Ook NRC in de knel door martelingsverhalen

donker1.jpgDe Volkskrant is natuurlijk het zwaarst onder druk gezet na het creeeren van de ‘martelingshype’: Mark Rutte beschuldigde de krant expliciet van manipulatie van de feiten en een poging tot het beinvloeden van de verkiezingsuitslag. Zoiets is nog niet eerder gebeurd in Nederland en de krant is zich dan ook uitgebreid aan het verweren, binnenkort waarschijnlijk in speciale ‘martelings-katernen’. NRC liep werkelijk compleet klakkeloos achter De Volkskrant aan (wat een vernedering!) en plukt daarvan nu de zure vruchten. Gisteren moest ‘waarnemer’ Donker in de pen kruipen als gevolg van vele woedende lezers die de krant aanvielen op juist dat klakkeloos meehuilen met de ‘martelaars’ van De Volkskrant. En natuurlijk, Donker betuigt haar ‘spijt’ over het gebruik van het woord ‘martelen’. Wat een nivo! Wat een journalistieke operette! maar het wordt nog veel erger!

Donker moet om de noodlottige keuzes van NRC te verdedigen de toevlucht nemen tot de leugen! Ze schrijft over het gebruik van het M-woord: “Op het moment zelf beschikten wij over een artikel uit De Volkskrant van die morgen waarin de zaak naar buiten werd gebracht met het woord marteling (dit is geen leugen maar een sterk argument is het ook niet echt) inclusief een bevestiging van het ministerie (een leugen: Donker zegt hier in feite namelijk dat defensie het woord ‘martelen’ heeft bevestigd maar dat is niet het geval). Dat artikel hebben wij op verschilende wijze gecheckt.” Hoe dan, Donker? Zijn jullie snel naar Irak gevlogen om wat feitenonderzoek te doen? Met de woorden ‘dit artikel hebben we op verschillende manieren gecheckt‘ zonder ook maar een manier te noemen (er is in feite geen enkele manier denkbaar waarop NRC het verhaal van De Volkskrant binnen enkele uren kan checken) maakt Donker zich schuldig aan lezersbedrog. Uiterst zwak zijn ook talloze keren dat Donker zich beroept op ‘het niet weersproken zijn’ van bepaalde mededelingen als rechtvaardigingsgrond voor publikatie. Dit is toch ook gefundenes Fressen voor iedereen met kennis van zaken in de journalistiek, dat het niet weerspreken van informatie niet hetzelfde is als het bevestigen van die informatie? “U bent een pedofiel, meneer Balkenende”. U weerspreekt dat niet? Opening krant wordt: “Balkenende is een pedofiel”. Dat is dus het nivo waarop NRC is aangekomen, officieel journalistiek beleid met een stempel van waarnemend hoofdredacteur Birgit Donker.

WordPress Themes