Pers-crisis rond Moszkowicz escaleert, media corrupt

persbreidel.jpgDat de belangen die in de ‘zaak-Moszkowicz’ op het spel staan van het allerhoogste nationale belang zijn blijkt uit vele omstandigheden, maar ondermeer ook uit de rol van de qwaelytaidsch-pers in de kwestie. Als kranten als NRC Handelsblad en De Volkskrant zich moeten verlagen tot de meest abjecte vormen van vooringenomenheid en partijdigheid, dan, waarde ombudsman-lezers, is er echt iets aan de hand! Ja inderdaad, net zoveel als er aan de hand was in 2002 toen ene P. Fortuyn op het punt stond de verkiezingen te gaan winnen! In de eerste link van dit stuk legt uw ombudsman zijn lezers uit welke belangen van de Staat er thans precies op het spel staan in deze zaak, op deze plaats gaat het erom duidelijk te maken dat de media een noodzakelijk instrument voor de Staat zijn (zie het cartoon bij dit stuk) het doel te bereiken: vernietiging van Bram om zo de eigen vuile was (voor zolang dat nog mogelijk is) binnenboord te houden. Precies zo als de media in 2002 een noodzakelijk instrument waren voor de Staat om de opmars van Pim Fortuyn te keren. Leon de Winter vormt een katalysator in de totale ineenstorting van de mythe van de kwaliteisjournalistiek!

Ik zag die Marc van den Eerenbeemt van De Volkskrant wel rondlopen daar bij de persconferentie van Moszkowicz in zijn ribjasje. Helemaal achteraan zat hij wat te grinniken. Een vraag stellen deed hij niet. Hoeft ook niet als je zo vooringenomen bent dat je alles al weet! Het is een raadsel waarom zo’n jongen uberhaupt nog komt opdagen! Ik ben het met Leon de Winter eens dat Bram een prachtig, historisch betoog hield. Een subjectieve mening, natuurlijk. Net zo subjectief als de mening van Marc dat hij ‘emotioneel, vilein en breedsprakig’ was. Maar die mening staat wel op de voorpagina van een ‘kwaliteitskrant’ die zijn lezers voorliegt objectief en onafhankelijk te zijn! Maar dat is nog maar het begin van het web aan abjecte manipulaties en leugens dat De Volkskrant voor zijn lezers spint om de Staat en de macht ten dienste te zijn bij de operatie ‘sloop Bram Moszkowicz’. Het positieve van dit alles is dat de misdadige rol van de media anno 2007 nu eens te meer in volle omvang aan het licht komt.

 • By fritzie, 24 februari, 2007 @ 10:32

  Altijd voorzichtig zijn met vrienden.

  http://www.theovangogh.nl/indexc.html

  Geachte Heer Blokker,

  Naar aanleiding van Uw artikel op de Cultuur-pagina van NRC-Handelsblad over de bemoeienissen van Delta Lloyd met het film-productie-bedrijf van Leon de Winter heb ik Uw chef Mevrouw Joyce Roodnat verleden week kunnen melden dat voornoemd Delta Lloyd een brief heeft rondgestuurd aan haar cliënten waarin verontschuldigingen worden aangeboden voor de misstap met die meneer, een geboren oplichter in zee te zijn gegaan.
  Deze informatie bereikte mij via Hans Pos van de firma Shooting Star.
  Mevrouw Roodnat vertelde me dat NRC-Handelsblad liever niet rectificeert omdat in dit geval waarheidsvinding ‘niet onze eerste prioriteit’ is. ’t Valt vast niet mee om Cultuur to bestieren bij een zich noemende kwaliteits-courant. Wie zich verdiept in het huidige Nederlandse filmklimaat ziet een stoet van hele en halve oplichters voorbij trekken, een fascinerend gezicht, wat mij betreft.
  De Winter is één van de grotere tillers in de branche, maar ook Chris Brouwer van de bekende afpersers-firma Glibber & Gladder (“Voor al Uw zwarte geld”) mag er wezen. Chris zorgde er persoonlijk voor dat van de veertig miljoen die dankzij de Nederlandse belastingbetalers werd vergaard ten behoeve van “The Little Vampire” er negenendertig naar Duitsland verdwenen.
  Ook aardig is het verhaal hoe Ate de Jong geen toestemming kreeg voor de CV ten bate van “De Ontdekking van de Hemel”. De Inspecteur der belasting to Hilversum werd vervolgens onder druk gezet door Willem Vermeend en diens opvolger Bos, beiden PVDA, bleef weigeren en is thans voor onbepaalde tijd op vakantie. Ach, er kleeft een hoop genoegen voor een verslaggever aan zoveel vriendjespolitiek tussen deftige types.

 • By harry van groen, 24 februari, 2007 @ 10:58

  Het is wel uniek dat Delta Lloyd hun excuses aanbieden.als huisbaas hebben zij mij eens gedeporteerd.Dat heeft grote politieke gevolgen gehad,zo ook financiele. De dader, de voorzitter van RvB is er al tussen uitgepiept,heel laf.Dus excuses zijn al heel zeldzaam!

 • By Paul Quekel senior, 3 maart, 2007 @ 14:25

  Er is een volledige crisis in Nederland.

  Hierbij nog een opmerkelijke gang van zaken. De plaatsvervanger Raadsheren H.G.F.M. de Kok, Bloedkoraal 21 5629 HD Eindhoven, 040-2440688, die samen met F.M. Vermeulen het schandalig Likom/Aquvex vonnis hebben uitgesproken, http://www.sdnl.nl/nauta-dutilh.htm waarin bewezen werd dat mr Bart van Togeren een getuige heeft aangezte tot meineed ten nadele van Aquvex hetgeen nu ook nog bekrachtigd is door de Hoge Raad, blijken ook nog samen te werken bij het Hof van Discipline in ‘s-Hertogenbosch. Lees wat anderen vinden van de Nederlandse rechtspraak? op http://www.burojeugdzorg.nl/ http://www.burojeugdzorg.nl/265.htm en http://66.197.141.254/burhoven/burhoven.htm

  Het blijft natuurlijk allemaal toeval, of adembenemend zoals Theo van Gogh schreef op http://www.sdnl.nl/theovangogh.htm m.vr.gr. Paul Quekel senior

Other Links to this Post

WordPress Themes