Adje Melkert dicteert, NRC print uit

persbreidel.jpgNRC Handelsblad is bezig op kamikaze-achtige wijze zelfmoord te plegen door de ‘partijbelangen’ van de PvdA en het dienen van een corrupte ‘ontwikkelingsmafia’ te laten prevaleren boven het bedrijven van journalistiek. In de krant van gisteren heeft ‘redacteur’ Maarten Schinkel zijn PC geheel belangenloos ter beschikking gesteld aan Darkroom Adje om een verdediging te voeren vol waanzin en leugens, zo doorzichtig en stompzinnig…. Schinkel heeft er louter zelf de kop boven getikt: ‘Melkert: baas Wereldbank kreeg geen carte blanche‘. Lezers, denk nou eens even rustig na…. De woorden ‘carte blanche’ zijn schokkend! Natuurlijk, Wolfowitz is de hoogste man, Adje is maar Adje, formeel staat Wolfowitz natuurlijk boven Adje en Adje kan Wolfowitz bijgevolg geen ‘bevelen’ geven of witte kaarten: maar that’s not the point! Juist om verwijten van belangenverstrengeling tegen te gaan heeft Wolfowitz aan Melkert gevraagd: zet jij dan de lijnen uit, dan volg ik die! Volgens Leon de Winter werd het ethics committee waarvan Adje voorzitter werd zelfs specifiek opgericht om de hoogste man te adviseren hoe om te gaan met zijn reeds bij de Wereldbank werkende vriendin toen hij daar aantrad!

Alles is precies gegaan zoals Adje heeft geadviseerd maar wat zegt Adje nu via zijn spreekbuis Schinkel? “Het gaat hier om een advies, niet om instructies aan Wolfowitz.” Wat een misselijkmakende, weerzinwekkende lafheid! Toen Wolfowitz aantrad heeft hij direct als eerste maatregel via zijn advocaten in overleg met de juridische leiding van de Wereldbank afgesproken dat hij geen enkele bemoeienis zou hebben met zaken zijn vriendin betreffende. Zo staat dat er: he proposes to resolve the conflict of interest in relation to Staff Rule 3.01, Paragraph 4.02 by recusing himself from all personnel matters and professional contact related to the staff member. Lezen jullie Engels, corrupte idioten van Lux et Libertas? Deze woorden van Wolfowitz maken alles wat Adje ter verdediging van zichzelf aanvoert overbodig en belachelijk! Wellicht een beetje, maar het ‘redden’ van Darkroom Adje zodat deze zijn vernietigende werkzaamheden ook elder kan blijven voortzetten vinden jullie belangrijker dan het dienen van de waarheid! Hoe is het toch mogelijk dat een krant als The Wall Street Journal gewoon opschrijft dat Wolfowitz geheel en al handelde op instructies van Ad en daar zelfs nog aan toevoegt dat “Melkert een buitengewoon laffe rol heeft gespeeld’ terwijl Melkert in Lux et Libertas zijn corrupte handen in onschuld mag wassen? “Ad, de voorzitter van het comité dat het ethische gedrag van de president van de WB moet volgen en beoordelen, vraagt zelf aan Wolfowitz om het hoofd personeelszaken opdracht te geven zijn vriendin een salarisverhoging te geven” aldus Leon de Winter op de site van Elsevier. Lux et Libertas: het licht is bij NRC al jaren uit en onder ‘vrijheid’ verstaat de krant blijkbaar een carte blanche te mogen liegen en bedriegen naar willekeur.

  • By mr h.j.a.m. peters, 20 april, 2007 @ 10:16

    De PvdA bewindslieden nemen het op voor Adje, (teletekst 19 april 2007)

  • By Puszkin, 4 mei, 2007 @ 10:08

    Mijnheer De Winter is inderdaad aangewezen en de meest betrouwbare persoon op aarde om uitleg over deze en andere zaken kan geven; dat is niet meer dan een mening van een zieke geest vol van haat jegens alles wat niet joods en niet Amerikaans is. De journalistieke waarde van dergelijke mening is nul.
    Ik ben toevallig op Uw site terechtgekomen en ik moet constateren dat U alles bent wat ik niet zou willen zijn. In dit verband verbaasd me niet dat U Leon de Winter citeert.

Other Links to this Post

WordPress Themes