Laf Defensie kruipt voor De Volkskrant

PCM.jpgWe eisen rectificatie” brieste het ministerie van Defensie bij monde van woordvoerder Joop Veen na de berichtgeving over de martelingen in Irak. Op tal van punten bleek de berichtgeving van De Volkskrant ondeugdelijk en foutief. Maar een week later is er nog altijd geen dagvaarding de deur uit. Veen thans: “We hebben bij De Volkskrant nog diverse malen aan de bel getrokken, maar daar zei men dat nog over de zaak werd vergaderd. Over eventuele vervolgstappen hebben we nog geen beslissing genomen. Wel is het natuurlijk zo, dat het gat tussen de oorspronkelijke publikatie en de rectificatie niet te groot mag worden, want dan weten de mensen niet meer waar het over gaat.” Klinkt leuk, maar…. sinds wanneer wacht de benadeelde partij (berichten over het ‘martelende Nederlandse leger’ gingen de hele wereld over) amechtig af tot het foute medium de eventuele goedheid heeft de eigen fouten recht te zetten? Het heeft er alle schijn van dat de lafheid bij Defensie zegeviert en de rectificatie niet juridisch zal worden afgedwongen.

Het geeft opnieuw een fraaie illustratie van de wurgende greep waarin de corrupte ‘kwaliteitspers’ ons land nu al jaren gevangenhoudt. De ‘kwaliteitspers’ staat boven de wet, dat mogen we toch wel concluderen. Te kust en te keur kunnen ze politici demoniseren en complete ministeries als crimineel afserveren zonder dat er enige feiten zijn die deze berichtgeving ondersteunen en zonder dat ze hoeven te vrezen voor sancties. De rechterlijke macht weigerde de ‘demoniseringsaanklacht’ tegen NRC Handelsblad zelfs ook maar in behandeling te nemen! Het moet de bonzen van de ‘kwaliteitskranten’ een goed gevoel geven. Maar het helpt natuurlijk wel sterk mee de ondergang van deze kranten te bespoedigen. Want wie niet meer wordt gecorrigeerd, vervalt in steeds ergere en extremere fouten. En dat is nu precies wat we bij de ‘kwaliteitspers’ zien waar tegenwoordig (NRC) complete onderzoeken en enquetes worden gemanipuleerd en vervalst. Van De Volkskrant was (overbodig te zeggen) niemand beschikbaar voor commentaar op de vraag of alle vergaderingen over de rectificatie al iets hebben opgeleverd.

WordPress Themes