Prof. Chavannes: ook nepotisme?

mark-chavannes.jpg“Ole Chavannes is benoemd tot programmamanager van het Kids News Network programma van Free Voice. Hiervoor was hij hoofdredacteur van het videopersbureau Zoom.in.” Aldus een bericht in De Journalist. Nou Ole, congratulations! Een promotie van jewelste, zo lijkt ons. Dat Free Voice is een subsidiefuik waar Buitenlandse Zaken de scepter zwaait als hoofdfinancier en waar politici als Maxime Verhagen (CDA), Uri Rostenthal (VVD), Thea Fierens (PvdA) en ook nog ‘journalist’ Pieter ‘zoon van Bernhard’ Broertjes (De Volkskrant) aan de touwtjes trekken, dat alles onder de bezielende leiding van Hans ‘persvrijheid’ Verploeg. Een ideale omgeving voor een ‘Chavannes’, zo lijkt ons: het is precies die walmende vermenging van journalistiek en politiek waar Marc en NRC zich zo heerlijk bij voelen. (Professor Marc dit weekeind in NRC: ‘politici in Nederland liegen niet’). Het zou toch niet zo zijn dat de verpolitiekte persvrijheidsprofessor van Lux et Libertas een familielid aan een baantje helpt bij het met belastinggeld volgestorte verpolitiekte Free Voice? Dat zou werkelijk de ware geest van de Lux et Libertas-doctrine blootleggen: Lux, prima; Libertas: geen enkel bezwaar, maar eerste onze eigen zakken en die van onze naasten vullen met gemeenschapsgeld!
Dat Free Voice heeft de handen vol aan het ‘uitbreiden van de distributie van the Zimbabwean’, ‘research voor mogelijkheden voor televisie in West-Afrika’ en ‘professionalisering van journalisten in Peru’. Voorwaar geen geringe uitdagingen! Gelukkig zijn de ‘overheadkosten’ vanuit de riante subsidiepotten zo ruim, dat de Free Voicers zich kunnen rondwentelen in decadentie en luxe. Die Ole moet er dan nog eens voor zorgen dat de kinderen in al die ontwikkelingslanden jong genoeg kennismaken met de zegingen van de vrije pers. Ole blijkt er al stevig tegenaan te gaan en vertoeft volgens zijn weblog thans in Indonesie. We vermoeden, nee, we weten wel zeker dat dit meest corrupte land op aarde na het bezoek van Ole zal zijn veranderd in een oase van vrijheid van meningsuiting! Dat is Ole wel toevertrouwd! Maar hoe zit het nou met die relatie tussen Ole en Marc? We bellen met Free Voice. Een medewerker: “De heer Chavannes zit in het buitenalnd, tot medio april”. Ja, dat wisten we al. De persvrijheid aan het verspreiden! “Is Ole soms eventueel toevallig ook familie van persvrijheidsprofessor Marc van NRC?” “Ja, die staan wel in een bepaalde verhouding tot elkaar”. Marc zelf is voorlopig niet te bereiken. Wordt vervolgd!

Nieuwe pogingen inlichtingen in te winnen bij Marc Chavannes bij NRC leidden tot de mededeling van de telefonist: “Ik heb geen toestemming u door te verbinden.”

  • By nijensteijn, 3 april, 2006 @ 14:39

    Het zou echt stuitend zijn als ze familie waren…. het is wel toevallig dat beide benoemingen ongeveer tegelijkertijd tot stand kwamen….

Other Links to this Post

WordPress Themes