De websites van prof. Marc Chavannes

Mark ChavannesMarc Chavannes is professor in de Journalistiek en redacteur van NRC Handelsblad. Dat vind ik al redelijk schokkend. Hoe kan iemand die werkt voor een krant die de lezers structureel en vrijwel dagelijks bedriegt ‘professor’ zijn? Maar goed, that’s life. We leggen ons er maar weer bij neer. Wellicht ga ik binnenkort eens college lopen bij Marc en wat vragen stellen. Wat ik dan als eerste zou vragen is welke websites hij bezoekt als hij zijn dagelijkse ‘uurtje internet’ pakt. Eerder belde ik hem op om het hem recht op de man af te vragen. Hij vond het best een goede vraag, daar niet van, en hij vond de materie ook ‘interessant’ maar helaas kwalificeerde ik niet als vragensteller. Maar, eerlijk is eerlijk: Marc had het ook enorm druk. Toen dacht ik: weten jullie wat daar bij NRC? Ik vraag mijn gewaarde collega en co-ombudsman Pamela Hemelrijk hem te bellen. Zij is toch gewaardeerd columniste bij de Metro, de op een na grootste krant van Nederland. Daar kan een professor toch niet zomaar omheen? (Dat Pamela dit stukje zelf niet kan typen komt omdat ze in de rechtszaal zit in de zaak die cineast L. van Gasteren heeft aangespannen tegen Eric Slot om zijn boek over de moord op de onderduiker tegen te houden; hierover schrijft NRC natuurlijk weer niets). Enfin, Pam belt Marc en ik luister mee. Lees en huiver.

Met Chavannes,

Met Pamela Hemelrijk. Ik overweeg om voor de Metro een stukje te wijden aan de interactie tussen internet en de oude media. U vervult in deze een belangrijke brugfunctie, want u bent enerzijds representant van de oude media maaru bent ook actief op internet en u bent daarnaast nog professor ook. Welke sites bezoekt u?

Mag u vragen in het kader waarvan u dit vraagt?

Dat zei ik toch al?

Nou, ik heb het echt ontzettend druk, weet u. Ik heb twee halve banen en dat valt niet mee.

Maar wilt u mij niet zeggen welke websites u leest en bezoekt en wat u daar van vindt?

Het is een interessante materie. Ik wil daar best eens over praten, maar over een week of wat. Het gaat nu echt niet.

Zullen we dan een afspraak maken dat ik eens langs kom?

Nou, dat wordt erg moeilijk, want ik heb geen idee wat ik de komende weken allemaal ga doen.

Mag ik u dan bellen? Zullen we afspreken dat ik u over drie weken weer opbel?

Ik zet dat in elk geval niet in mijn agenda. Ik weet werkelijk niet wat ik over drie weken allemaal ga doen.

Het klinkt mij nogal alsof u geen antwoord wil geven. U kunt ook gewoon zeggen: ik weiger hierop in te gaan.

Nogmaals: ik heb het erg druk. Ik wil graag weer aan het werk?

Dus ik kan ook geen botte weigering optekenen of het simpele ‘geen commentaar’?

……………

Nou, dan weet ik wel genoeg. Dag meneer Chavannes

 • By RR, 16 maart, 2006 @ 21:59

  Kan het zijn dat Prof. Chavannes niet gepromoveerd is? Als ik dit persbericht lees

  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/04/12/R362.htm

  vermoed ik dat hij wel gestudeerd heeft, misschien wel afgestudeerd is, maar niet gepromoveerd is….

  Wijlen Dr. W.F. Hermans noemde dit soort hoogleraren spottend ‘professorandus’. De geachte ombudslieden zouden Drs. Chavannes eens kunnen vragen op welk proefschrift hij gepromoveerd is en of hij het belangrijk vindt dat hoogleraren deze ‘proeve van bekwaamheid’ met goed gevolg hebben afgelegd. En mocht hij niet gepromoveerd zijn op welke publicaties hij zijn wetenschappelijke autoriteit baseert.

  Verder vind ik het opmerkelijk dat in het gesprek tussen Kat en Chavannes, Chavannes – zonder bronvermelding en daarmee tamelijk onwetenschappelijk – beweert dat Kat ‘zijn bronnen niet checkt’ terwijl hij in datzelfde gesprek Kat het onmogelijk maakt de beweringen van Chavannes over zijn internetraadplegingen te checken.

  Het stoort mij dat deze persoon mijn alma mater op deze wijze in discrediet brengt.

 • By RR, 16 maart, 2006 @ 22:24

  ——————–
  ANNE VONDELINGPRIJS 2004 VOOR MARC CHAVANNES
  20.05.2005

  Stichting Anne Vondelingprijs

  De jury van de stichting Anne Vondelingprijs heeft besloten de prijs voor politieke journalistiek dit jaar toe te kennen aan de correspondent van NRC Handelsblad in Washington Marc Chavannes.

