Ongekende smerigheid in Hirsi Ali-soap

zembla.jpgGrote problemen voor de PC-‘kwaliteitspers’ nu de Raad voor de Journalistiek twee journalisten van De Volkskrant heeft ‘veroordeeld’ voor het ‘vervalsen’ van quotes van twee Zembla-prominenten in een boek over Hirsi Ali. De Raad noemt de werkwijze van Volkskrant-journalisten Wansink en Berkeljon ‘journalistiek en maatschappelijk onaanvaardbaar’. Dat is nog niet eerder gebeurd, zo’n oordeel over twee leden van de PC-nieuwmafia! Er is dus heel wat aan de hand! En uw ombudsman weet wat! Kijk: de Raad tegen de Journalistiek is dermate verziekt, corrupt en verdorven dat het uitgangspunt moet gelden: de waarheid in belangrijke zaken is altijd exact omgekeerd als de uitspraak van de Raad! Zo ook hier! Krijgt Zembla gelijk? Dan is Zembla dus fout! Lees maar hoe fout!

ayaan.jpgVia een in journalistieke zin misdadige machinatie van Zembla in opdracht van de hogere machten is afgerekend met Hirsi Ali die door Jos van Dongen cs. het land is uitgejaagd. Van Dongen is een gekende oplichter en de weerzinwekkende journalistieke werkwijze van Zembla is wijd en zijd aangetoond en uitgebreid besproken en heeft zelfs geleid tot de oprichting van een aparte website. De twee journalisten van De Volkskrant, ongetwijfeld ook vanuit de meest verdorven aller motieven maar nu wel met het gelijk toevallig aan hun kant, besloten ook een duit in het zakje te doen inzake de ‘Zembla-bashing’ rond de machinaties inzake HA. Zembla, in het volle besef dat het zo fout is als de hel, heeft om de eigen flinterdunne schijn van geloofwaardigheid overeind te houden geen andere keus dan ‘stappen te nemen’ tegen de Volkskrant-journalisten. Dat Zembla beseft dat het geen zaak heeft blijkt (zoals altijd)vooral uit het feit dat ze er niet voor kiezen naar de gewone rechter te stappen, maar naar de verdorven Raad voor Journalistiek. Die doet vervolgens zijn plicht: juist omdat Zembla hier handelde in opdracht van ‘hogerhand’ om HA te ‘liquideren’ geeft de Raad (ook een verlengstuk van ‘hogerhand’ want erdoor betaald) Zembla gelijk. Nooit mag uitkomen (of nou ja, het is eigenlijk al uitgekomen, het mag nooit officieel erkend worden) dat Zembla in samenspanning met de hogere machten heeft geopereerd om ons land te ‘verlossen’ van het ‘probleem-HA’. Tot zover. waarde lezers, over deze smerige journalistieke rel waar de Nederlandse media weer eens absurd verkrampt over berichten! O ja: Zembla wil nu dat het boek van de Volkskrant-journalisten waarin hun bedrog aan de kaak wordt gesteld uit de handel wordt genomen. De uitgever weigert aan die eis te voldoen. Misschien toch nog een gewone rechtszaak?

 • By fritzie, 27 april, 2007 @ 9:58

  Hoewel ik met de strekking van het verhaal eens ben, toch een opmerking.

  Achter de link “lees maar” schrijf Kat: “Volgens Verdonk had Hirsi Ali geen recht meer op het Nederlanderschap. Ze trok direct aan alle alarmbellen met als gevolg dat Hirsi Ali haar kamerzetel opgaf en naar Amerika ging. ”

  Maar zo zat het toch niet in elkaar ?
  Er werd toch gesteld(!), door “links” dat AHA fout zat, terwijl men het spelletje bewust via “het zijn VVD-collega’s” de VVD of AHA of Rita uitelkaar wilde spelen.

  Verdonk heeft nooit de positie genomen dat AHA geen recht meer had op het Nederlanderschap.
  Verdonk verklaarde dat het nederlanderschap van AHA ter discussie staat !
  Een wereld van verschil met de beleving die van Kat ( en met hem velen).

  Na deze vaststelling (het ter discussie staan van…) is er een “onderzoek” gedaan, waarvan mij de uitkomst nog steeds niet bekend is, met als resultaat dat AHA in de USA door Nederland betaalde beveiligingsfuntionarissen wordt beveilgd.
  Dit doet mij concluderen/vermoeden dat AHA nog steeds in bezit is van het Nederlanderschap. (Iemand ?)
  Als Magan of als Ali ? (iemand ?)
  Heeft Verdonk dan toch gebruik gemaakt van haar Discretionaire bevoegdheden of was het niet nodig geweest ?(Iemand ?)
  Met de ministriele discretionaire bevoegdheden, die Verdonk in totaal zo’n 700 keer heeft gebruikt, in gedachten moet men wel constateren dat AHA’s positie eigenlijk nooit in gevaar is geweest.

  Waarom heeft men het hoofd niet koel gehouden ?
  Waarom dan zo overhaast het 2de Kamerlidmaatschap afstaan en met als gevolg het land vervroegd verlaten ?
  Door het influisteren van Zalm ?

  Waar blijft Submission 2 ?

 • By Delphi, 8 mei, 2007 @ 21:31

  Zembla gedraagt zich als een soort Media Officier van Justitie. Ze klagen mensen en bedrijven aan. Wie heeft ze dat recht gegeven? Hebben ze een opleiding tot aanklager? Wat zijn hun normen? Niemand weet het…..

  Zembla heeft geen moeite met het achterhouden van feiten (zie ww.zemblabla.nl). Ze zijn bepaald niet bang voor een paar leugens in hun ‘aanklachten’.

  Waar kan je in ‘hoger beroep’ gaan tegen een Zembla-aanklacht? Nergens.
  De Raad voor de Journalistiek is een instantie zonder macht, met vage regels, die door vele journalisten niet wordt erkend (en terecht, gezien sommige ‘uitspraken’). Iedereen kan een Raad voor de Journalistiek beginnen; het lijkt heel wat, klinkt gewichtig, maar stelt niets voor. Zoiets als de Vereniging voor Huisvrouwen.
  De weg via de rechter is een lange (en kostbare) weg.De rechter heeft weinig mogelijkheden. In de tussentijd gaan de Zembla leugens de wereld rond.

  Wanneer krijgt Nederland genoeg van Zembla?

Other Links to this Post

WordPress Themes