Het kerstnummer van Elsevier

Worden er tegenwoordig door ‘serieuze kwaliteitsmedia’ in interviews uberhaupt nog kritische vragen gesteld? Uw ombudsman is bang van niet. Zagen we vorige week al hoe de falende ‘zoon van Bernhard’ Pieter Broertjes van De Volkskrant door HP/de Tijd met zijden handschoenen werd aangepakt, Elsevier maakt het in het kerstnummer nog bonter. Gerrit Zalm wordt het Walhalla in geschreven met als dieptepunt de passage in de lead waarin we te weten komen dat ‘deze hoeder van de dak- en thuislozen het idealisme van zijn PvdA-jeugd heeft gehouden’. Is dit nog journalistiek te noemen? Het lijkt meer op caberet. We komen te weten dat Gerrit in Washington regelmatig een vorkje prikt met Ad Melkert die daar op zijn voorspraak terecht kwam, maar lezen geen woord over de opstelling van de VVD inzake de uitzending van onze jongens naar Uruzgan waar het een steeds grotere hel wordt. Staat Gerrit nog steeds achter de oorlogen van Bush? Wel lezen we weer dat Gerrit ‘op handen wordt gedragen in arme landen in Oost-Europa en allerlei eredoctoraten, onderscheidingen en ereburgerschappen krijgt’ maar er wordt geen woord gewijd aan de dictatoriale wijze waarop Zalm de privatisering van Schiphol wilde afdwingen als gevolg waarvan nu een enorm conflict is ontstaan tussen het Rijk en Amsterdam dat binnenkort zelfs voor de rechter komt.

