Rimonabant revisited: nu ook HP/de Tijd

Wat is er in godesnaam aan de hand binnen onze media? Reeds eerder berichtte deze site uitgebreid over het artikel over de ‘wonderpil’ Rimonabant (Acomplia) van farma-gigant Sanofi Aventis in M, het magazine van NRC en over de wijze waarop NRC deze pil op journalistiek ondeugdelijke wijze ‘meehielp’ in de markt te zetten. Belangrijke bijwerkingen werden verzwegen zodat de krant het artikel enige tijd later moest rectificeren via een ingezonden stuk op de opiniepagina waaruit ook duidelijk werd dat de FDA in de VS grote vraagtekens zet bij het medicijn. In de tussentijd kwamen uit Engeland de meest huiveringwekkende verhalen door over wat er kan gebeuren met mensen die foute medicijnen slikken. In de weken daarna volgde De Volkskrant met een eveneens juichend artikel over de zegeningen van de pil, dit nadat voorafgaand aan de extreme aandacht die het medicijn in NRC kreeg (met voorpaginastuk en al) ook reeds tal van andere kranten juichende stukken over de pil hadden geschreven. Nog niet eerder werd een medicijn zo intensief ‘geplugd’ door de journalistiek. Een ieder die weet hoe de farmaceutische industrie werkt (zie de discussies over het feteren van artsen) weet dat er hier iets niet deugt. Hoe is het journalistiek te billijken dat een medicijn dat nog niet eens op de markt is zo’n aandacht krijgt waarbij ook nog eens de basale wetten van de journalistiek (het melden van de negatieve aspecten) worden geschonden? Krijgen de media soms geld van het beursgenoteerde Sanofi Aventis?
Tot onze stomme verbazing komt op 31 maart HP/de Tijd ook nog eens met een verhaal over vier pagina’s over het medicijn. Opnieuw een juichverhaal dat mensen eerst bang maakt met de ‘ziekte’ die speciaal voor deze pil is uitgevonden (het ‘metabool syndroom’) en Acomplia vervolgens presenteert als de oplossing bij uitstek. ‘Met Acomplia is er voor het eerst in jaren hoop dat er een pil komt die echt een ondersteuning kan zijn bij een dieet en een bewegingsprogramma’ aldus het weekblad dat ook nog zegt dat de pil ‘alle risicofactoren voor het metabool syndoom blijkt te verkleinen’. Hoe is het mogelijk dat ook een klein en kritisch blad als HP/de Tijd meegaat in deze hype? Hebben ze het geld zo hard nodig? We zouden hoofdredacteur Henk Steenhuis graag eens vragen hoe zo’n artikel nou tot stand is gekomen, al was het alleen maar omdat er reeds vrijwel identieke stukken in (o.a.) NRC en Volkskrant hebben gestaan, traditioneel toch altijd een argument om stukken juist tegen te houden. Ook HP/de Tijd verzwijgt weer de belangrijkste en meest alarmerende bijwerking (hyperalgesia). Maar het ergste is nog wel dat uit het stuk blijkt dat auteur Mark Traa in het Ritz Carlton Hotel te Atlanta heeft vertoefd om zich door de Sanofi-voorlichters te laten inlichten. Onze inschatting is dat Sanofi Aventis via een nooit eerder vertoonde mediacampagne ons College voor de Beoordeling van Geneesmiddelen onder zo’n druk wil zetten dat het zonder talmen akkoord gaat met de toelating op de Nederlandse markt. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties zoals eerdere medicijen (Vioxx van MSD) reeds hebben laten zien.

Henk Steenhuis, hoofdredacteur van HP/de Tijd, reageert: “Een jaar geleden hebben we al een verhaal gehad over deze pil, ook van Mark Traa. Die hangt trouwens van de scepsis aan elkaar. Maar reeds toen zei hij: dit is een bijzondere pil. Inmiddels is het een hype geworden, maar ons verhaal was de follow up van het eerdere stuk. Bij hypes heb je de keuze om mee te gaan of niet. Je kunt zeggen: nee, wij doen het niet, maar dat kan je ook weer duur komen te staan. Natuurlijk voert de farmaceutische industrie een effectieve lobby. Wij zijn ook ingegaan op een aanbieding van het bedrijf om naar de VS te komen. Ik kan alleen maar hopen dat de auteur op prudente wijze met al met materiaal is omgesprongen en de juiste keuzes heeft gemaakt.”

WordPress Themes