NRC en Moszkowicz: abjecte en infame journalistiek

moszkowicz2.jpgWat zullen ze een lol gehad hebben bij NRC om de opening van Next van vandaag. Een grote foto van Bram en de tekst ‘zo’n man gun je een goede advocaat’. Haha! De advocaat heeft zelf een advocaat nodig! Wat een trouvaille! Alleen al uit deze cover die een expliciete toespeling maakt op vervolging van Moszkowicz blijkt de infame en abjecte vooringenomenheid van Lux et Libertas! Zou de demonisator deze cover zelf hebben bedacht? De man die Pim Fortyun beschuldigde van het aanzetten tot een nieuwe holocaust maar die het OM niet wenste te vervolgen? Maar er is veel meer dat aantoont dat NRC anno 2007 gewoon doorgaat met demoniseren, nu van Bram Moszkowicz. Zo wordt er in dat hele krantje Next geen zin geciteerd uit de rede van Bram, maar legt redacteur Jan Meeuws ons als een professor uit ‘wat Bram zei, wat hij bedoelde en of hij gelijk heeft’. Wat is dat voor absurde vorm van journalistiek? Als Beatrix de troonrede uitspreekt, gaat NRC die dan ook niet afdrukken maar brengt het wel F. Jensma in stelling om de lezer uit te leggen ‘wat Trix zei, bedoelde en of zij gelijk heeft?’ NRC compenseert dit evidente journalistieke falen dat het zelf blijkbaar ook erkent met het volgende zinnetje onder het stuk van Meeus: ‘Lees de volledige tekst van Moszkowicz’ persconferentie op www.nrc.nl.’ Dat staat natuurlijk leuk, maar is journalistiek absurd: hiermee neemt de krant namelijk volledig afstand van alles van Bram zei ten faveure van de eigen ‘interpretatie’ van wat hij zei. Die enkele lezer die na de ‘uitleg en duiding’ van NRC nog geinteresseerd mocht zijn in de oorspronkelijke tekst, die kan terecht op de website! En maar volhouden dat juist op internet de leugen regeert! Enfin, dat we nu beschikken over de complete tekst van Bram stelt ons wel in staat nog even precies te citeren wat hij zelf zei over NRC Handelsblad:

jensma.jpg“Afgelopen zaterdag in de kwaliteitskrant NRC Handelsblad. Op pagina 1 staat de kop ‘Moszkowicz slaat op de vlucht na ernstige dreiging’. Van de tientallen mogelijkheden die deze krant had om het feit van de waarschuwing die ik ontving op neutrale wijze te omschrijven, werd gekozen voor de vorm ‘op de vlucht slaan’. ‘Op de vlucht slaan’ is iets actiefs, is een impulsieve poging om aan gevaar en dreiging te ontkomen door afstand te nemen, te ontkomen, weg te rennen. Het kan ook anders. Het FD kopte: ‘Politie brengt advocaat in veiligheid’. Deze zin dekt de werkelijkheid, de kop van NRC daarentegen roept het beeld op van een bange laffe man die halsoverkop zijn huis verlaat.”
Vraag van uw ombudsman aan zijn lezers: welke man is laffer en banger, Folkert Jensma of Bram Moszkowicz? Uw ombudsman constateert in elk geval dat NRC rancuneus is. De cover van Next van vanochtend is het demoniserende antwoord op de kritiek van Bram op NRC Handelsblad.

Other Links to this Post

WordPress Themes