Folkert Jensma ontketend: alle registers open

lucia.jpgVan alle kanten werd uw onbudsman deze week gewezen op de ‘geheel nieuwe’ Folkert Jensma die blijkt te zijn opgestaan. Verwezen werd hierbij naar een artikel van zijn hand in de krant van dinsdag onder de kop ‘Gerechtshof wil niet horen van rechterlijke fouten’. In ongekend harde bewoordingen zegt de ex-hoofdredacteur van de ‘rechterskrant‘ NRC Handelsblad nu het vetrtrouwen in de rechterlijke macht min of meer op naar aanleiding van de rapportage van de Commissie-Posthumus over de vervolging (en veroordeling) van Lucia de B. Jensma spreekt van ‘een nieuwe klap voor het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de rechter’, van ‘een opsomming van dwalingen, verkeerde taxaties en foute aannames die tamelijk stuitend is’ en van ‘een genadeloze opsomming van rechterlijke analyse-fouten’. Daar komt dan nog bovenop dat de rechterlijke macht de oren wordt gewassen omdat het de mogelijkheid van het maken van fouten maar niet onder ogen wil zien. Weer die tunnelvisie dus. De voor NRC extreme toonzetting is des te opvallender omdat andere media het volledig voor de rechterlijke macht opnemen.

Wat dagblad Trouw van de kwestie bakt is minimaal net zo opmerkelijk als wat Jensma doet in NRC. Elsevier volgt deze lijn en wijst er ook met klem op dat het rapport ‘niet per se op onschuld wijst’. Gerlof Leistra van Elsevier slaat hier net als Trouw de plank enorm mis. En Jensma dus raak. Het gaat namelijk helemaal niet om de simpele en demagogische vraag of Lucia de B. al of niet een moordenaar is, maar om de vraag: zijn de vervolging en de berechting goed verlopen volgens de eisen die een rechtsstaat daaraan mag stellen? En het antwoord daarop is ondubbelzinning nee. Rest de vraag: wat is er aan de hand bij NRC en Jensma?

  • By Arjan Kraak, 4 november, 2007 @ 11:45

    Alleen al de volgorde waarin de zaak is begonnen. Normaal is er een lijk en zoekt men een dader. Nu een ietwat excentrieke vrouw (naar men zegt), die niet zo goed in de groep ligt en vervolgens naar lijken zoeken. Dit kan ik ook. Dan is iedereen zo ongeveer vogelvrij. Dit heeft niets met een normale rechtsgang te maken, maar is de 21ste eeuwse variant van heksenvervolgingen.

Other Links to this Post

WordPress Themes