NRC laat dit Euro-feestje schielijk voorbijgaan

deportatie.jpegJe zou toch zeggen dat de champagnekurken tegen de Lux et Libertas-plafonds aanstuiterden toen duidelijk werd dat de eerste Nederlander wordt ‘overgeleverd’ aan een EU-lidstaat (Polen in dit geval) op grond van het ‘Europees arrestatiebevel’ 2004. Dit Euro-verdrag verplicht elke lidstaat min of meer een burger uit te leveren als een andere lidstaat daarom vraagt. Een schitterend voorbeeld van Europese integratie kortom dat de Euro-fetisjisten van NRC prominent in de krant zouden moeten brengen. Nu zien we pas de zegeningen van de eenwording in de praktijk, in the real life, heel anders dan in luchtfietserige beschouwingen over referenda en het ‘democratisch tekort’: hier gaat het om een echte man van vlees en bloed, een Nederlander, die dankzij de zegeningen van de EU nu jaren achtereen mag creperen in een Poolse cel. Oke, hij mag dan volsterkt onschuldig zijn zoals door de Nederlandse rechters bij herhaling is vastgesteld…
… maar dat doet toch absoluut niet terzake? Het gaat hier om hogere en grote belangen, die van de Europese eenwording, en dan ga je niet lopen zeiken over de schuld of onschuld van een enkele burger. Het is volkomen terecht dat de onschuldige burger Robert Horchner wordt overgeleverd aan Polen omdat Polen nu eenmaal lid van van de ‘Europese familie’ en zo’n lid ga je niet boos maken, teleurstellen of beledigen door de uitlevering van een enkele burger te weigeren ook al is die onschuldig… dat doe je gewoon niet, dat past niet bij de Europese omgangsvormen! Merkwaardig alleen dat Euro-krant NRC Handelsblad in alle toonaarden zwijgt over deze eclatante overwinning van het nieuwe Europa! In Lux et Libertas geen woord over Robert Horchner! Hoe zou dat nou toch komen? NRC Handelsblad begint echt heel erg te lijken op Der Sturmer: propaganda maken voor autocratische en facistoide structuren als de EU maar du moment dat door deze structuren burgers worden gedeporteerd zwijgen in alle toonaarden…

 • By Jan Bouma, 1 oktober, 2007 @ 7:18

  De zaak is inderdaad te walgingwekkend voor woorden; idem valt te wraken de apathische houding – uitzonderingen daargelaten – van het Nederlandse volk dat dit laat gebeuren. Dit verloop zegt natuurlijk ook iets over “het gemiddelde niveau van ons Parlement” dat ook van een deerniswekkende laffe laissez-faire houding getuigt; ook alweer een enkele uitzondering daargelaten. De schadeclaim van Horchner zal een rol spelen, en deswege wordt in dit landje van goedkope kruideniers het recht verkwanseld. Mr. C. Korvinus, advocaat van Horchner, gaf een duidelijke uitleg over de juridische basis en dan blijft er geen andere conclusie mogelijk dan het bovenstaande. Het is weerzinwekkend. Hoe laf is Nederland nu eigenlijk vraag je je af. Men leze desgewenst meer op m’n site onder “column” de open brief aan de MP en het Parlement. U komt daar via het aanklikken van mijn naam. Jan Bouma

 • By WFHermans, 1 oktober, 2007 @ 11:36

  De reactie van de Nederlanders is dat hij zich afkeert van leugenachtige media zoals het NRC. Maar zolang die krant direct en indirect miljoenen overheidsgelden ontvangt zullen ze blijven bestaan. Ongelezen weliswaar.

  Waarom hebben we eigenlijk nog rechters in Nederland? Poolse rechters werken veel goedkoper. Deporteer iedere beschuldigde naar Polen. Als het aan het NRC ligt zal dat gaan gebeuren.

 • By Jan Bouma, 1 oktober, 2007 @ 11:59

  @jb – toevoeging aan het bovenstaande.
  Hoewel ik op m’n eigen website even een ’time-out’ heb ingelast, hoeft dat niet te betekenen dat ik dat hier ook doe… Kijk! Als de rechtsstaat ondermijnd wordt doordat er ernstige twijfels worden opgeroepen omtrent de zekerheden, ondermeer waar die de Trias Politica aangaan, en de vraag of “die scheiding der machten” inderdaad wel of niet goed functioneert, zodra die ter discussie wordt gesteld (en in de zaak Horchner lijkt me dat aan de orde), DAN DIENT ONZE SAMENLEVING DAAR MET ALLE KRACHT OP TE REAGEREN (om die twijfels weg te nemen). Doet zo’n samenleving dat niet, kan zo’n situatie, in het uiterste geval een “Wannsee-conferentie” opleveren waarbij de criminaliteit zich vereenzelvigd heeft met de Staatsmacht. En zoals het ook na 1934, in wezen met Nazi-Duitsland gesteld was toen Hitler en zijn partij “De Staat” werden… met uiteindelijk de ultieme uitwas daarvan met die Wannsee-conferentie in 1942. Begrijpt u eigenlijk wel waar ik het over heb? Inderdaad, ik overdrijf… (denkt u). MAAR NIET TEN PRINCIPALE inzake de onderliggende rechtsvraag die de burger van dit land ondubbelzinnig en met groot rechtsvertrouwen zou moeten kunnen beantwoorden en die luidt: DAT ER GEEN TWIJFEL IS OMTRENT DE INTEGRITEIT VAN HET PRINCIPE DER TRIAS POLITICA EN DE WERKING DAARVAN. Zulk vertrouwen heb ik niet (meer). Men leze mijn “column” op mijn website om daarvoor het bewijs te vinden. Elke ondermijnende discussie daarover is dodelijk voor een democratische samenleving die hierin niet blind op kan vertrouwen. Om die reden heb ik in mijn boek de politieke machtsfactoren geabstraheerd en gedepolitiseerd. U kunt het nalezen via mijn website en boek. Slotopmerking: de premier en diens adviseurs lezen natuurlijk ook in “het Torentje” niet alleen mijn website maar…. ook deze website! Ik wens ze veel succes toe met het (inhoudelijk!) trachten te beantwoorden van mijn boek dat ik ze toezond (opnieuw) d.d. 12 september 2007 nadat de eerdere toezending van 25 oktober 2006, volgens de RVD, “niet zou zijn aangekomen!” De PM en het Parlement wachten nog op de aflevering van mij van 225 (gratis!) exemplaren ten behoeve van de Staten-Generaal. Ik ga die 225 boeken pas afleveren “als er voldoende integere Pers bij aanwezig is om deze actie te verslaan.”
  (Misschien kan Micha Kat hiervoor zorgen?)
  Van NRC Handelsblad ontving ik ondertussen een lafhartig antwoord “dat op dit moment” er nog geen inhoudelijk commentaar op mijn boek zou worden gegeven. E.e.a. namens hun “huisfilosoof” Sjoerd de Jong. (…!) En rekent u er ondertussen op dat hij mijn boek, dat hij via Karel Knip (NRC wetenschapsredactie) heeft gekregen en…. aan het lezen is, hem (en de PM) tot het inzicht zullen brengen dat de verpletterende conclusies daarin wereldkundig zullen worden gemaakt, maar ook niet door hen kunnen worden weerlegd. Ik wens hem, en de PM, nochtans veel genoegen met mijn boek en de “open brief” die op mijn website staat. Groet! JB

Other Links to this Post

WordPress Themes