Bas Heijne zegt het: NRC helpt Geert Wilders

heijne.jpgNRC-columnist Bas Heijne zegt afgelopen weekeind exact wat uw ombudsman al veel eerder aantoonde en wel op 17 januari 2007: NRC Handelsblad is de grootste pleitbezorger voor de denkbeelden van Wilders! Heijne zegt het zo: “Nationalisten en populisten scoren zolang ze worden tegengewerkt, zolang ze stuiten op die smetvrees van een onbegrijpende elite (sic! Over wie zou hij het hebben?) die ieder zweem van nationalisme als een vorm van verraad en iedere vorm van regionalisme als een vorm van achterlijkheid beschouwt.” Nou, het zal iedereen duidelijk zijn dat Heijne hier over NRC Handelsblad zelf spreekt en de demoniseringscampagne tegen Wilders van de hand van Joep Dohmen! Wat is immers de facto het verschil tussen het ’tegenwerken’ van Heijne en het ‘demoniseren’ door Dohmen? Wilders ligt dubbel van het lachen! Hij geeft iedereen een abonnement op Lux et Libertas!

demonisator.jpgHet hele internet staat inmiddels stampvol met hilarische verhalen over de nieuwe demoniseringscampagne van Lux et Libertas die Geert Wilders dus als geroepen komt. Daarbij dient de serieuze journalistieke vraag zich aan tot wie NRC zich eigenlijk richt met de ‘onthullingen’ over de ‘rechts-extremistische dictator’ Wilders. Tot de eigen lezers? Maar die stemmen allemaal al lang op Winnaar Wouter! Tot de Wilders-aanhang in een poging deze mensen naar Winnaar Wouter te lokken? Nou, dat heeft dan precies het averechtse effect zoals beschreven: deze mensen zien in de stukken van Dohmen het zoveelste bewijs dat de ‘politiek-correctie nieuwsmaffia’ met een nieuwe demoniseringscampagne is begonnen! Het is opnieuw een raadsel waar ze bij NRC mee bezig zijn. Is jullie trouwens opgevallen, waarde vrienden van de vrije media, wat er onder het laatste stuk van demonisator Dohmen stond? Dit: “Geert Wilders heeft geweigerd aan dit artikel mee te werken ondanks herhaald verzoek.” Dit is pas echt baanbrekend in de Nederlandse journalistiek! De fractievoorzitter van een grote partij weigert een journalist van NRC te woord te staan omdat hij precies weet waar deze op uit is: niet op het bedrijven van journalistiek maar op het beschadigen van zijn persoon! Kunt u zich voorstellen dat Lux et Libertas een artikel schrijft over Wouter Bos met daaronder de zin: “Wouter Bos weigerde aan dit artikel mee te werken ondanks herhaald verzoek“?

  • By Micha Kat, 23 april, 2007 @ 10:18

    http://www.zapruder.nl/forums/viewthread/8721

    De PVV van Geert Wilders is trouwens de enige partij die vragen heeft durven stellen over de pedofiele Justitie-SG Joris Demmink. Ook hierover en over de ontluisterende antwoorden van de minister mochten we in Lux te Libertas niet vernemen.

  • By Spina Coronatur, 23 april, 2007 @ 21:51

    Wouter Boskabouter en minister Burqa zitten inderdaad in EEN kabinet. Hilarischer kan het niet…

Other Links to this Post

WordPress Themes