Opvallend is dat VVD-er Gerrit steeds in verband wordt gebracht met links en arme mensen en landen om hem op die manier positief over het voetlicht te brengen. We lezen zelfs dat hij in zijn jeugd in ‘actiecomites voor Vietnam en Angola zat en nog is opgepakt wegens het illegaal opplakken van affiches’. Welks macaber spelletje wordt hier gespeeld? Het heeft geen zin om nog meer voorbeelden te geven, het gaat slechts om de constatering dat dergelijke interviews geen enkele journalistieke waarde meer hebben en bewust een beeld neerzetten dat compleet strijdig is met de werkelijkheid. Geldt dat ook voor het traditionale Elsevier-kerstinterview met Balkenende? ‘We staan er sterker voor’ zegt de premier. Mooi, de waarheid is dus precies omgekeerd, dat weten we dan ook weer. In het hele stuk staat verder geen lettergreep die beklijft, geen zin die ook maar een klein beetje verrast. “Ik heb projecten gezien waarbij mensen uit de moskee, de synagoge en de kerk elkaar ontmoeten” zegt Balkenende die met de ’typische onverstoorbaarheid van een Zeeuw, luctor et emergo in het hart, alle kleine en grote rampen ondergaat’. Dit is geen journalistiek proza meer. In de klassieke letterkunde heet deze stijl ‘panegyriek’: aan de hoven werden ‘hofdichters’ aangesteld die als enige taak hadden het prijzen van de heerser. Een van de auteurs van het interview is Carla Joosten. Zij is zowel lid van de Raad voor de Journalistiek als voorzitter van de ‘Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis’, een soort moderne Kulturkammer van journalisten die regelmatig van Trix krijgen voorgeschoteld wat ze moeten opschrijven over het koningshuis. Edwin de Roy van Zuijdewijn heeft uw ombudsman in geuren en kleuren verteld hoe dit allemaal werkt. Joosten is natuurlijk vanuit die koninklijke functie erg close met Henk Brons van de RVD die op een foto achter Balkenende zit om de gang van zaken ook namens Trix te ‘controleren’. Ach ja, zo gaan die dingen in de journalistiek anno 2006/2007. En daar moet je dan nog voor betalen ook!
Het gebrek van fantasie bij een redactie als die van Elsevier blijkt vooral uit onderwerpen als ‘logeren in het Amstel Hotel’ (HP/de Tijd had ‘de duurste suites’), het stuk over de familie Fentener van Vlissingen (100% Quote, en geen kritisch woord natuurlijk) en, het allerergste, een stuk over de ‘Hollandse adel’ (“we hebben allemaal een beetje van dat je ne sais quoi“) dat van een niveau is… nou ja, je zou het blad er bijna speciaal voor gaan kopen! Verder laat ook Elsevier zien dat het zich graag en met overgaven laat meeslepen in hypes: een interviews met ‘dieet-ster’ Sonja Baker en ‘schrijfster’ Naema Tahir, een reportage over de ‘oprukkende mosterkrab’ (die overigens wel goed is) en een stuk (erg slecht) over de ‘poker-hype’. Dat laastte stuk was wel aardig geworden als de auteur 10.000 Euro van Elsevier had meegekregen, een cursus had gevolgd en op poker-pad zou zijn gestuurd. Wat er nu staat is de spreekbeurt van mijn 12-jarige zoontje.
Wat is er goed aan het kerstnummer van Elsevier? De reportage over Hugo Chavez uit Venezuela. Chavez heeft zich binnengewerkt in de top-10 van invloedrijke politici wereldwijd en verdient ruime aandacht. Mooi is ook de reconstructie van de moord op de blueszangares uit Uden. Simpel, strak, this is life anno nu. Het verhaal over de hippietrail naar Afghanistan….. tsja, dat interesseert natuurlijk niemand ene reet als daar nu ene smerige oorlog wordt uitgevochten waar onze jongens deel van uitmaken. Dan zijn er nog de interviews met mensen waar uw ombudsman nog nooit van heeft gehoord zoals Philip Zimbardo (psycholoog), Hans Wijnberg (scheikundige en CIA-agent), Richrad Sennett (socioloog) en Diedre McKloskey (econoom). Hoe zouden dergelijjke interviews tot stand komen? Wie bedenkt ze? De redactie of ‘externe spindoctors?’ Laten we eens gaan kijken naar die Zimbardo die ons wordt voorgeschoteld als ‘kenner bij uitstek van goed en kwaad’. Wat lezen we reeds op de eerste pagina van het stuk? (ja, als ombudsman weet je dat soort dingen van tevoren, je kent het klappen van de zweep) ‘Maart 2007 verschijnt in de VS en Groot-Brittanie zijn boek……’. Het hoeft helemaal geen slecht artikel te zijn, daar niet van, maar het is in elk geval niet spontaan tot stand gekomen. De uitgever zal het snoepreisje van Jose van der Sman naar San Francisco wel betaald hebben.

 • By Ben Okend, 31 december, 2006 @ 14:10

  Alhoewel ik het wel eens ben met de kritiek op de kritiekloosheid van de media over de machtshebbers, vind ik het persoonlijk toch wat minder als er een mening wordt gegeven over de ‘kwaliteit’ of wenselijkheid van reportages. Althans, zonder specifieke, objectieve onderbouwing.

  Of een reportage wel of niet wenselijk is, en of deze wel of niet van hoge kwaliteit is, zal waarschijnlijk altijd een kwestie van smaak zijn. Dit zag ik ook al in het stuk over het kerstnummer van HP/De Tijd, waarin Dhr. Kat zijn mening geeft over wat hij nog wel en wat niet meer belangrijk vindt (zoals o.a. een reportage over Hirsi Ali, die Dhr. Kat niet meer “hot” vindt. Tsja dan wordt het de mensen die haar het land uit hebben gejaagd wel heel makkelijk gemaakt. Out of sight, out of mind?). Dit is compleet subjectief want wat de een niet langer interessant vindt, kan de ander nog wel interessant vinden. Dan vind ik het interessanter om te lezen welke feiten er in een bestaand stuk achterwege gehouden worden of zelfs verzonnen.

 • By Bartje, 31 december, 2006 @ 15:28

  Wat nu? Uitgekeken op NRC, dan maar de andere bladen aangepakt?

