Excuses aan Bernhard Bouwman

excuses.jpgBernhard Bouwman, correspondent van NRC Handelsblad in Turkije, heeft een advocaat in de arm genomen om in het geweer te treden tegen het artikel op deze site ‘Bernhard Bouwman en Joris Demmink’. In dat stuk voerde ik Edwin de Roy van Zuijdewijn op als bron dat Bouwman in Turkije net als de SG van Justitie Joris Demmink seksuele contacten zou onderhouden met minderjarigen. Ik meldde daarbij dat dit verhaal mij op zichzelf van weinig belang voorkomt, ware het niet dat Bouwman in mijn ogen zijn journalistieke plicht heeft verzaakt door spectaculaire en goed onderbouwde berichten uit Turkse kranten over de seksuele escapades van Demmink niet over te nemen. Ik voerde daarbij de beweerdelijke seksuele geaardheid van Bouwman op als motief. Inmiddels heb ik op sommatie van de advocaat van Bouwman besloten het betreffende stuk van deze site te verwijderen hetgeen ik vergezeld laat gaan met de excuses aan Bouwman.

Uw ombudsman heeft zijn bron met naam te toenaam genoemd (hetgeen kranten als NRC Handelsblad vaak genoeg nalaten) en ook in zijn artikel duidelijk afstand genomen van het verhaal van zijn bron; zo eindigde hij het stuk met het uitspreken van de ‘hoop’ dat dit alles niet waar is en Bouwman gewoon gelukkig getrouwd is. Ook heeft hij het verhaal van De Roy genuanceerd door aan te geven dat De Roy een duidelijk motief had negatieve verhalen over NRC Handelsblad naar buiten te brengen omdat deze krant zelf op weerzinwekkende wijze met hem heeft afgerekend. Hierdoor heeft uw ombudsman zijn lezers behoorlijk wat ‘handvaten’ aangereikt het verhaal te kunnen wegen en inschatten.
Maar al met al zie ik toch wel in dat het stuk schadelijk zou kunnen zijn voor Bouwman die dergelijke berichtgeving over zijn persoon niet verdient. Ik heb me laten meeslepen door mijn verontwaardiging over de affaire-Demmink. Ik begin trouwens ook in algemene zin een beetje genoeg te krijgen van dat geschop tegen NRC Handelsblad en zijn mensen. Het is allemaal negatieve energie en mijn omgeving heeft er ook schoon genoeg van. Ik denk dat ik zo langzamerhand wel een beetje geobsedeerd ben geworden. Misschien ga ik als therapie wel een site beginnen om NRC Handelsblad te prijzen.

De advocaat van Bouwman heeft ook gevorderd dat ik regel dat het betreffende artikel uit alle zoekmachines wordt verwijderd. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen en of dat kan, maar het lijkt me ook in die zin niet nodig dat ook dit artikel weer in de zoekmachines komt waardoor ook daar een ‘correctie’ plaatsvindt. Ik hoop dat Bouwman daar dan mee kan leven. Bovendien zie ik thans op Google dat de link naar het betreffende artikel door het verwijderen ervaan ook ‘dood‘ is. Ik zou daar dan nog bij willen zeggen dat ook zijn krant zeer negatieve uitlatingen over mij heeft gedaan, bijvoorbeeld dat ik ‘notoir onbetrouwbaar’ zou zijn. Ik vind zo’n uitlating eigenlijk schadelijker dan dat ze zouden zeggen dat ik het met kleine jongetjes deed. Dat zou me werkelijk niets kunnen schelen.

 • By Arjan, 1 mei, 2007 @ 11:19

  Jaja, vingertjes gebrand?

 • By John, 1 mei, 2007 @ 13:58

  “Ik begin trouwens ook in algemene zin een beetje genoeg te krijgen van dat geschop tegen NRC Handelsblad en zijn mensen. Het is allemaal negatieve energie en mijn omgeving heeft er ook schoon genoeg van”

  Wij al veel langer, Ombudsman binnenkort exit?

