NRC: geen woord over zege Nijeboer

AP-23.jpgEen van de bewijzen voor de journalistieke verdorvenheid van NRC Handelsblad is de structurele weigering aandacht te besteden aan de overwinningen die echte journalisten behalen voor de rechter nadat ze zijn gedagvaard door in diskrediet gebrachte leden van het establishment. Nu ook weer: journalist Alexander Nijeboer behaalde een klinkende overwinning op de gecorrumpeerde Diederik Fabius, oud-generaal van de Marechaussee die eiste dat het boek over de affaire-Spijkers (de ‘landmijnenaffaire’) uit de handel wordt genomen. Nijeboer onthulde dat deze Fabius een uiterst kwalijke rol heeft gespeeld in dit grootste klokkenluidersschandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Waar andere kranten wel stilstaan bij deze zege van de journalistiek op de gecorrumpeerde macht, zwijgt Lux et Libertas in alle toonaarden. De reden is duidelijk: de verdorven krant staat niet aan de kant van de journalist en zijn zoektocht naar de waarheid, maar aan de kant van de macht die er alles aan doet deze waarheid onder het tapijt te houden! In veel gevallen werkt NRC Handelsblad zelfs actief mee aan het steunen van de gecorrumpeerde bestuurders en instituties en het bestrijden van de vrijheid van meningsuiting. Dit bleek vooral door de wijze waarop Lux et Libertas staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap introduceerde als lid van Balkenende-IV.

Deze staatssecretaris zit namelijk nog veel dieper dan die Fabius in de stront van de Spijkers-zaak waarover hij de kamer een keer of 20 heeft voorgelogen. Van der Knaap startte op kosten van de belastingbetaler een bodemprocedure tegen Nijeboer die nog moet beginnen: een staatssecretaris over wie door een journalist tal van zeer relevante belastende feiten worden onthuld wordt expliciet door NRC in bescherming genomen! Uw ombudsman acht dit weerzinwekkend, termeer daar de facto niemand twijfelt aan de juistheid van de onthullingen van Nijeboer. De overwinning in KG op Fabius geeft al aan dat Nijeboer op het goede spoor zit. De leidt tot de conclusie dat Van der Knaap geen ander doel voor ogen kan staan dan het ruineren van een journalist. Nijeboer heeft inmiddels zijn huis moeten verkopen om zijn advocaten te kunnen blijven betalen. Dit is een onrechtmatige daad van de bewindspersoon en misbruik van macht. NRC Handelsblad steunt de bewindsman. Wie steunt NRC Handelsblad nog? Aan eerdere in juridische zin enorm belangrjke overwinningen van de journalistiek op ‘de macht’ besteedde Lux et Libertas ook al geen enkele aandacht zoals aan de overwinningen van Pamela Hemelrijk op cineast en (vermeende) roofmoordenaar Louis van Gasteren en van uw ombudsman zelf op Hans Westenberg, coordinerend vice-president van de Haagse rechtbank. Net als NRC het opnam voor Van der Knaap, kwam het ook de (vermeende) roofmoordenaar te hulp met een historische analyse van Elsbeth Etty.

Other Links to this Post

WordPress Themes