 • By mrhjampeters, 2 januari, 2007 @ 7:50

  Geachte Heer Ben Okend,

  “Wie heeft Wie ons land uitgejaagd” Het was en is Hirsi’s keuze.

  Zij – naar welke partij overgelopen? – en onze Salon-socialist Ad – wie volgt? – schepen zich in voor een vetbetaalde baan in het land waar alles mogelijk is. De Verenigde Staten van America.

  Ieder vergelijking met Australie gaat natuurlijk mank.

  Australie was ooit opvangcentrum veroordeelde gevangenen.

  Is USA nu een opvangcentrum voor ex-Nederlandse polici?

  mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

 • By mrhjampeters, 2 januari, 2007 @ 10:02

  Hirsi’s theaterstuk

  Op basis van leugen krijgt Hirsi het recht om in ons land te verblijven, te wonen, te aarden, etc. Einde gewenning: het Nederlanderschap.

  In NOVA-uitending (schijnbaar ook in diverse artikelen)maakt Hirsi haar leugen bekend. Gevolg: defintief verlies haar Nederlanderschap? Neen, gewoon even niet. Komt wel weer goed Hirsi.

  Over de gevolgen van haar spontane uitlatingen in NOVA is nagedacht.

  Vragen die haar zullen worden gesteld, worden van tevoren door haar adviseurs met spontane Hirsi besproken. Ieder woord dat Hirsi “in haar spontaniteit” zal zeggen, is op een goudschaal gelegd. Hirsi’s spontane antwoorden zijn voorgekookt.

  Spontane Hirsi is klaar voor het intervieuw.

  Ja hoor; daar komt spontane Hirsi Ali, geboren dan en dan, daar en daar. “Het in elkaar gedraaide schandaal is geboren”.

  Spontane Hirsi heeft gejokt, dus dag Nederlanderschap.

  Nederland in opstand “Mevrouw Hirsi haar Nederlanderschap afnemen? Neeeeeen.

  Het is allemaal zo prachtig in elkaar gezet.

  Natuurlijk wist mevrouw Hirsi dat haar publiekelijk gedane uitlatingen gevolgen zou hebben. Is over nagedacht.

  En de minister ÏK doe wat ik zeg” ook zo’n holle frase.

  Uiteindelijk loopt alles volgens planning.

  Mevrouw Hirsi een prachtbaan en nog steeds in het bezit van het Nederlanderschap.

  En wij? Wij allen zijn misbruikt voor de door spontane Hirsi gestelde doelen.

  Weg uit Nederland, en – dat was al bekend onder spontane Hirs’s intimi – je krijgt jouw Nederlanderschap terug hoor lieve schat. Maak je maar geen zorgen. Komt goed.

  Speel het spel nog even lieve Hirsi.

  Je bent gauw weer Nederlandse hoor.

  En we hebben al een baantje in Amerika voor je.

  Moet je wel Nederlandse zijn, maar dat wordt geregeld hoor.

  Wel frappant dat mevrouw Hirsi koud van de kamerzetel een nieuwe baan in Amerika krijgt, terwijl Hirsi geen Nederlandse is.

  Spontane Hirsi’s handelwijze moet alleen verkocht worden middels Hirsi’s theaterstuk.

  Een geweldig resultaat Mevrouw Hirsi Ali.

  Uw voorbeeld verdient navolging?????

  Geef mij uw scenario.

  Ik kan het voor de 26.000 asielzoekers zeker gebruiken.

  mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

 • By mrhjampeters, 2 januari, 2007 @ 12:37

  aanvulling Hirsi’s theaterstuk

  grove tijdlijn

  .Nederland binnen
  .Nederlanderschap
  .2de kamerlid
  .baantje in Amerika
  / sollicitatiepapieren gegevens wel juist invullen; is geen Nederland Hirsi
  dus: probleem voor Hirsi
  en nu?
  ja, vul ik onjuist in, eenmaal waarheid boven tafel, dan op staande voet ontslag/ hou ik me bij de Hirsi-waarheid ben ik chantabel…..
  dan maar Hirsi’s scenario
  probleem opgelost, leugentje is weggewerkt, Nederlanderschap behouden;
  niet langer chantabel.

