verhoren is voor VN marteling’. Ga zo door, Folkert! Met groeten van je ombudsman!

WordPress Themes