 • By mr h.j.a.m. peters, 1 mei, 2007 @ 14:08

  Micha Kat, wat doe je nu dan? Bezweken onder de advocatendruk om jouw moverende redenen? Opeens genoeg krijgen van het geschop tegen het NRC? Mischa neem een voorbeeld aan mij, mr hjam peters, juridisch-medisch gerechtstolk/-vertaler Duits (ea). Weet je Mischa, hoe vaak het geboefte, onder leiding van deken/pater familias/huidig tuchtrchter Hof van Discipline Winfried M. Poelmann en bijv. ook mr J.F.E. van Halder tuchtrechter raad van discipline orde van advocaten Arnhem mij niet gesommeerd heeft, hetzelfde te gaan doen als jij nu doet?
  Mischa, ik vecht al 15 jaren tegen het geboefte, Advocatuur, nooit neen nooit zal ik bezwijken, Ik vecht door tot aan mijn levenseinde. En weet je Mischa, mijn omgeving laat mij in mijn strijd, Ik vecht voor een rechtvaardige zaak, en capitueren Ik Mischa? Neen, nooit.

  mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie (spaces)
  juridisch-medisch gerechtstolk/-vertaler Duit (ea)

 • By Egor van Elven, 1 mei, 2007 @ 15:55

  Jammer, tenzij dit stukje een soort satire is.

  Jammer dat je je strijd opgeeft tegen de georganiseerde nederlandse staatsmaffia.

  Ik ga er dan ook vanuit dat ze je, geheel volgens hun werkpatroon, op een of andere manier bedreigd hebben.

 • By Jesus Spina Coronatur, 1 mei, 2007 @ 20:39

  Amsterdams woordenboek over de zittende magistratuur. Daarin wordt het volgende woord gebezigd: GEBEFT GAJES. We hebben daar vaak om gelachen, maar nu begrijp ik ook wel waarom!

 • By ted langebach, 1 mei, 2007 @ 21:59

  Gelukkig getrouwd: hij mag dus niet gewoon homo zijn? Want dan is hij pedofiel?

 • By Quadsimodo, 1 mei, 2007 @ 22:36

  voorlopig kunnen de lezers die nu extra benieuwd zijn naar het gewraakte, maar voortreffelijke, stukje van 9 april de tekst nog gewoon lezen dankzij de cache-functie van Google. En geen advocaat of rechter (dat scheelt maar weinig helaas) zal Micha Kat in redelijkheid kunnen verwijten dat hij het artikel niet uit de cache van de zoekgigant heeft verwijderd. Daar heeft de heer Kat immers niets over te zeggen zodat het nalaten van verwijdering uit de cache hem niet euvel geduid mag worden. ;-) De sommatie (of passages daaruit) van B’s advocaat zijn natuurlijk interessant leesvoer voor de juridisch geschoolde lezers, we hopen op korte termijn daarvan iets op deze site terug te zien. De grens van het betamelijke lijkt me hier toch nog niet overschreden, inhoud, nieuwswaarde en relevantie van Kat’s artikel zouden toch deze journalist, die al lang garant staat voor goed onderbouwde en vooral aangenaam prikkelende stukjes, moeten vrijwaren voor vervolging wegens smaad? Of is B.B. stiekum lid van het koninklijk huis geworden zodat hij ernstig in aanzien en/of functie gehinderd wordt door Kat’s opiniërende artikel?

  off-topic
  Overigens zeer bedenkelijk dat in ons land veel advocaten ook nog rechter of hulp- (/-sherrif/-sinterklaas) -rechter kunnen zijn èn nog steeds monopolie op het procesrecht bezitten, een monopolie wat zij te vuur en te zwaard verdedigen omdat het om hun kaviaar gaat. Deze beroepsgroep heeft financieel baat bij rechtspraak van twijfelachtige (lees: ‘omstreden’) kwaliteit omdat die nu eenmaal meer beroepszaken oplevert inclusief de daarbij behorende ‘verplichte nering’. Maar dat Nederland geen ‘rechtsstaat’ is zal trouwe Kat-lezers (en http://www.sdnl.nl bezoekers) wel bekend zijn…

Other Links to this Post

WordPress Themes