Goeroe Swami-Costera wordt professor Journalistiek

costera.jpegJawel…. Irene Costera Meijer die door deze site reeds twee maal en ook uitgebreid aan de lezers is voorgesteld wordt professor in de Journalistiek aan de VU en ook nog eens lector in de Journalistiek op Windesheim. Zonder zelf ooit enige journalistiek te hebben bedreven (maar wel veel boeken te hebben gelezen over andragologie en ‘feministische bewustwording’) gaat zij studenten nu het edele vak journalistiek leren. Uit de bovenstaande linken rijst een beeld op van een stoffige, pottige jaren-60 oude media-trol die wars is van welke vernieuwing dan ook (en internet above all) maar uitsluitend is opgekomen omdat ze ideeen heeft geformuleerd over hoe de oude, verstofte en corrupte media van de ondergang gered kunnen worden. Deze oude media zijn thans zo wanhopig dat ze niet aarzelen deze Costera op het schild te hijsen; vorig jaar mocht ze haar theorieen bijvoorbeeld in Lux et Libertas uiteenzetten op een hele pagina. Hier een voorbeeld van zo’n theorie:

“Als je het nieuws aantrekkelijker wil maken, kun je elementen uit soaps gebruiken, bijvoorbeeld een cliffhanger. Dan eindig je een reportage-feuilleton over een Palestijns jongetje met de vraag: zou het Ahmet morgen wel lukken om de grens te passeren? En de volgende dag: heeft de moeder van Ahmet morgen genoeg water om de was te doen?” Dat wordt lachen gieren brullen op de collegebanken van de VU! Uw ombudsman heeft deze manier van journalistiek eerder zo omschreven: je vermijdt alle pijnlijke hoofdzaken en onderwerpen te benoemen maar leidt de lezer af door de focussen op een human interest-achtig micro-invalshoekje. Dus in de Tweede Wereldoorlog schrijf je volgens de methode-Costera niet over de vernietigingskampen, maar richt je je geheel op de familie Goldstein in Auschwitz: zullen ze het appel van morgen overleven? Hoe vol is hun soepkom dan? Tsja.

Het is toch gekmakend dat zo’m subsidievreetster die louter overheidspropaganda kan (en moet) bedrijven ‘professor in de Journalistiek’ mag worden! O, wat zijn we reddeloos verloren in dit land! Laten we eens een overzicht bieden van wie thans professor zijn in de Journalistiek:

Marc Chavannes van Lux et Libertas in Groningen; fameus anti-internet

Frank van Vree te Amsterdam, zit geheel in de knip van de oude media, recenseerde het boek Lux Libertas en Leugens voor NRC Handelsblad. Hij bekleedde ook een leerstoel Persgeschiedenis te Rotterdam die is ingesteld door NRC Handelsblad (de ‘Maarten Rooij-leerstoel’)

Henri Beunders is ook een soort van journalistiek-prof in Rotterdam en een soort van Lux et Libertas-man, daarnaast recidiverend plagiator.

Warna Oostebaan is bijzonder hoogleraar ‘Journalistiek en Samenleving’ in Rottedam en Lux et Libertas-man

Irene Costera Meijer aan de VU. Zij en van Vree zijn wars van welke ervaring in de journalistiek dan ook en zijn uitsluitend wetenschappelijk geschoold.

De gemiddelde leeftijd van deze profs zal (ver) boven de 50 liggen en eendrachtig voeren ze vanuit de alma mater de strijd om internet te demoniseren en de krant een zekere, zij het met belastinggelden gesubsidieerde, toekomt te bezorgen. Het is toch ongelofelijk dat geen van deze professoren internet als specialisatie heeft of dat er geen aparte leerstoel Internet als Medium bestaat? Internet is gvd. miljoenen malen belangrijker en groter dan alle gedrukte shit bij elkaar! Maar dat wil volgens de oude media-clan dus blijkbaar nog niet zeggen dat internet ook wetenschappelijk interessant kan zijn. Leiden schijnt trouwens wel een leestoel Journalistiek en Nieuwe Media te gaan krijgen

 • By WFHermans, 20 september, 2007 @ 0:28

  En aldus wordt de media onder controle gehouden, met de geldbuidel. Heel wat beschaafder dan die Yankees doen met hun stroomstoten aan wie lastige vragen stelt.

  In beide gevallen is het de belastingbetaler die zijn eigen muikorf moet financieren.

 • By Jan Bouma, 22 september, 2007 @ 16:00

  @micha kat
  Toch een vraag aan je. Zou je je beschikbaar stellen… – al was het maar omdat “lastige opposanten” soms gekocht (kunnen) worden… – om een “leerstoel” te aanvaarden met het etiket “Internetjournalistiek” ? Ik kom op die vraag omdat ik op pg. 198 van mijn geboycotte boek die ook stel aan Ruud Koole (voormalig PvdA-voorzitter) en die op 15 juni 2005 een leerstoel aan de RU te Leiden accepteerde met het uithangbord: “Nederlandse Politiek” en ik mij in gemoede afvroeg of er al niet genoeg professoren-in-de-politicologie waren? Anders gezegd: WIE bepaalt er nu eigenlijk in dit landje deze “werkverschaffing” en de relevantie van die “functies”?
  Groet! JB
  ps
  er ligt nog ’n ander mailtje (persoonlijk) aan je ter afdoening…..

Other Links to this Post

WordPress Themes