Klacht tegen Jensma wordt aangehouden

Betreft: Kat/Jensma

Amsterdam, 6 april 2006

Geachte heer Kat,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 21 maart jl. met bijlagen.  Uw brief behelst een nieuwe klacht tegen de heer Jensma, betreffende zijn handelwijze in de nog lopende procedure inzake uw klacht tegen NRC Handelsblad van 11 januari jl.

Zoals aan u is bericht, is op de zitting van 17 maart jl. aan de orde geweest of u en de Stichting Klokkenluideronline ontvankelijk zijn in de klacht van 11 januari. De uitspraak van de Raad ter zake ontvangt u binnen acht weken na de zittingsdatum.
In overleg met de voorzitter van de Raad, mr. A. Herstel, bericht ik u dat wij uw klacht van 1 maart jl. zullen aanhouden totdat de hiervoor bedoelde uitspraak is gedaan.

Graag ontvang ik nog een ondertekend exemplaar van uw brief van 21 maart jl.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene,

secretaris Raad voor de Journalistiek

  • By F.W. Voigt, 7 april, 2006 @ 22:13

    Wat betekent dat eigenijk, dat de klacht wordt aangehouden….?

  • By Micha Kat, 10 april, 2006 @ 7:33

    Ze leggen m in de ijskast en nemen er een beslissing over als er duidelijkheid is over mijn ontvankelijkheid inzake de eerdere klacht. Op zich onterecht, want het gaat hier om eem op zichzelf staande gedraging van Jensma en dus zou de klacht ook lossstaand moeten worden behandeld.

  • By Jesus Spina Coronatur, 21 mei, 2007 @ 15:56

    Kon je weten Micha. De juridische trukendoos wordt ook over jou uitgegooid hoor. Ze maken echt geen onderscheid omdat jij toevallig Micha Kat heet. Hoe vaak wordt niet tijdens een rechtzaak de ontvankelijkheid van OM en van personen/instanties getoetst? Tegenstanders weten gewoon: is iemand niet ontvankelijk, dan gaat het hele juridische dansfeest niet door!

Other Links to this Post

WordPress Themes