Sjerp (Europa) van der Vaart overweegt juridische actie

Het Europees Parlement“U heeft me buitengewoon gegriefd met uw artikelen op internet. Ik overweeg zelfs juridische actie tegen u.” Dat zegt Europa-lobbyist en ‘masseur’ van journalisten Sjerp van der Vaart als hij wordt opgebeld met de bedoeling hem te vragen welke Nederlandse journalisten met geld van het Europees Parlement zijn gefeteerd. Sjerp die als directeur van het lobbybureau van het EP te Den Haag toch geheel en al wordt betaald met belastinggelden is niet van zins langer aan de telefoon te blijven en smijt de hoorn erop. Tot zover de transparantie van de Europese democratie.

Sjerp van der Vaart heeft zelf een carriere als journalist achter de rug (Financiele Dagblad, ANP, Staatscourant) die door waarnemers wordt gekarakteriseerd als ‘rampzalig’. Aldus was er voor Sjerp geen andere mogelijkheid meer dan zich op een met belastinggeld gefinancierde troon te laten hijsen als propagandist van een instituut dat door een ieder wordt weggehoond en veracht behalve door een steeds kleiner wordend groepje wereldvreemde kakkers zoals ook de broer van Sjerp, NRC-prominent Joost van der Vaart. NRC hielp Sjerp in het Haagse zadel door een enquete naar de mening van het Nederlandse volk over de Europese grondwet zodanig te manipuleren, dat NRC kon openen met ‘meerderheid Nederlanders voor de grondwet’.

  • By Oobio, 11 april, 2006 @ 14:27

    What was it again that Ms Paula Lehtomaki, Minister for European Affairs of Finland, stated in her keynote address for the EU Presidency at the Institute of International Relations and Political Science in Vilnius on March 29?:

    “As you know, besides substance, the impression people have of the Presidency and of the Union in general has a lot do with how things are run and presented, not only what is decided. Efficiency, coherence and transparency play an important role in strengthening the EU’s credibility.”

Other Links to this Post

WordPress Themes