NRC en het journalistiek engagement

guevara.jpgTrouwe lezers van de werken van uw ombudsman weten dat Lux et Libertas tegenwoordig maar een soort engagement kent: de zittende machten zo veel mogelijk ter wille zijn. Met name de Europese superstaat en de onvoorstelbare anti-democratische machtsconcentraties die daar het gevolg van zijn bezorgen de journalisten in Rotterdam stijve piemels en natte klitten. Afgelopen weken hebben we daar weer een aantal leuke voorbeelden van kunnen zien met als hoogepunt de opsomming van Euro-prostituee Michele de Waard van ’tien redenen waarom de burger veel aan Europa heeft’. Ze weten bij NRC van gekkigheid niet meer hoe ze Europa bij hun lezers door de strot moeten duwen en deinzen daarbij zelfs niet terug voor fraude en manipulatie! Tot welke absurde journalistieke collusies de vooringenomen journalistiek van NRC leidt blijkt bijvoorbeeld uit een reden die Michele (ik verdenk haar er trouwens van op deze site te posten) noemt pro-Europa: dankzij Europa staat er nu met kleine lettertjes op etiketten van voedselprodukten dat ze genetisch gemodificeerde bestanddelen bevatten. De wetenschapsredactie van datzelfde NRC weigert stelselmatig artikelen te plaatsen waarin wordt gewezen op de grote gevaren van ‘GMO’s’. Dat doen ze dus weer omdat ze ook de belangen moeten dienen van de Bayer’s en de Monsanto’s van deze wereld. Het is een dermate corrupt zooitje bij NRC dat je kunt stellen: wie betaalt, bepaalt. Maar nu komt ie: tegen deze achtergrond gaan praten over journalistiek engagement, dat wordt lachen!

Juist omdat er thans slechts sprake is van het engagement van het geld en de macht, moeten ze bij NRC wel heel ver teruggrijpen om dit onderwerp aan de orde te stellen, en ja hoor: ze grijpen terug naar….. 17 maart 1982 toen vier Nederlandse journalisten werden vermoord in El fucking Salvador! Ene Rebecca Wolf, ongetwijfeld lid van de Auschwitz-jankbrigade schrijft een uitgebreid stuk over een symposium over deze intens tragische dag 25 jaar geleden in De Balie waarop alle bebaarde en bejaarde aanwezigen nog eens lekker samen kunnen snikken en jammeren. Jankebek Wolf: “Op het symposium komen veel emoties los en aanwezigen worstelen (worstelen! come on, Wolf!) zo met hun eigen vragen. Familieleden vragen zich af wie van de vier journalisten uiteindelijk de beslissing heeft genomen toch door te gaan, ondanks waarschuwingen.” Uw ombudsman ziet het helemaal voor zich: de oude, compleet uitgerangeerde maar wel o zo ‘geengageerde’ journalisten uit de jaren tachtig zoals die pathetische Jan van der Putten geven zich onder leiding van Frenk van der Linden massaal over aan de emoties, een wild gejammer loeit op, op het Leidseplein vraagt een toerist aan een agent, wijzend op De Balie ‘what’s happening overthere? Do they torture in this country?’ Clairy Polak is in woest verdriet met haar hoofd tegen een muur aan het beuken, krijsend ‘mijn collega’s! Dood!’ Even verderop roept Felix Meurders om wraak: “We gaan ze wreken! Via mijn programma laat ik de moordenaars alsnog opsporen!”
Ach, deze hele poppenkast rondom de vier zo intens tragisch omgekomen collega’s in een door burgeroorlogen verscheurd land dient maar een doel: het verhullen van het complete gebrek aan engagement anno 2007, een tijd waarin de geengageerde journalistiek van de jaren tachtig waar iedereen blijkbaar zo nostalgisch naar terughunkert is verworden tot een smerig, gecorrumpeerd en opportunistsich spelletje waarin iedereen die de gevestigde orde ‘aanvalt’ zoals Pim Fortuyn en Geert Wilders kapot moet worden gemaakt. Net zo als die vier ‘geengageerde’ collega’s in El Salvador. De slachtoffers zijn de daders geworden. Waar hebben we dat meer gezien?

 • By A.Pax, 21 maart, 2007 @ 23:19

  Deventer ligt in Overijssel. Je gaat al hopeloos onderuit bij je allereerste eigen feitenonderzoek, waarde tib.

 • By Bas, 22 maart, 2007 @ 1:38

  Heer Ombudsman:

  “NRC weigert in te gaan op deze overstelpende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs. Hiermee is de krant medeschuldig aan het vergiftigen van de bevolking.
  Als GMO’s inderdaad zo geweldig zouden zijn, waarom zou de GMO-lobby zich dan tot het uiterste hebben verzet tegen de labeling?”

  Op die site zijn geen ‘highlights’ te vinden, alleen summiere samenvattingen van dit pamfletje tegen GMO’s, dat trouwens nog gematigd is gezien de ‘mights’, ‘coulds’ en ‘woulds’ waar het vol mee staat.

  Het feit dat u op basis van deze ‘overstelpende’ link al denkt te kunnen beweren dat GMO’s de bevolking vergiftigen (toch geen lichte beschuldiging) toont al dat u in uw hysterie ieder gevoel voor proportie bent verloren.

  Op die laatste vraag van u kan ik trouwens eenvoudig antwoord geven: omdat die industrie ook wel weet dat Micha Kat en de rest van het grauw nogal makkelijk te beinvloeden zijn met propagandapraatjes over Frankensteinfood.

  Maar in het algemeen betreur ik het dat uw niveau zienderogen is gedaald, dat uw toon ondraaglijk schril is geworden en dat uw verwoede pogingen tot ‘humor’ stranden in Tourette-achtige vunzigheden die alleen uw generatie en hoger nog vermogen te schokken en, wie weet, doen giechelen (stijve piemels, natte klitten, foei toch Ombudsmannetje!)

