NRC medeschuldig aan kindermisbruik SG

JDemmink.jpgLeuke kop he? Ja, waarde lezers en voorvechters van het werkelijk vrije woord, NRC Handelsblad komt steeds meer in de zone terecht waar de krant medeplichtig wordt aan de meest afschrikwekkende delicten, als we seksuele mishandeling van jonge kinderen althans daaronder mogen rekenen. Natuurlijk, als Jan Boerenlul zich hieraan schuldig maakt is Lux et Libertas niet te beroerd deze pervert op te knopen, maar als de pederast toevallig Joris Demmink heet (zie foto) en SG is op het ministerie van Justitie, dan doet NRC er alles aan om deze zaak te downplayen om de topambtenaar in staat te stellen zo lang mogelijk door te gaan met het misbruiken van kinderen in arme landen. En dat is precies wat er ook is gebeurd: nadat Lux et Libertas zijn journalistieke plicht eerder verzaakte door te weigeren de zaak serieus te nemen dan wel de naam Demmink te noemen toen deze in 2003 zwaar onder vuur kwam te liggen wegens kinderporno waardoor de krant er mede aan heeft bijgedragen dat de affaire toen na pure powerplay van de staat in de doofpot verdween, doet Lux et Libertas vier jaar later nu Demmink weer wordt geconfronteerd met zijn eigen seksuele voorkeuren exact hetzelfde!

kinderporno.jpgAldus zal de zaak misschien opnieuw, en nu weer dankzij de ‘beschermende arm’ die Lux et Libertas om de neukende en spuitende topambtemaar heen slaat, in de doofpot verdwijnen waardoor Demmink ook de komende jaren kan doorgaan met zijn zegenrijk werk in landen als Roemenie en Turkije. Het verschil met 2003 toen de aangifte tegen Demmink werd gedaan door een gewone burger die gemakkelijk kon worden geintimideerd, is dat de aangifte nu wordt ondersteund door twee top-strafadvocaten, A. van der Plas en P. Bakker Schut. In deze aangifte staat zo veel bewijsmateriaal, dat na lezing (en ook na de gebeurtenissen in 2003) niemand meer aan het waarheidsgehalte van de beschuldigingen hoeft te twijfelen. Lees meer over deze aangifte op klokkenluideronline. Het is zelfs zover gekomen dat het NOS Journaal heeft gemeld dat Demmink zich schuldig maakte aan kinderprono, maar deze mededeling later weer heeft herroepen! In de recente berichtgeving over de topambtenaar maakt NRC weer geheel en al duidelijk niet te kunnen accepteren dat de SG van Justitie zelf delicten pleegt. Er staat zelfs in het stuk: de aangifte van “strafbare feiten”, tussen aanhalingstekens dus. De beide advocaten baseren zich op een rapport van de Turkse overheid zelf waarin gedetailleerd wordt beschreven dat Demmink zelfs gechanteerd werd met de bewijzen van zijn seksuele activiteiten in Turkije, maar NRC schrijft dan dat dit rapport ‘afkomstig zou zijn’ uit inlichtingendossiers in Turkije. Als NRC Handelsblad in 2003 en ook nu in 2007 zijn journalistieke plicht zou hebben gedaan/doen en bijvoorbeeld nu gewoon zou berichten over de escapades van Demmink op basis van de aangifte van de advocaten, zou deze voor de rechter kunnen komen en onschadelijk worden gemaakt. Mede dankzij NRC Handelsblad gebeurt dat nu niet. Hierdoor is NRC Handelsblad mede schuldig aan het toebrengen van onzegbaar leed aan compleet onschuldige kinderen. Uw ombudsman komt dan met het klassieke argument: hoe zou je het vinden, Birgit Donker, als het je eigen kinderen waren die werden misbruikt door Joris Demmink van Justitie? Het doet allemaal erg denken aan een opmerking van een bekende Amerikaanse journalist die schreef dat als de media in de opmaat naar de invasie van Irak gewoon hun werk hadden gedaan en alle sporen die wezen op keiharde leugens van Blair en Bush -ook toen al- hadden gevolgd, er waarschijnlijk geen invasie was gekomen waardoor honderdduizenden mensen in leven zouden zijn gebleven. Ja, waarde lezer, zo belangrijk kan de rol van de media zijn en zulke grote rampen geschieden als de media hun onafhankelijkheid inruilen voor slaafsheid! Begrijpt u nu iets meer van de drijfveren van uw ombudsman en van de heiligheid van zijn missie NRC Handelsblad ontmaskerd te krijgen als het grootste kwaad in onze samenleving?

  • By C.P. Bianchi, 7 april, 2007 @ 13:20

    Op http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html staan bij 6 april twee vertalingen van artikelen die hierover in Turkse kranten verschenen zijn.

    Ik heb hier eigenlijk niets over gelezen in de Nederlandse media. Mijn intuitie zegt mij dat dit de geloofwaardigheid van de berichtgeving vergroot……

Other Links to this Post

WordPress Themes