Geenstijl doet Joris Demmink alsnog!

Demmink.jpgOp 31 mei heeft het populaire shocklog Geenstijl dan eindelijk aandacht besteed aan onze inmiddels nationaal bekende pedofiele Justitie-SG Joris Demmink. Dit nadat de geenstijlombudsman het shocklog had beschuldigd van heulen met de macht door net als de mainstream-media de sexaffaire rond Demmink dood te zwijgen, meer in het bijzonder op dit punt de lijn van grootaandeelhouder De Telegraaf te volgen waarvoor Demmink nog altijd niet bestaat. Maar zie: Geenstijl blijkt inderdaad los van De Telegraaf te opereren en nu opeens wel aandacht te vragen voor de meest bizarre maar ook meest schadelijke sex-affaire uit de geschiedenis van onze rechtstaat waarin niet alleen sprake is van nog nooit vertoonde vormen van klassenjustitie, maar ook van chantage van de Staat der Nederlanden als geheel. Maar wat schrijft Geenstijl dan over Demmink?

Het is een opvallend braaf getoonzet stukkie waarin de hand van ‘chef’ in elk woord is terug te zien, met name ook door de merkwaardige opmerking dat Demmink in 2003 ‘valselijk beschuldigd’ zou zijn van kindermisbruik terwijl de waarheid natuurlijk een heel andere is zoals hier wordt uiteengezet. ‘Valselijk beschuldigd’… dus in 2003 nog geen pedofiel maar in 2007 dan opeens wel? Nee, chef, uw shocklog heef het item over Demmink ‘met meel in de mond’ zoals dat heet opgeschreven, maar dat is een des te zoetere ervaring voor jullie ombudsman omdat daaruit immers eens te meer blijkt dat Geenstijl dit doet onder druk van de door diezelfde ombudsman opgezweepte publieke opinie die de laffe wijze van opereren van het pseudo-shocklog inmiddels meer dan zat begint te worden… Dat alles wordt nog eens verstrekt door de obscure ‘Barbarossa’ die het stuk geschreven of althans ondertekend heeft en al helemaal uit het feit dat het shocklog het niet eens heeft aangedurfd te foto van Demmink bij het stukje te plakken... (‘O nee’, zegt Kees Lunchhof, ‘dat kunnen we echt niet doen hoor, dadelijk kom ik Joris weer tegen in De Witte en dan moet ik weer likken en slijmen…’) Maar het is aan het schuiven bij Geenstijl, dat moge duidelijk zijn, en dat al zo snel al na het begin van de werkzaamheden van hun ombudsman! Intussen zal Joris Demmink zelf nog onrustiger neuk slapen nu hij weet dat zelfs gevestigde oude media als Geenstijl hem toch op de korrel hebben… NRC Handelsblad, nu zijn jullie aan de beurt!

 • By Gloria Dei in Excelsis, 4 juli, 2007 @ 0:44

  ==Geplukt van het internet==

  Gisteravond heb ik gesproken met een journalist. Hij vertelde mij dat zijn Netwerk-collega´s hem hebben verzekerd dat de hoge ambtenaar Joris, die aan bod komt in de Netwerk-uitzending over het Rotterdamse HIK-onderzoek (Handel In Kinderen) van 1994, inderdaad Joris D. is. Van een huiveringwekkende persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris zou geen sprake zijn.

  Voorts een e-mail verzonden met vragen aan de advocaat van Joris D. Deze liet mij vanochtend weten dat de heer D. momenteel in het buitenland verbijft, en dat het antwoord nog even op zich laat wachten, maar wel zal komen.

  Dit waren mijn vragen:

  Geachte heer Knijff,

  Graag zou ik de volgende vragen voorleggen aan uw cliënt Joris D.

  -Klopt het dat de heer D. in de jaren negentig is veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, dit als gevolg van het onderzoek door het zogenaamde HIK-team (Handel In Kinderen) van de Rotterdamse politie/justitie naar jongensprostitutie in 1994? Ten gevolge van het onderzoek werd de Duitse jongenshandelaar Lothar G. tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

  (Dit kwam naar voren in een uitzending van Netwerk dd 20 april 1998. Tevens werd onlangs in het programma EenVandaag hieraan gerefeerd. Voor wat betreft Netwerk, verwijs ik u naar een beschrijving van deze uitzending door het Instituut voor Beeld en Geluid hieronder).

