Broertjes net als Heerts verstrikt in martel-leugens

martelwerktuigen.jpgPieter Broertjes moet de wanhoop nabij zijn, of nee: er al ruim overheen zitten! Anders is het niet te verklaren dat hij bronnen prijsgeeft van zijn ‘primeurs’. Wat een misselijkmakend mannetje! En maar sms-sen met Wouer Bos! Zou hij ook met Wouter hebben overlegd of hij ex-bevelhebber van de Marechaussee Neisingh moest noemen als bron om Ton Heerts uit de wind te houden? Hoe geloofwaardig is Neisingh als bron van het ‘martelverhaal?’ Laten we nog een kijken naar de oorspronkelijke publikatie van Hoedeman. Dit is de cruciale zin: “Luitenant-admiraal Kroon (de toenmalige Chef Defensiestaf) heeft kennis van deze strafbare feiten niet gemeld aan het OM. Volgens ingewijden heeft Kroon een advies van generaal-majoor Kees (Cees?) Neisingh, toen bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee, naast zich neergelegd. Neisingh adviseerde Kroon de zaak voor te leggen aan het OM en voor de rechter te laten komen”. Hierin wordt duidelijk een motief geconstrueerd voor Neisingh om de klok te luiden: hij wilde de ‘misstand’ eerst langs de officiele weg aan de kaak stellen (het OM), maar toen dat niet lukte, liep hij naar De Volkskrant. Maar wat is de waarheid? De zaak is juist wel aan het OM gemeld en dat concludeerde dat er helemaal geen sprake was van ‘strafbare feiten’. En juist dat werd door De Volkskrant verzwegen!

Welk motief blijft er dan over voor Neisingh om naar De Volkskrant te stappen? Daar komt dan nog eens bovenop dat Neisingh zelf heeft gezegd (in Elsevier) dat hij juist geen klokkenluider was maar een ‘anti-klokkenluider’ die de zaak waarmee Hoedeman en Heerts op de proppen kwamen juist wilde de-escaleren door erop te wijzen dat Justitie de zaak heeft onderzocht en er geen sprake bleek van strafbare feiten. Dit wijst er toch duidelijk op dat Hoedeman is blindgevaren op Heerts en informatie die strijdig was met het ‘martelverhaal’ zoals die van Neisingh terzijde heeft geschoven. Een handelwijze die bekend staat als ’tunnelvisie’. Dit wordt nog eens ondersteund door de opmerking van Neisingh in Elsevier dat ‘Heerts en Hoedeman tijdens het gesprek blikken van verstandhouding wisselden’. Zou het kunnen dat Neisingh naar De Volkskrant is gestapt uit frustratie omdat het OM geen vervolging wilde instellen? Come on! De feiten dateren uit fucking 2003! Dan zou Neisingh dus vlak voor de verkiezingen naar De Volkskrant zijn gestapt met een verhaal over een sepot uit 2003? Nee, de enige die duidelijke motieven bij de ‘martel-primeur’ had was Heerts waarschijnlijk aangestuurd door Wouter Bos en Pieter Broertjes zelf.
En dan nog wat. Volgens De Volkskrant in het oorspronkelijke stuk heeft het ministerie van Defensie ‘de feiten bevestigd’. Ook dit bleek niet juist, zelfs zozeer dat het ministerie bij De Volkskrant heeft aangedrongen op rectificatie. De volgende reconstructie dient zich aan:
1. De Volkskrant is via Heerts op het ‘martelspoor’ gezet. Wouter Bos en Pieter Broertjes waren reeds direct op de hoogte van deze opzet om de VVD in diskrediet te brengen. Hoedeman die al eerder het fake-verhaal van het ‘doorgeladen pistool’ dat werd ‘opgestuurd’ aan Melkert in de wereld hag geholpen werd uitverkoren voor deze schone taak.
2. In het journalistieke proces werd wederhoor toegepast bij Defensie. Toen dat onwelgevallige informatie opleverde die het plannetje van Ton, Wouter en Pieter kon doorkruisen (namelijk die informatie van Neisingh) werd deze terzijde geschoven. Een goed verhaal moet je tenslotte nooit kapot-checken! De cruciale journalistieke fout die Hoedeman heeft gemaakt is dat hij de mededeling van Neisingh over het onderzoek van het OM niet heeft willen checken bij justitie. Hieruit blijkt zijn totale vooringenomenheid! Integedeel: hij schreef juist op dat Justitie niet is ingelicht en de zaak in ‘een doofpot’ is gestopt!
3. Heerts mocht niet bekend worden als bron, maar het verhaal helemaal toeschrijven aan anonieme bronnen was niet haalbaar. Welke truc werd dus uitgehaald? Voorlichter Joop Veen van Defensie werd gebeld om de ‘feiten’ te ‘bevestigen’. Dat deed hij uiteraard niet want hij wist er nauwelijks iets van, maar via intimiderende vraagstelling en pure fabricaties werd in de krant gezet: ‘Het ministerie van Defensie bevestigt deze feiten’.
Nu De Volskkrant steeds verder in het nauw wordt gebracht, wijst Broertjes Neisingh aan als de oorspronkelijke bron van het verhaal.

 • By bennie, 1 februari, 2007 @ 12:05

  kijk hier ben ik het volledig mee eens!!!!

  ik was gisteren ook verbaast !!! dat broertjes zomaar zijn(bron) bekendt maakte.

  in zijn verhaal haal je de leugens zo uit het artikel!!!!!

  maar waarom wordt dit verhaal niet uitgezonden op de nos of andere publieke zenders(netwerk,eenvandaag)ja nova had heertjes al maar daar uit kon je concluderen dat ze heertjes een podium gaven om hem vrij te pleiten.

  ik als mens vindt het treurig dat dit gebeurdt om de verkiezingen te beinvloeden!!!!!

  dit moet naar justitie om deze liegende mensen strafbaar te stellen om landsverraad……

  oja ik hoop nooit meer van de volkskrant of de pvda dat erin america smerige spelletjes worden gespeeld, want hier in nederland kunnen ze er ook wat van….

  maar waarom gaat het cda hier nog mee door. stop de kabinetsformatie en schrijf nieuwe verkiezingen uit…..

  gegroet een kwaade burger!!!!

 • By Vae Victi Lux en Populus!, 1 februari, 2007 @ 16:12

  Een soortgelijk scenario als Kat hier beschrijft vermoedde ik ook al. Er was wél iets gemeld bij het OM, maar vond die beschuldiging over “martelpraktijken” nergens op slaan. Vervolgens komt de Volks(verlakker)krant met het verhaal over een “doofpot”. Tsjonge….als DIT het niveau is van journalistiek Nederland, dan mag Sinterklaas zich ook journalist noemen!

Other Links to this Post

WordPress Themes