  De jury roemt Chavannes om zijn gedegen stukken en de relevantie van de invalshoeken die hij koos bij het verslaan van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De jury is van oordeel dat Chavannes uitblinkt doordat hij deze verkiezingen zowel versloeg vanuit een institutioneel perspectief als vanuit het perspectief van de kiezer. Door dit brede gezichtspunt kreeg de lezer van Chavannes’ stukken een zeer goed inzicht in de politieke processen en de Amerikaanse maatschappij tijdens de presidentsverkiezingen.

  De Anne Vondelingprijs wordt dit jaar voor de vierentwintigste maal toegekend. De prijs bestaat uit een beeld van Anne Vondeling gemaakt door Aat Veldhoen en een geldbedrag van €2500. De keuze voor Marc Chavannes wordt door de jury nader toegelicht tijdens de prijsuitreiking. De jury bestaat dit jaar uit Harry van Wijnen (voorzitter), Hans Dijkstal, Gert Jan Laan, Tineke Lodders en Greetje Lubbi.

  In 1980 werd de Anne Vondelingprijs ingesteld door Joop den Uyl. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de auteur(s) van een artikel of een reeks van artikelen die blijk geven van een kritische visie op de politiek en waarin op heldere wijze politieke problemen toegankelijk worden gemaakt. Bij haar oordeel besteedt de jury bovendien aandacht aan goed taalgebruik.

  De datum van de prijsuitreiking wordt op een later moment bekend gemaakt.
  ——————

  Bron:

  http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/126651/clearState/true/sf/126651/returnPage/126651/itemId/200019561/realItemId/200019561/pageId/37215/instanceId/37460/

  ————–
  Anne Vondelingprijs (sinds 1980)
  Doel:de prijs wordt toegekend aan auteur(s) van één (of meer) artikel(en) die blijk geven van een kritische visie op de politiek en waarin op heldere wijze politieke problemen toegankelijk worden gemaakt.
  Prijs: f 5000,-.
  Contactpersoon: Annika Baarslag, Stichting Anne Vondelingprijs, p/a Tweede Kamer, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag, tel. 070 318 27 03.

  Bron: http://72.14.203.104/search?q=cache:R7FWkWzSPq8J:www.villamedia.nl/n/links/prijzenjourn.shtm “Anne Vondelingprijs”&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=6
  ————–

  Wie is deze Annika Baarslag? Zou het zo kunnen zijn dat onze Prof. Drs. Chavannes geld aannneemt van de PvdA?

  Hooggeachte NRC-Ombudsman, hoogeeachte NRC-Ombudsdame! Dit dient mijns inziens uitgezocht te worden……

 • By Burdy, 16 maart, 2006 @ 22:50

  Ach, er zijn wel meer hoogleraren die nooit zijn gepromoveerd, dus dat is weinig bijzonders. Ik noem een Mient Jan Faber (VU), André Kuipers (ook VU), Pieter van Vollenhoven (Twente). Allemaal bn’ers waar een universiteit mee kan pronken, en vooral studenten probeert te werven….

 • By Zoeloe, 17 maart, 2006 @ 22:01

  Opvallend, Kat heeft een kritische opmerking op zijn stukje weggehaald. Dat gebeurde ook elders al. Alles wat Kat niet bevalt, zoals kritisch commentaar op zijn commentaren, wordt kennelijk schielijk verwijderd.

 • By Burdy, 18 maart, 2006 @ 3:11

  Onzin Zoeloe, ik houd de zaken hier strak in de gaten en heb niks gezien. Post het anders opnieuw!

 • By zomby, 18 maart, 2006 @ 16:11

  christ jongens/meisjes: denken jullie nou echt dat ik reacties ga verwijderen na alle stront die ik al over me uitgestord het gekregen en nog krijg? Hoe meer mensen roepen: Kat is een bedriegen/manipulator/riooljournalist/door haat en rancune voortgedrven malloot hoe leuker ik het allmaal vindt!
  Het is wel malicieus mj hiervan te beschuldigen, maar het is een bekende strategie op internet: mensen verzieken sites door een doelbewust desinformatie op te plaatsen. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Edwin de Roy van Zuydewijn.
  Micha Kat

 • By Zoeloe, 19 maart, 2006 @ 9:20

  “mensen verzieken sites door een doelbewust desinformatie op te plaatsen.”

  God, is dat niet de taktiek van Kat?

 • By Drs, 7 april, 2006 @ 13:20

  Chavannes’ voorganger als professor, Harry Lockefeer, was evenmin gepromoveerd. Is ook niet per se noodzakelijk voor een hoogleraarspost, misschien wel wenselijk.

 • By Jan Willem, 9 september, 2006 @ 0:29

  Pamela,opdringerige vraagstelling. Heb jij wel eens iets nuttigs geschreven ?JWB

 • By Pim Fortuin, 14 november, 2006 @ 20:30

  Anders ga je eerst nog even naar de basisschool en je d’s en t’s uit elkaar houden.

  ‘ hoe leuker ik het allmaal vindt!’

  Hhahahahahahahahhahahahahahha!

Other Links to this Post

WordPress Themes