Het beste als PCM van niemand is

Theo Bouwman“Het is het beste als PCM van heel veel mensen is en dus van niemand’. Dat zegt aftredend topman Theo Bouwman dit weekeind in NRC. Het is een klassieker: als de ondergang nadert, dient iedereen zijn verantwoordelijkheid voor het falen te ontlopen en dat kan alleen door te verklaren dat het concern ‘van niemand meer is’. Door deze uitlating van Bouwman is het laatste restje hoop voor PCM vervlogen.
In een paginagroot artikel in NRC wordt de stand van zaken nog eens doorgenomen. Voor wie wordt zo’n stuk eigenlijk geschreven? Niet voor de reeds zo geplaagde lezer lijkt me. Die zit echt niet te wachten op het gehuilebalk van falende managers als Bouwman en gecorrumpeerde hoofdredacteuren als Jensma. Nee, het stuk is bedoeld voor intern gebruik (om de gemoederen te sussen en om een opstand alvorens men naar de slachtbank gaat te vermijden; om dezelfde reden zegt APAX dat Trouw ‘hun favoriete krant is’) maar vooral als boodschap richting Den Haag: politiek: geef ons belastinggeld! Anders zijn we dadelijk allemaal werkloos! Tegen deze achtergrond is de opmerking in de lead van het stuk te verklaren: ‘Er dreigt een cultuurgoed verloren te gaan’. NRC op de monumentenlijst, met staatsgeld overeind gehouden als een ruine waar dagjesmensen zich al patat etend aan kunnen vergapen. Kan het ontluisterender?

Wie het stuk wat nauwkeuriger leest zal het direct opvallen dat er vooral complete waanzin in staat, los dan van pathetisch zelfbeklag (‘het was de uitgeefblunder van de eeuw geen gratis krant te maken’), ingehouden woede over het crimineel incompetente management (‘het vertrek van Knapen en Zoomers kostte het concern 2,3 miljoen Euro’) en een Don Quichote-achtige strijdlust (‘De Volkskrant werkt aan een plan voor een gratis krant’). De vergelijking met Nazi-Duitsland (een ‘PCM classic’ dankzij demonisator Volkert Jensma) dringt zich op: ook in de jaren voorafgaand aan de Holocaust riepen de Joden dat ‘het allemaal wel meevalt met de intenties van Hitler cs.’ Hetzelfde mechanisme zie je nu in de wijze waarop er wordt geschreven over de bedoelingen van grootaandeelhouder APAX dat natuurlijk ‘niets dan goeds’ voorheeft het PCM. Namens APAX zegt PCM-commissaris Grabiner: “We willen krantentitels toevoegen aan PCM, geen kranten sluiten.” We willen. Maar wat gaan we doen? Daarover laat hij zich wijselijk niet uit. Complete waanzin uit Grabiner als hij over de desastreuze balans van PCM zegt: “De cijfers laten een klassieke balans zien van een bedrijf dat door een investeringsmaatschappij is overgenomen. (er bestaat helemaal niet zo’n ‘klassieke balans’!) Dit is fiscaal en financieel gunstig (een leuke alliteratie maar het is nogal wat een rampzalig slechte balans ‘financieel gunstig’ te noemen!). Dat het eigen vermogen negatief is is een gevolg van financiele engineering (o, dat stelt gerust: ze hebben het expres gedaan! Het heeft dus niets te maken met verslechterende marktomstandigheden!) en dat zal verdwijnen bij een beursgang. (o ja? hoe dan? wie koopt de aandelen van een bedrijf dat dankzij financiele engineering een negatief eigen vermogen heeft?). Dat een journalist deze waanzin zomaar opschrijft, tsja, dat kan alleen maar worden verklaard uit de omstandigheid dat hier andere belangen in het spel zijn dat het schrijven van een gewoon ‘interessant’ artikel voor de belangstellende abonnee in den lande. Maar het mooiste is nog wel de laatste zin van Grabiner: “Het werkelijke vermogen van PCM zit in de mensen en de krantentitels en dat is positief.” No further questions, your honor.
Maar er zijn lichtpuntjes! In het stuk staat immers dat de oplagedaling van het AD lijkt te zijn gekeerd! NRCNext trekt ‘veel meer proefabonnementen dan verwacht’. O ja? hoeveel waren er dan verwacht en met welk aantal is dat cijfer overtroffen? Ach, hoe doorzichtig is de pseudo-journalistiek van NRC Handelsblad voor iemand die weet hoe je lezers moet bedriegen en feiten kunt manipuleren! Erg aardig is ook het laatste ‘lichtpuntje’: VolkskrantBanen, een vacatureweekblad, lanceerde vorige week het eerste nummer. Is mij volledig ontgaan. Niets over gezien en van gezien.

