Nieuwe klacht tegen Jensma: leugen bij verweer

Folkert JensmaGeachte Raad voor de Journalistiek,
Afgelopen vrijdag behandelde u in een besloten zitting mijn klacht tegen F. Jensma/NRC Handelsblad inzake de ‘publicatie-De Munnick’. De vraag die u hierbij beantwoorde was of ik als klager viz. de stiching Klokkenluideronline ontvankelijk ben in de klacht. Na ampele overweging en bestudering van de verweerschriften van F. Jensma kan ik niet anders dan me opnieuw tot u wenden met een klaagschrift. Het toenemende risico dat ik hierdoor verder dreig te worden beschouwd als querulant neem ik hierbij voor lief, vooral omdat de feiten waaraan Jensma zich schuldig blijft maken dermate ernstig zijn dat dit risico wat mij betreft volledig wegvalt tegen het belang van het aan de kaak stellen van grove schendingen van de journalistieke integriteit. Is het bestaansrecht van uw Raad niet juist hierin gelegen, deze schendingen vast te stellen en van sancties te voorzien ter bescherming van de basiswaarden van de journalistiek?

In zijn verweerschrift van 14 februari 2006 schrijft F. Jensma het volgende: “Het lijkt er eerder op dat de klager een persoonlijke grief tegen de krant heeft waarvoor hij een nieuw podium zoekt om die kenbaar te maken. De krant kan de klacht van de klager niet los zien van het gegeven dat hij een afgewezen ex-medewerker van NRC Handelsblad is.” In zijn tweede verweerschrift van 28 februari komt Jensma hierop terug door opnieuw de aandacht tevestigen op mijn ‘persoonlijke motieven’.
Nu is het zo dat Jensma reeds vanaf de publicatie van mijn boek Lux, Libertas en Leugens in 2004 bij herhaling heeft geroepen dat ik ‘een afgewezen ex-medewerker van de krant ben’. Hierbij poogde hij kennelijk mijn motieven in diskrediet te brengen door de indruk te wekken dat ik handel uit persoonlijke frustratie. Ik heb dat al die tijd voor lief genomen dan wel hieraan geen verdere aandacht besteed. Nu Jensma dit argument echter inzet in een procedure heb ik geen andere keuze dan me te verweren daar het hier immers gaat om een aantoonbare leugen. Het is in feite te verbijsterend voor woorden dat de hoofdredacteur van NRC Handelsblad in een procedure die handelt over zijn persoonlijke gebrek aan integriteit zijn toevlucht neemt tot een leugen om de klager hiermee in diskrediet te brengen. Hiermee overschrijdt Jensma elke grens van wat in journalistieke zin als maatschappelijk aanvaardbaar kan worden beschouwd. De geciteerde opmerkingen in de weren van F. Jensma zijn daarenboven ook nog eens strijdig met wat hij zelf heeft aangegeven in De Journalist van 12 maart 2004. Hij zei daarin (in een artikel over het genoemde boek Lux, Libertas en Leugens; bijgevoegd als produktie 1): “Je hoort als hoofdredacteur niet te praten over een medewerker van de krant, ook niet over een oud-medewerker. Ik wil me verder ook niet begeven in kwalificaties over zijn persoon. Die zouden als een boemerang terugkomen.”
Bijgaand doe ik u als produktie 2 een aantal emails toekomen die zijn gewisseld tussen klager en Jensma waaruit blijkt dat klager geen ‘afgewezen ex-medewerker’ is, maar dat klager zelf de relatie met NRC Handelsblad heeft verbroken juist om de reden waarom hij ook de oorspronkelijke klacht heeft ingediend: een stuitend en consequent gebrek aan de meest fundamentele vormen van journalistieke integriteit. Dat Jensma vervolgens in zijn verweer de zaak volledig omdraait en staande houdt dat de krant mij de deur zou hebben gewezen en ik daarom rancuneus zou zijn, bevestigt louter en alleen dat elk basaal moreel besef inmiddels is vertrokken uit de burelen van Lux et Libertas. Waarschijnlijk is het zo dat Jensma het verdriet en de woede die ik hierover voel interpreteert als mijn frustratie geen deel meer te mogen uitmaken van NRC Handelsblad.Met vriendelijke groet,

Micha Kat

 • By de rothshield, 21 maart, 2006 @ 16:30

  Hier heeft Jensma een flinke kluif aan…. Volgens mij valt hij in zijn eigen zwaard…
  see what happens!

 • By F.W. Voigt, 21 maart, 2006 @ 20:31

  Inderdaad. Zoals het zich laat aanzien heeft Jensma een geloofwaardigheidsprobleem. De hoofdredacteur van het dagblad dat zich als dé kwaliteitskrant van Nederland beschouwt kan zich dat niet permitteren: een krant, en zeker een zelfbenoemde ‘kwaliteitscourant’, heeft alleen bestaansrecht als zij geloofwaardig is. Individuele verslaggevers of redacteuren kunnen zich een faux pas permitteren – de hoofdredacteur als hoeder van kwaliteit niet…..

 • By Jambers, 22 maart, 2006 @ 7:47

  “Bijgaand doe ik u als produktie 2 een aantal emails toekomen die zijn gewisseld tussen klager en Jensma waaruit blijkt dat klager geen ‘afgewezen ex-medewerker’ is, maar dat klager zelf de relatie met NRC Handelsblad heeft verbroken juist om de reden waarom hij ook de oorspronkelijke klacht heeft ingediend: een stuitend en consequent gebrek aan de meest fundamentele vormen van journalistieke integriteit.”

  Tja, en waarom worden die emails hier niet afgedrukt? Of heeft Kat weer eens wat te verbergen? Misschien omdat Jensma wellicht toch een beetje gelijk heeft waar het gaat om de “afgewezen medewerker”? Ik denk eerlijk gezegd dat dit dichter bij de waarheid komt.

 • By deombudsman, 22 maart, 2006 @ 10:50

  Ha ha Jambers… wat ben je toch sceptisch! Denk je nou echt dat ik het nu nog ga verkloten nu Jensma flat out ligt? Die mails bewaar ik lekker nog eve. Cliffhanger, you know. Wel eens van Irene Costera Meijergehoord?
  groet
  deombudsman

 • By Jambers, 22 maart, 2006 @ 15:12

  “Denk je nou echt dat ik het nu nog ga verkloten nu Jensma flat out ligt?”

  Dus geef je het nog toe ook?

 • By Micha Kat, 22 maart, 2006 @ 16:19

  wat geef ik toe?

 • By wim, 25 maart, 2006 @ 11:37

  pudding

Other Links to this Post

WordPress Themes