  USA here she is.

  en wij? trappen er in, met uitzondering van ondergetekende.

  mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

 • By Ben Okend, 2 januari, 2007 @ 19:12

  Beste mrhjampeters,

  Ten eerste, ging het erom dat Hirsi Ali niet langer “hot” werd gevonden door Dhr. Kat.
  Dat U een uitgesproken mening heeft over Hirsi Ali geeft alleen maar aan dat nieuws over haar persoon nog wel degelijk “hot” is, al is het alleen maar om over haar te zeurpieten.

  Ten tweede, zal het me een zorg zijn of ze 14 jaar geleden een beetje gejokt heeft. Laat de eerste burger die nooit in zijn leven heeft gelogen, laat staan over zaken die van levensbelang zijn, de eerste steen werpen. Bent U die geweldenaar die zijn hele leven lang niets minder dan de waarheid heeft gezegd?
  Het enige wat mij interesseert, is of iemand die jokt om Nederland binnen te komen, van enige waarde is voor Nederland, bijvoorbeeld door problemen aan te kaarten, zelfs onder levensbedreiging, waarvoor anderen te laf zijn om ze aan te kaarten.
  Hirsi Ali verdedigde de Nederlandse verworvenheden zoals individuele vrijheid, het recht om niet te geloven, het recht om niet onderdrukt te worden in naam van religie en ga zo maar door.

  Van te voren weten we nooit of een jokkende asielzoeker iets kan betekenen voor de Nederlandse samenleving. Hirsi Ali was hier al 14 jaar en heeft eerlijk toegegeven dat ze heeft gelogen. Ze heeft op dat moment al bewezen zich perfect in Nederland te hebben geintegreerd, en is zelfs voorvechter van Westerse waarden geworden ten kost van eigen veiligheid.

  In die hoedanigheid is zij, met al haar leugens, van meer waarde voor de verdediging van Westerse waarden dan U ooit zal kunnen hopen te zijn.

  En dat is niet bedoeld als belediging, maar als een vaststaand feit.

  Maar goed, sommige mensen denken dat persoonlijke ambitie zoals die van Hirsi Ali zo toereikend is dat ze met alle plezier als Public Enemy # 1 wordt gezien door de Islamitische wereld met haar 1.4 BILJOEN onderdanen.

  U heeft helemaal gelijk. Nooit veilig over straat kunnen, worden gehaat door talrijke politieke tegenstanders, en uiteindelijk verraden en vernederd worden door je eigen partij om vervolgens te constateren dat meerderheid van het Nederlandse volk blij is als je oprot is geen reden om je “weggejaagd” te voelen, zeker niet als je alleen maar wilde dat Nederland trots is op zichzelf en haar verworvenheden, en deze eens een keer verdedigt tegen de druk van toenemend fascistoide gedachtengoed, gepropageerd in gebedshuizen en scholen.

  Dat U niet dol bent op Hirsi Ali is duidelijk. Dat U met drogredenen komt op niet dol op haar te zijn ook.
  Dat mensen als U het niet verdienen dat publieke personen hun veiligheid op het spel zetten om Nederland en haar verworvenheden te verdedigen tegen contradictoire idealen is ook duidelijk.

  Maar 1 ding blijft duidelijk, en dat is dat de mening dat Hirsi Ali niet meer “hot” is, slechts een mening is, en niet een teken van slechte journalistiek.

 • By rob, 3 januari, 2007 @ 15:56

  Ik zou de laatste moeten zijn die zich mengt in een discussie op dit ‘niveau’.
  Als burger op afstand heb ik de situatie en ontwikkelingen rond Hirshi Ali met stijgende verbijstering gevolgd.

