Super-PG Brouwer over nrcombudsman.nl

brouwer.jpg“Die horizontalisering van de informatievoorziening is goed te zien, wanneer ik mijn eigen naam op Google invoer. De eerste twaalf treffers zijn afkomstig van een internetencyclopedie, mijn eigen OM, twee televisieomroepen, een aantal juridische sites en een paar weblogs, waaronder een namaakeditie van NRC-Handelsblad.” “En op de namaaksite van NRC-Handelsblad word ik door de maker, een schijnbaar ontevreden oud-medewerker van die krant, aangemerkt als Super-PL, waarbij PL voor ‘pathologische leugenaar’ staat.” Aldus twee citaten uit een rede die de hoogste man van het OM Harm Brouwer op 14 december uitsprak bij een symposium over media en strafrecht. Een hele eer voor uw ombudsman! Aardig ook dat Brouwer op geen enkele wijze tegenspreekt dat hij een ‘pathologische leugenaar is’. Dat kan hij ook moeilijk, want de feiten spreken voor zich. En het belichten van feiten, is dat niet uitstek de taak van de journalistiek waar Brouwer het zo moeilijk mee heeft dat hij maar niet raakt uitgesproken over het ‘persbeleid’ van het OM?

Medio mei van dit jaar wendde die super-PL zich ook al tot het volk met de mededeling dat zijn OM ‘meer openheid zou gaan betrachten’. Het is het oude liedje: in woorden pal staan voor openheid en transparantie, maar in daden de vrije journalistiek te vuur en te zwaard bestrijden zoals het OM deed bij de ongehoorde intimidatie van twee Telegraaf-journalisten die waren gestuit op diepgewortelde corruptie, ook bij het OM. Maar daar horen we Brouwer niet over, net zomin als over de twee officieren van justitie die dossiers hebben gemanipuleerd in de Schiedammer parkmoord, een ongekend ambtsmisdrijf waardoor een onschuldige burger vier jaar in de cel heeft gezeten, maar daarvoor door Brouwer en zijn OM niet worden vervolgd.

 • By harry van groen, 16 december, 2006 @ 11:18

  Iedere burger die strafbare feiten kent of herkent dient dat te melden aan OM. Maar als de PG’s net doen of ze gek zijn,en bij zo’n klacht mensen boven de wet stellen,wat onrechtmatig is, overschrijden zij niet alleen de wet, maar ook weer grenzen van beschaving. Een psychiater stelt dan dat ze ook gek zijn.Aan de kroon :toon mij uw OM. en ik zal zeggen wie gij zijt. De rechtsstaat wordt niet goed onderhouden,wat bepaalde mensen wel gezworen hebben

 • By WFHermans, 16 december, 2006 @ 15:42

  Harm Brouwer sprak altijd over “wij” als hij het over de officieren van justitie had. Dat terwijl hij zelf rechter was.

  Had hij als rechter niet kunnen proberen althans de schijn van onpartijdigheid te bewaren?

  Maar dan was hij natuurlijk nooit tot super-PG benoemd.

 • By harry van groen, 18 december, 2006 @ 11:04

  Elke dag kan er hier wel geschreven worden. Nu weer er PG steenhuis die de zaak julien C onderzoekt.Heel hypocriet stellen de politici blij te zijn met controle van een buitenstaander.Hier zou een meerderheid van leken(rechtspraak) nou net kunnen gelden. Zo,n Teeven,blijkt nu al aan zijn stellingname zit er niet voor het volk, nee voor z,n oude en later weer nieuwe baas. Als beedigd hoofdofficier in Amsterdan komt hij zijn werk en verplichting niet na voor het volk,zo ook bijv. Doctors-van Leeuwen niet als hoofd BVD, en niet als super PG. Nu laat hij de misdaad weer lonen om belachelijke boetes te laten betalen Ook moest een ieder beedigde landgenoot,maar zeker de pers zich schamen dat nu voor de mens in het verzet depers prijs heeft gekregen.het is toch te gek dateen computer de democratie en rechtspraak moet bepalen. Nog mooier zou zijn als deze hun beedigde verplichtingen, of hun kranten prijs zouden rechtvaardigen.Tot nu toe bestaat er in nedreland geen persvrijheid, en zolang de pers tegen het volk is , zijn ze ook tegen mij.

 • By harry van groen, 20 december, 2006 @ 10:05

  voordat er misverstanden komen,met leken rechtspraak bedoel ik niet MR van vollenhoven. De heer van vollenhoven was /is voorzitter van transp int (soort A I voor corruptie)Hij heeft als zwager van HM in deze nooit goed onderzocht. Van de schiphol brand lijkt dat hij integer is, maar hij kon niet anders concluderen en was het ook politiek. Zo erg was het nu ook weer niet ,want donner komt gewoon weer terug

Other Links to this Post

WordPress Themes