Het is nu vrij plunderen bij PCM

diefstal.jpgWat een nieuws de laatste dagen over Poen Cash Money! Het stervende concern wordt nu door iedereen leeggeplunderd omdat niemand ook nog maar een splintertje toekomst ziet in de door jarenlang crimineel wanbeleid geteisterde onderneming. Zoals altijd wordt het leger plunderaars aangevoerd door het management: Charismatische Ton en Falende Philip verlaten PCM met kromme ruggen van het sjouwen van de zakken poen die ze aan het wegroven zijn. Volgens de laatste berichten (uit Lux et Libertas zelve) verdeelt de Raad van Bestuur vier mio eurootjes en de top-30 acht mio. Het ontzag bij NRC voor Falende Philip is blijkbaar nog zo groot, dat ze hem in de krant van gister niet eens met naam durven te noemen als ze schrijven ‘een lid van de RvB leende 107.100 euro van het bedrijf voor zijn aandelenregeling’. Wel geven ze Falende Philip nog een (anomiem dus laf) schopje na: “De rente die hij aan PCM moet betalen is onbekend, maar die zal vast lager ligger dan de 12,4% die PCM zelf op zijn leningen aan de aandeelhouders betaalt”. Dat was het plunderende management. Dan volgen de onvermijdelijke adviseurs, aasgieren pur sang.

De consultants en advocaten die PCM de afgrond in hebben geadviseerd mochten 18 mio eurootjes verdelen voor hun briljante koppeling van PCM aan APAX, nog eens een additionele 2,9 mio voor wat interim advieswerk en een nog onbekend bedrag van vele miljoenen voor het repareren van hun eerdere falende adviezen, namelijk om PCM en APAX weer te ontkoppelen. Ongekende financiele humor! Wat zullen ze dubbel liggen van het lachen bij de Nauta Dutilhlletjes, de Krantjes (van Joop) en de Rost van Tonningentjes! Nog vele generaties lang zullen er grappen worden gemaakt over de ‘courantiers’ van PCM en aan de muren van de buitenhuizen van de Nauta-partners hangen ingelijst de kranten van PCM om ze maar nooit te laten vergeten aan wie ze hun extreme weelde te danken hebben. Het aardige is dat adviseur Joop Krant (een van de architecten van de APAX-actie) uit de Joodse koker komt van Els Swaab van de Stichting Democratie en Media. Jazeker beste lezers, er is ook een Joodse samenzwering aan de gang! De Joden scheuren ook aan het PCM-karkas! Zou Aunt Els hier nog een leuk kickbackje aan hebben overgehouden? Dan natuurlijk als derde in de rij maar de facto de grootste plunderaar: APAX. Via het uitzetten van leningen tegen een woekerrente hebben ook de Engelsen zich volgevroten aan het PCM-karkas. Volgens Lux et Libertas van gisteren ‘betaalde PCM zelfs zijn overname door APAX zelf’. Wie het begrijpt mag het zeggen, maar uw ombudsman concludeert dat het geld dat APAX voor PCM op tafel moest leggen door PCM zelf is verschaft. Schijnt heel normaal te zijn. Weten jullie nog, lezers, dat hoerenloper Theo Bouwman APAX zo uitvoerig prees vanwege de ‘liefde voor het krantenprodukt’? De laatste in de optocht der pluderaars zijn die ‘ideele stichtingen’. Ook zij blijken net als APAX leningen aan PCM te hebben verstrekt tegen de woekerrente. Alweer: wie het begrijpt mag het zeggen. Welk doel wordt ermee gediend dat deze ‘ideele stichtingen’ kapitaal vergaren ten koste van PCM? Die stichtingen zijn er toch om PCM te steunen en overeind te houden, toch niet om het leeg te zuigen? Ach ja, als iedereen aan het plunderen slaat denken de ‘idealisten’ van deze stichtingen blijkbaar: wij kunnen niet achterblijven! Helemaal achteraan in het leger van plunderaars strompelen de bijna 3000 PCM-medewerkers. Zij krijgen een jodenfooi toegeworpen om rustig te blijven van 5 mio euro, 1666 euro per werknemer. Kan het grover?

Het leeggeplunderde PCM rest nog maar een weg: samenwerking, het zoeken van een reddende engel oftewel een white knight zoals het in de APAX-taal van de Londense City heet. Genoemd wordt nu de Noordelijke Dagblad Combinatie. Wat een triestigheid: de eens zo trotse kranten NRC en Volkskrant moeten worden gered door het Nieuwsblad van het Noorden! Wat een scenario!

WordPress Themes