  Ze had, voor mij zo klaar als een klontje, een eigen agenda.
  Ze heeft gejokt voor eigenbelang.

  Jokken doen we inderdaad allemaal, maar op het nievau waar ze zat, is het erg moeilijk.

  Ze heeft bijgedragen aan een verscherping van de lijnen tussen islam en de Nederlandse samenleving, en dat is eigenlijk iets waar Nederland en Europa niet op zaten te wachten.

  En dan nog ook nog jokken: kom nou! Haar eigen geloofwaardigheid heeft ze op het spel gezet, tot haar eigen schrik. Dat ze dus tot een non-item is geworden, is misschien ook wel een schok voor haar. Maar ze is zeker geen orakel dat we moeten raadplegen in islam-kwesties.

  Want ze jokt.

 • By Ben Okend, 4 januari, 2007 @ 5:17

  Dit is van mijn kant het laatste comment op dit onderwerp.

  Beste Rob,

  Doe me a.u.b. een lol.

  Neem kennis van de inhoud van de koran, de hadiths en de sira.

  Kom dan nog eens met de onzin dat Hirsi Ali aan de verscherping heeft bijgedragen.

  Bovendien is het nogal vreemd van U te constateren dat U wel even meent te kunnen beslissen waar Nederland en Europa wel of niet of zitten te wachten.
  Bent U op de hoogte van de (groeiende) mening van Europeanen over de groeiende invloed van de Islamitische cultuur binnen Europa en Nederland, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk na de rellen?
  Of in Nederland met negen zetels voor Wilders?

  Denkt U dat dat te maken heeft met de bezorgdheid van mensen over de groeiende invloed van de cultuur van Chinezen, IJslanders of Brazilianen op de verschillende Europese samenlevingen?

  We zitten in Nederland denk ik net even wat minder te wachten op straatterreur, haatpreken, terroristen, moord en bedreiging, homohaat, anti-semitisme, onderdrukking en mishandeling van vrouwen, vrouwenbesnijdenis, eerwraak, gescheiden zwemmen, talloze subsidies voor organisaties die een cultuur/religie promoten in Nederland die kwa waarden haaks staan op de Westerse, mensen die vinden dat Denen het recht niet hebben te printen wat ze willen.

  En ga zo maar door.
  De verscherping die er is komt voornamelijk van 1 kant.

  Het is werkelijk een misselijkmakende gotspe dat als iemand hier wat tegen zegt met gevaar voor eigen leven, hij of zij ervan beschuldigd wordt de verhoudingen te “verscherpen”.

  Lees nog een pamflet van Geert Mak.

  Ze is, tot slot nogmaals, geen “non item”. Zo wordt ze slechts genoemd door mensen die niet verder kijken dan de Nederlandse grenzen, en mensen die haar slechts willen vergeten omdat ze het met haar niet eens zijn.

 • By oeioei, 12 mei, 2007 @ 15:00

  jokken, jokken

  pff wat een stelletje hollanders dat hier zit.

  Da krijgt nen belg het nei is van op z’n zenewen se.

 • By Bennie de Slennie, 12 mei, 2007 @ 20:59

  Ha die Ben! De enige die het met zovelen ook niet meer begrijpt. Hirchi Ali (bom barie) heeft ZICHZELF het land uitgejaagd. Geen Nederlander heeft haar daarbij geholpen, behalve Hirchi’s leugens om ons land ingelogen te krijgen (wat nog lukte ook!) en waarbij deze leugenares zichzelf voordeed als vluchteling (ook gelogen) die zovele oorlogen had meegemaakt, dat zij wel voor de VVD op kosten van de belastingbetaler in het nietsnut-parlement in Den Haag mocht gaan “zitten”. Met een vorstelijk salaris, wel te verstaan! Ali bom Bali is weg, dankzij haar eigen leugens, en dankzij de eer die zij aan zichzelf had gehouden!

Other Links to this Post

WordPress Themes