NRC en Telegraaf: en daar is Dommering weer

dommering.jpgZowaar bracht NRC de gijzeling van Bart Mos en Joost de Haas op de voorpagina (dit in tegenstelling tot De Volkskrant) maar daar is dan ook alles mee gezegd. NRC gaat met geen woord in op (de kwaliteit van) het journalistieke werk van de twee en op de inhoud van de door hen onthulde staatsgeheimen en ziet af van een oproep aan justitie de twee vrij te laten. Lux et Libertas neemt toevlucht tot de meest deplorabele vorm van ‘deskundigenjournalistiek’: gratuite meningen van bobo’s over gijzeling in het algemeen en de gevolgen ervan voor de vrijheid van meningsuiting, alles in het algemeen. In een kadertje op pagina 3 wordt uitgelegd dat het allemaal draait om het achterhalen van ‘het lek’ bij de AIVD. Dit is natuurlijk onzin: de identiteit van het lek doet niet ter zake. Het gaat om de inhoud van de gelekte informatie die duidt op diepgewortelde corruptie tot in de top van ons justitieel apparaat. Maar daarover zwijgt NRC in alle toonaarden. De cruciale vragen worden niet gesteld: is er sprake van corruptie bij justitie? Welke ambtenaren hebben de zakken gevuld door (staatsgeheime) informatie door te spelen aan de onderwereld? Ronduit schandelijk is dat NRC ook in deze stukken de lezer bedriegt door hun eigen advocaat op te voeren als onafhankelijk deskundige.

Prof. Egbert Dommering mag van alles roepen over de gijzeling, maar NRC laat onvermeld dat Dommering de eigen advocaat is die door NRC wordt betaald. Dit is des te stuitender daar het ‘misbruiken’ van Dommering op deze manier ook reeds plaatsvond in 2002 na het beruchte ‘demoniseringscommentaar’ van Jensma. Uw ombudsman diende toen zelfs een tuchtklacht tegen Dommering in. Dit lezersbedrog vormde zelfs de aanleiding te beginnen met de complete campagne om NRC te ontmaskeren als bedrieger! En nu flikt NRC hetzelfde trucje gewoon weer opnieuw! Het is niet te bevatten. De eigen advocaat wordt opgevoerd als ‘advocaat en hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam’. Hoeveel geld zou Dommering declareren bij Lux et Libertas voor zijn nietszeggende en politiek correcte antwoorden? “Kort door de bocht” noemde hij de gijzeling van de twee. “Aanvechtbaar” “Zonder klemmend belang voor de staatsveiligheid”. De door NRC zelf betaalde ‘deskundige’ zei niet dat de twee direct in vrijheid moeten worden gesteld! Hij beschuldigde justitie niet van machtsmisbruik en de professor in het Informatierecht zei al helemaal niet dat het tot de kerntaken van de pers behoort corruptie binnen de overheid bloot te leggen! Verderop in de krant staan nog twee nietszeggende commentaren over de kwestie waarin (je gelooft het niet!) wordt verwezen naar een zaak uit 1852 ’toen de directeur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant weigerde de geheime bron te onthullen van berichten over verduistering bij de bank van lening te Haarlem.’ Lux et Libertas requiescat in pace!

WordPress Themes