  -Heeft de heer D. deze taaktraf uitgevoerd? Zo ja, waaruit bestond de dienstverlening?

  -Was de AIVD op de hoogte van het Rotterdamse onderzoek uit 1994? Heeft de heer D. de AIVD (voorheen BVD) hierover geinformeerd?

  -Was de voormalige minister P.H. Donner op de hoogte van het onderzoek door het HIK-team en de rol daarin van de heer D.?

  Vriendelijke groet

  Stan de Jong

  Nieuwe Revu

  Wordt vervolgd.

 • By Gloria Dei in Excelsis, 8 juli, 2007 @ 19:52

  === geplukt van het internet === (heer Kat, het lijkt erop dat de beerput iets groter is)

  Van Traa was, zeggen mensen die hem kennen, het laatste half jaar regelmatig bang dat er iets met ‘m zou gebeuren. ‘Hij was bang dat de onderwereld in de bovenwereld zou zijn doorgedrongen’, zegt Ella Kalsbeek. De Commissie Kalsbeek stuitte bij haar onderzoek in elk geval op dermate verontrustende verhalen –‘zowel uit de onder- als de bovenwereld’- dat de leden een gesprek aanvroegen met de ministers Peper van Binnenlandse Zaken en Korthals van Justitie. Dat onderhoud vond plaats op 26 maart 1999. Kalsbeek: ‘We hadden verhalen gehoord dat Maarten zou zijn “omgelegd”. We werden bijvoorbeeld gebeld door een gevangenispredikant die zei: “weet u wel dat hier het verhaal gaat dat Van Traa is vermoord?”.’ Het gesprek staat Benk Korthals nog scherp voor ogen. Al wil-ie er niet te veel over kwijt. ‘Er was –zeg ik heel eerlijk- genoeg aanleiding om te vermoeden dat er meer achter zat.’ Korthals gelastte vervolgens een hernieuwd onderzoek. ‘Daarbij is alles opnieuw grondig nagelopen. Ik heb zelf het hele politierapport gespeld. De enige conclusie is: het is gewoon een ongeluk geweest. Daar ben ik van overtuigd.’ Dan, opeens met opmerkelijke nadruk: ‘Realiseer u goed dat Maarten één van mijn allerbeste vrienden was. Ik zou niet rusten als ik ook maar een half procentje twijfel voelde.’

  Vraag is: waarom was Van Traa bang dat hem iets zou overkomen? En is het wel grondig uitgezocht?

 • By ER MOET ERGENS EEN CRIMELE JORIS RONDLOPEN! TOEGEGEVEN DOOR HIRCH BALLIN!!, 10 juli, 2007 @ 17:54

  BESTE HEER KAT,

  ER MOET VOLGENS HIRCH BALLIN EEN ANDERE JORIS RONDLOPEN DIE ZICH SCHULDIG HEEFT GEMAAKT AAN ZEDENMISDRIJVEN, WANT DE JORIS D. ZOU HET NIET ZIJN. DAT BETEKENT DUS DAT ER ERGENS BIJ DE OVERHEID EEN JORIS HEEFT RONDGELOPEN DIE IS VEROORDEELD. ER WORDT DUS HIER TOEGEGEVEN DAT EEN DERGELIJKE AMBTENAAR MET GENOEMDE KERFSTOK HEEFT BESTAAN EN RONDGELOPEN….

  WIE WAS DEZE JORIS DAN WéL???

  WIJ WILLEN GRAAG N-A-M-E-N HEBBEN HIRCH BALLIN!!

 • By Kerel, 22 augustus, 2007 @ 19:46

  Joris Demmink noakt kleine gaiten enzo. ?

  Ish nie goe as da zo ish.

  Allah c.q. god weet alliesh.

 • By Jos, 19 december, 2007 @ 7:59

  De marteling van Baybasin: http://www.nujij.nl/de-marteling-van-baybasin.1512497.lynkx

Other Links to this Post

WordPress Themes