Nieuws wordt bij NRC gedood met propaganda

rechter.jpgHet zal natuurlijk wel weer toeval zijn: juist op de dag dat bekend wordt dat er (voor zover valt na te gaan) voor het eerst in de Nederlandse juridische geschiedenis een compleet rechterlijk college wordt gewraakt wegens partijdigheid begint Lux et Libertas met een serie over de vraag: wie komt er bij de rechter en waarom? Deze serie moet blijkbaar een positief beeld neerzetten van de rechters en hun ‘klanten’. ‘Vandaag het begin van een wekelijkse serie. Deze keer: kleine zaakjes, lage boetes en een dure rechter’. Kleine zaakjes. Lage boetes. Als het maar nergens over gaat, dan stelt NRC de kolommen met graagte beschikbaar! Maar du moment dat er serieus nieuws aan de orde is, belangenverstrengelingen, partijdige rechters, claims van tientallen miljoenen, dan is NRC niet thuis! De wraking van het complete college komt wel ter sprake in de krant en wordt zelf ook aangekondigd op de voorpagina, maar het aangekondigde stuk op pagina 25 beslaat ongeveer een derde van het ‘propaganda-stuk’ op pagina twee. Een krant als het FD besteedt wel ruime aandacht aan de ins and outs van de unieke poging tot wraking.

Het stuk over de wraking in het economie-katern is bovendien in vette letters gezet, een wijze van presenteren die doorgaans wordt gebruikt voor off-news curiosa. Het is voor de NRC-watchers natuurlijk al lang geen geheim meer dat deze krant een groot propaganda-vehikel is voor de rechterlijke macht en zelfs rammende rechters expliciet in bescherming neemt.  In dat licht is het nog een wonder te noemen dat NRC uberhaupt aandacht schenkt aan de poging tot wraking te Haarlem.

  • By harry van groen, 13 maart, 2007 @ 16:56

    Als je alle rechters ,in deze (dus in een bepaalde zaak)wraakt,komt het niet eens in de wrakingskamer.Dus als de onafhankelijke rechter moet oordelen,over een zaak die ook zijn onafhankelijkheid bepaald ,is de rechtelijke macht niet thuis .Ook stapt de minister van justitie niet op als HOF vd Rechten vd MENS stelt dat de nederlandse rechter niet onafhankelijk is. Dat is nog al wat!
    De rechter is alleen al afhankelijk van zijn of haar onafhankelijkheid
    Dus een ieder die het nog over onze onafhankelijke rechter heeft ,moet je wantrouwen.

  • By harry van groen, 13 maart, 2007 @ 18:04

    Als je protesteert tegen een propaganda uitzending van andere tijden ,wordt je als een kleine jongen in de hoek gezet ,door de bovenmeester. Rectificatie is niet mogelijk. Het intellectuele geweten is met een druk op de knop gewetenloos .Nu heeft de PVDA ,heel kort dit gegeven nog als slogan gehad. Ik heb daar tegen geproteteerd ,want wat is een hoog IQ ,terwijl een hoog EQ ontbreekt ,laat staan de SQ .En wat te denken als minachting voor jan de arbeider (als die nog zou bestaan )

Other Links to this Post

WordPress Themes