Hoe gaat deze nachtmerrie aflopen? Een voorspelling. Eerst wordt Trouw opgeofferd. Dat gebeurt binnen enkele maanden. Dat kan nog zonder de toekomst van het concern als geheel te discussie te stellen. Vrij kort daarna maakt PCM bekend dat het dreigt te bezwijken onder de schuldenlast. APAX verklaart een plan te hebben klaarliggen voor de liquidatie van PCM en reeds kopers te hebben voor de enige assets die nog verkoopbaar zijn: de hardware (gebouwen en drukkerijen), de immateriele activa (titels, rechten, websites, etc.) en de studieboeken. De mensen van PCM die volgens Grabiner mede ‘het werkelijke kapitaal’ vertegenwoordigen blijken gek genoeg niets op te leveren en worden afgescheept met een minimaal sociaal plan. Er komt een lobby op gang richting Den Haag om PCM te redden ‘als zijnde cultuurgoed’. De PvdA heeft daar wel oren naar (Wim Meijer, Marianne Sint zitten al in de RvC), wint te verkiezingen en er komt een geldstroom op gang richting PCM. Elke Nederlander krijgt vervolgens op zijn 18e een verplicht abonnement naar keuze op een krant van PCM en de betaling wordt geind via de Belastingdienst. Zo wordt Nederland een land met niet een Pravda, maar drie (of beter twee, want het AD is inmiddels ook gesneuveld). De NVJ heeft deze koers reeds ingezet, in alle openheid. NVJ-secretaris Rootaert zegt in het stuk immers: “De NVJ pleit voor overheidsmaatregelen om de waanzinnig belangrijke rol van de PCM-kranten voor de pluriformiteit van de Nederlandse pers te waarborgen. Met nieuws kun je niet veel meer verdienen. (O nee? En de Metro dan?) Daarom moet de overheid wat doen aan de infrastructuur, bijvoorbeeld door het BTW-tarief op kranten te verlagen of net als in Frankrijk korting te geven op de inkomstenbelasting van journalisten.”

 • By F.W. Voigt, 18 april, 2006 @ 12:07

  “Erg aardig is ook het laatste ‘lichtpuntje’: VolkskrantBanen, ene vacatureweekblad, lanceerde vorige week het eerste nummer. Is mij volledig ontgaan. Niets over gezien en van gezien.”

  Ik heb een exemplaar ingekeken. Luchtige artikeltjes over werken en forensen – dicht bij de lezer. Gewoon een tweede Intermediair. Maar wanneer zullen 230.000 exemplaren van de oplage bij de doelgroep aankomen zoals bij Intermediair?

  Gedelegeerd uitgever Mol besteedde aandacht aan de introductie op zijn weblog:

  http://www.molblog.nl/marketing/2438
  http://www.molblog.nl/marketing/2450

  Eerste doelstelling: eind 2006 120.000 exemplaren wekelijks bezorgd bij hoogopgeleiden tot en met 39 jaar.

  Hier het artikel in NRC Next:

  http://www.nrc.nl/media/article265670.ece

Other Links to this Post

WordPress Themes