  En het trieste is dat nu juist u het bent, toonbeeld van middelmatigheid, gespeend van ieder schrijftalent, door rancune te verblind om ook maar uw aangeboren stupiditeit te ontstijgen en een degelijke redenering op te zetten, dat nu juist iemand als u als enige de daadwerkelijke teloorgang van de NRC kronikeert… Dat is toch wel de ultieme vernedering voor dit eens trotse dagblad, vernedering die zelfs de wrokkigste ex-stagiair dit instituut niet zou gunnen…

 • By Micha Kat, 22 maart, 2007 @ 3:51

  Ach Bas, lees nou eerst het boek Seeds of Deception eens voorda je ‘hysterisch’ van wal steekt….

 • By R. Hartman, 22 maart, 2007 @ 9:33

  Ombudsman,

  Bas’ betoog hoef ik hier niet te herhalen. Goed gezegd namelijk. Een auteur van een op voorhand niet bewezen betrouwbaar boek sponsoren doe ik niet. Google eens wat op Jeffrey Smith, en de gemeenplaatsen en onbewezen kreten vliegen je om de oren. Ik heb zo snel geen enkele indicatie van schade bij mensen kunnen vinden, alleen verdachtmakingen en schade bij dierproeven naar aanleiding van gesimuleerde lange-termijn effect onderzoeken.

  Ik geef u in overweging dat er geen giftige stoffen bestaan, alleen giftige doses. Dat deze doses bij sommige stoffen erg laag liggen is geaccepteerd. Als ik 10 jaar lang elke avond een whisky drink heb ik daar geen schadelijke effecten van. Maar als ik een kat (pun intended) in een maand tijd diezelfde hoeveelheid whisky geef, gecompenseerd naar lichaamsmassa, gaat-ie toch echt dood. Conclusie: whisky is levensbedreigend en moet verboden worden. Ja ja.

  Dat de consument geen GMO’s wil is een gevolg van indoctrinatie door de milieumafia, clubjes als milieudefensie van Volkrtje, ja die. JS sluit daar gewoon op aan. Van een zich ‘kritisch’ noemende journalist zou ik iets minder naïviteit verwachten.
  Ik zou zeggen: beperk je tot waar je (kennelijk) verstand van heb, en meng je niet in vage onderwerpen. Straks ga je Al Gore’s propaganda nog als waarheid promoten…

 • By Micha Kat, 22 maart, 2007 @ 10:45

  Beste Hartman…. volgens mij heeft u het boek Seeds of Deception niet gelezen. Daarin worden namelijk tal van BEWIJZEN aangedragen voor de extreme schadelijkheid van GMO’s als gevolg waarvan al honderden doden zijn gevallen. Daar komt nog bij dat journalisten die hierover wilden publiceren zijn geintimideerd en ontslagen. Zelfs kritsiche wetenschappers hebben hun waarschuwingen tegen GMO’s moeten bekopen met het einde van hun loopbanen. Ik word er zo moe van, mensen die van alles schreeuwen zonder zich in de feiten te willen verdiepen…. Volgens mij bent u een ‘GMO-believer’. Hartman…. waarom toch die hysterie van de GM0-lobby?

 • By R. Hartman, 23 maart, 2007 @ 8:24

  Beste Micha,

  Ik ben zeker geen GMO believer. Dat journalisten die over GMO willen berichten geïntimideerd of ontslagen (dreigen te) worden geeft wel aan dat men geen weerwoord heeft op bepaalde kritiek. Tenslotte worden wetenschappers die zich kritisch oppstellen t.a.v. Gore Al’s rampenfilm ook zo bejegend; dit alles omdat de politieke agenda kennelijk belangrijker is dan de wetenschappelijke. Maar er wordt ook veel onzin verkocht. Denk aan de kritiek op ‘doorgestraald’ voedsel. Dat is alleen maar langer houdbaar, en kent absoluut geen nadelen. Toch wordt het verketterd.

  Mijn probleem met deze hysterie is dat er ook goede kanten aan GMO zitten, die met name in de derde wereld voor een ommekeer kunnen zorgen. Maar alles wat de derde wereld uit het slop kan halen wordt in het vrije westen actief tegengewerkt. Importheffingen zorgen dat goedkope producten uit de derde wereld niet kunnen concurreren met westerse producten. Het klimatisme is ook een voorbeeld, men wil regels opleggen die voor het rijke westen al niet te bekostigen zijn, laat staan dat de derde wereld nog maar iets aan industrialisatie zou kunnen gaan doen. En ook de zogenaamde ontwikkelingshulp toont dit aan. Keer op keer worden pogingen om een vrije markt in de derde wereld te realiseren gefrustreerd doordat wij, naast de al aangehaalde importheffingen, onze overtollige voorraden daar dumpen, waardoor productie door locale boeren niet rendabel meer is. Dit is allemaal onderdeel van dezelfde politieke agenda. Zo blijft de derde wereld afhankelijk van het rijke en machtige westen.

  Het door de milieumafia afgedwongen verbod op DDT heeft de terugkeer van malaria bewerkstelligd; dat kost honderdduizenden levens op jaarbasis. Het tegenwerken van GMO kost eveneens vele levens door hongersnoden en armoede; niemand heeft ooit een voor/tegen balans opgemaakt. Wat als er honder mensen sterven door GMO terwijl er tienduizend niet sterven door diezelfde GMO, omdat het bv. honger uitbant? Dat alles plaatst kritiek op GMO in een zeer cynische hoek, alleen al omdat het politiek correct is. Enige nuance is dus wel op zijn plaats.

Other Links to this Post

WordPress Themes